English class 3 Ti

Proszę rejestrować się na stronie www.quizlet.com/join/r2FmJ5mFx

Jest to strona utworzona dla waszej klasy. Rejestrując się wpisujemy imię i nazwisko.

Przyswajamy słownictwo związane z pracą, powtarzamy stronę bierną i doskonalimy słowotwórstwo na poziomie rozszerzonym.

W ramach doskonalenia rozumienia ze słuchu polecam też film ‘Three steps to a successful blog’ na stronie British Council oraz mnóstwo innych, które znajdziecie na stronie https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/youtubers/three-steps-successful-blog

Linki do powtórek maturalnych:

www.cke/gov.pl/egzamin-maturalny  – znajdziecie tu arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat,

www.english4matura.pl  – zawiera zadania do matury podstawowej

i rozszerzonej, słownictwo oraz zagadnienia z gramatyki,

www.e-ang.pl   – ogrom materiałów do wykorzystania

www.e-angielski.com/przygotuj-sie-do-matury-darmowe-materialy-z-angielskiego

www.gettinenglish.com/egzaminy/materialy-do-matury-pisemnej-z-angielskiego

23.03.2020 r. Tematy na ten tydzień:

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 1-3.

Praca domowa str. 54 – czytanie, str. 55 – znajomość środków językowych.

Temat: Zawody i związane z nimi czynności. Słownictwo.

Praca domowa: str 58 i 59.

Temat: Warunki pracy i zatrudnienia, rynek pracy. Słownictwo.

Praca domowa: str 60 i 61.

Zdjęcia wykonanej pracy domowej proszę przysyłać w załącznikach na adres e-mail arendasia@gmail.com do poniedziałku 30.03.2020 r.

30.03.2020. Temat: Powtórzenie słownictwa z rozdziału 4.

Videokonferencja godz 12.00

praca domowa: str. 64, ćw.2,3,4,5.

1.04.2020. Temat: Rozmowa na podstawie ilustracji.

praca domowa: ćw. 4 uczeń B, ćw.6.

Spotkanie wideo na zoomie godz. 11.30.

2.04.2020. Przedimek określony i nieokreślony.

praca domowa: str.268, ćw. 1,2,3,4.

piątek kartkówka godz.13

6.04.2020. Temat: Rozumienie ze słuchu. Dobieranie i prawda/fałsz.

Praca domowa: str.62, ćw. 2,3, 4,5,6,7.

Nagrania do podręcznika

następnie wybierz tytuł swojego podręcznika- Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Poziom podstawowy i rozszerzony.

8.04.2020. Temat: British Holidays – Easter.

Easter traditions

Watch a film, write down and translate the words you can see during the film. Then answer the questions:

  1. How is Easter celebrated in Britain?
  2. How many chocolate eggs are eaten in the UK at Easter?
  3. What do eggs symbolize?
  4. What kind of events and competitions related to Easter do schools hold?

15.04.2020. Temat: Wiadomość na blogu – wypowiedź pisemna.

spotkanie online godz.11.00.

praca domowa ćw.5, str.70

Prace proszę przysyłać na adres arendasia@gmail.com do 15.04.

16.04.2020. Temat: Znajomość środków językowych.

praca domowa: str.68 ćw: 2-5, str.69 ćw. 1-3.

Str. 70, ćw.2,3.

str.269, ćw.5,6.

20.04.2020 Temat: Rozumienie ze słuchu – poziom rozszerzony.

spotkanie na zoomie godz.11.

praca domowa str. 63, ćw. 1-4.

22.04.2020. Temat: Wypowiedź pisemna – artykuł.

spotkanie godz. 10.30.

sprawdzamy prace z 16.04., ćw.2, str.63, ćw.1,2, str.71

spotkanie online czwartek 9.15.

23.04.2020. Temat: Powtórzenie wiadomości.

spotkanie na zoomie 9.15.

praca domowa ćw.1, str.65, ćw.1,2, str.66., str.73.

