English 3WZB

Materiały dodatkowe do zajęć są wysyłane na Wasze adresy email. Prace pisemne proszę przesyłać na adres maria.arendarska@wp.pl

Tematy zajęć:

25.03.2020 – Powtórzenie czasu Future Simple. p.96-97 Homework p. 84

01.04.2020 – Prognoza pogody – rozumienie tekstów słuchanych. p.99 Homework p.87

08.04.2020 – Święta Wielkanocne w krajach anglojęzycznych.

https://www.youtube.com/watch?v=Iu3U5QCRH6s

15.04.2020 – Parki narodowe -rozumienie tekstów czytanych.

Podręcznik,p. 100-101 homework ćwiczeniówka,p. 88-89 ex. 2,3,4

22.04.2020 – Konstrukcja “be going to”. Podręcznik p. 102, ex. 4,5   homework, ćwiczeniówka, p. 90 ex. 1,2

29.04.2020 – Wyrażanie argumentów za i przeciw – mówienie.  Podręcznik p. 103 ex. 5  homework ćwiczeniówka p. 91 ex. 1,2,3

6.05.2020 – Wrażanie argumentów za i przeciw – mówienie. argumentowanie

13.05.2020 – Pisemne wyrażanie i uzasadnianie opinii. podręcznik str. 104 homework ćwiczeniówka str. 92

20.05.2020 – Powtórzenie wiadomości – unit 8. podręcznik str. 106 homework ćwiczeniówka str. 93

27.05.2020 – Powtórzenie wiadomości – unit 8. podręcznik str. 107 ex. 7

3.06.2020- Znajomość środków językowych. ćwiczeniówka str. 93 homework str. 93 ex. 4,5,6

17.06.2020 – Praca z tekstem. karty pracy wysłane do uczniów.

24.06.2020 – Moje wakacje – opis miejsca. karty pracy wysłane do uczniów.

 

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy.