English1TbP

Witam Kochani,

Zajęcia online według planu lekcji. Prace pisemne proszę przesyłać na adres maria.arendarska@wp.pl

Kontaktujemy się również przez naszą grupę na Fb.

Tematy zajęć:

24.03.2020 – Słownictwo związane z kulturą. p.54 Homework p. 44

25.03.2020 – Słuchanie ze zrozumieniem – wybór wielokrotny. p.55

30.03.2020 – Czasowniki modalne – ćwiczenia. p.57 Homework p. 48 ex. 2,6

01.04.2020 – Zgłoszenie do konkursu – wypowiedź pisemna. p.61 Homework p.61 ex.6

06.04.2020 – Znajomość środków językowych. p.62, Homework p, 52

08.04.2020 – Święta Wielkanocne w krajach anglojęzycznych.

https://www.youtube.com/watch?v=Iu3U5QCRH6s

15.04.2020 -Powtórzenie wiadomości – unit 5. Podręcznik, p.64

homework ćwiczeniówka p. 52-53

20.04.2020 – Słownictwo związane z zakupami i usługami.

Podręcznik, p. 66     homework, ćwiczeniowka, p. 54,ex. 4,6

21.04.2020 – Słownictwo związane z zakupami i usługami – ćwiczenia.

Podręcznik, p. 67     homework, ćwiczeniówka p. 55, ex. 1,3,4,6,7

27.04.2020 –  Stopniowanie przymiotników.  Podręcznik p. 68   homework ćwiczeniówka p. 56 ex. 1,2,3

29.03.2020 – Stopniowanie przymiotników – ćwiczenia.  https://www.ang.pl/cwiczenia/835/stopniowanie-przymiotnikow

4.05.2020 – Zdania przydawkowe – ćwiczenia. podręcznik str. 69 homework ćwiczeniówka str. 58 ex. 2,3,4

6.05.2020 -Praca z tekstem – wybór wielokrotny. podręcznik str. 70-71 homework  ćwiczeniówka str. 59 ex. 1,2

11.05.2020 – Zakupy w sklepie odzieżowym – mówienie. podręcznik str. 72 homework ćwiczeniówka str. 61 ex. 1,2,3

13.05.2020 – Recenzja produktu – pisanie. podręcznik str. 73 homework ćwiczeniówka str. 61 ex. 3

18.05.2020 – Znajomość środków językowych. podręcznik str. 74 -75 homework ćwiczeniówka str. 62

20.05.2020 – Powtórzenie wiadomości – unit.6. podręcznik str. 76

25.05.2020 – Słownictwo związane z krajobrazem. podręcznik str. 78 homework ćwiczeniówka str. 64. ex. 1,2,3

27.05.2020 – Słownictwo związane z pogodą. podręcznik str. 79 homework ćwiczeniówka str. 65 ex. 5,6,7

1.06.2020- Zerowy i pierwszy tryb warunkowy – ćwiczenia. podręcznik str. 80 homework ćwiczeniówka str. 66 ex. 2,3,5

3.06.2020- Tryby warunkowe -ćwiczenia. http://testyourenglish.pl/Test/19/zerowy-i-i-tryb-warunkowy#.XtPqjlUza70

15.06.2020 – Drugi tryb warunkowy – ćwiczenia. podręcznik str. 81 homework ćwiczeniówka str. 67 ex. 1,2

17.06.2020 – Tryby warunkowe – ćwiczenia. podręcznik str. 88 ex. 5,6

22.06.2020 – Praca z tekstem – wybór wielokrotny. podręcznik str. 82-82

24.06.2020 – Rozmowa na podstawie materiału stymulującego – moje wakacje.