27.04.2020. Temat: Znajomość środków językowych.

spotkanie zoom 11.50

matura-srodki-jezykowe3.pdf

ćw. 1-3 z powyższego linku

29.04.2020. Powtórzenie słownictwa z rozdziału 4.

Kartkówka quizziz 9.50 (słownictwo str. 73 )

30.04.2020. Temat: Etapy życia, członkowie rodziny – słownictwo.

praca domowa – ćw. 1-9, str.74,75

artykuł str.71 do piątku 1.05.

spotkanie zoom – 4.05.2020. godz.11.50.

4.05.2020. Temat: Rodzina – słownictwo w quizlet.

praca domowa – ćwiczenia w aplikacji quizlet.

6.05.2020. Temat: Zycie rodzinne – zagadnienia maturalne.

spotkanie zoom godz. 11.50

Opracuj zagadnienia ( min. 60 słów)

1. Which stage of life is the best?

2. Who do you take after?

3. Who’s your favourite relative?

4.Who do you look up to?

5. I have a lot in common with ……

7.05.2020. Temat: Czynności życia codziennego, formy spędzania wolnego czasu.

praca domowa str. 75,76, ćw. 10-14.

zagadnienia do opracowania:

Describe your typical day. Use as many expressions from your book as possible.

Your favourite pastime.

Imagine you have a week off and 1.000 PLN pocket money. What would you do?

spotkanie 11.05.2020. godz.10.00

11.05.2020. Temat: Przyimki.

podręcznik str.276 – tłumaczenie wyrażeń z tabelki + ćw.1-3

spotkanie środa 13.05. godz.10.00.

sprawdzamy pracę domową od 6.05.

po spotkaniu kartkówka przedimek określony i nieokreślony

13.05.2020. Temat: Zaimki wskazujące i zwrotne.

praca domowa str.274, 275

14.05.2020. Temat: Święta i uroczystości. Słownictwo.

praca domowa

Which is your favourite holiday? Why?

ćw.16,17,18, str.76,77.

18.05.2020. Rozumienie ze słuchu.

praca domowa str.78, ćw.3,4,5,6.

Tell me about the last time you had an argument with your friend or a family member.

Spotkanie środa 20.05.20. godz.11.

sprawdzamy pracę od 13.05.

pon. 25.05. – kartkówka słówka str.88

20.05.2020. Temat: Styl życia, konflikty i problemy. Słownictwo.

homework page 77, ex.19-25.

21.05.2020. Temat: Rozumienie ze słuchu. Poziom rozszerzony.

homework, page 79 ( w 4 odpowiedz na pytania)

25.05.2020. Powtórzenie słownictwa z rozdziału 5.

kartkówka quizziz godz.10.30.

27.05.2020. Temat: Znajomość środków językowych.

page 84, ex.1-4

28.05.2020. Temat: Wypowiedź pisemna. List prywatny.

page 86, ex.1-4.

spotkanie 1.06. godz.10.00

 sprawdzamy pracę od 20.05.

1.06.2020. Temat: Znajomość środków językowych.

matura-srodki-jezykowe3.pdf

page 7.

3.06.2020. Temat: Zestaw ustny. Rozmowa wstępna. Rozmowa z odgrywaniem roli.

https://english4matura.pl/ustna_zestaw1

https://english4matura.pl/ustna_zestaw1

4.06.2020. Temat: Opisywanie ilustracji i odpowiedzi na pytania.

https://english4matura.pl/ustna_zestaw1

15.06.2020. Temat: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego.

https://english4matura.pl/ustna_zestaw1

17.06.2020. Temat: Rozumienie ze słuchu. Ćwiczenia.

listening

18.06.2020. temat: Online travelling – London.

Watch videos about London

https://www.youtube.com/watch?v=tntJWPhwCzQ

https://www.youtube.com/watch?v=lZ_E6HggA4w

22.06.2020. Temat: Online travelling – Edinburgh.

https://www.youtube.com/watch?v=bOeHKDo3wQw

24.06.2020. Temat: Online travelling – New York City.

https://www.youtube.com/watch?v=-M0RiKff3Ds

25.06.2020. Temat: Online travelling – New Zealand.

https://www.youtube.com/watch?v=_eMAXOp2PvA

Which place would you like to visit? Why?

What’s your dream holiday destination?