Fizyka 19/20

Będę zamieszczał materiały dla poszczególnych oddziałów. Pytania lub wątpliwości proszę kierować na adres: a-fafara@o2.pl. Postaram się odpowiadać w ciągu doby, przy czym odpowiadam tylko na listy z pełnym podpisem
(imię i nazwisko, klasa).

KONKURS FIZYCZNY „LWIĄTKO”. Organizatorzy Konkursu na swej stronie zapowiedzieli przesunięcie na 6 kwietnia. Dziś wiadomo, że ten termin jest nierealny. Czekamy na dalsze informacje. Dzisiaj (25.03.2020) pojawiła się informacja o nowym planowanym terminie: 27 kwietnia.
Kolejny przewidywany przez organizatorów termin konkursu – 11 maja – okazał się niemożliwy do realizacji z powodu kolejnego przedłużenia okresu nauczania na odległość.
Zgodnie z aktualną (22.05.2020) informacją umieszczoną na stronie organizatora tegoroczna edycja „Lwiątka” zostaje przełożona na Uczniowie przystępujący do Konkursu napiszą test zgodnie z poziomem, na jakim zostali zgłoszeni w roku szkolnym 2019/2020.

UWAGA! W związku z rozporządzeniem MEN i wytycznymi Dyrektora Szkoły dotyczącymi oceniania i sprawdzania frekwencji w okresie realizowania nauczania na odległość przekazuję informacje, jak to będzie się odbywać w ramach zajęć z fizyki.
Sposób sprawdzania wiedzy i postępów w nauce:
Ocenianie będzie się opierać na sprawdzaniu krótkich prac pisemnych i rozwiązanych zadań, które będziecie przesyłać na moją skrzynkę poczty elektronicznej. Będzie to dotyczyć tylko tych zadań, przy których wyraźnie podam, że podlegają ocenie. Na bieżąco można oczywiście zadawać pytania dotyczące bieżących (ale i wcześniejszych) tematów.
Sprawdzanie frekwencji:
Będziecie wysyłać (po ostatnich zajęciach w danym tygodniu) krótki e-mail potwierdzający zapoznanie się z przedstawionym tematem (tematami). Jako potwierdzenie obecności jest też traktowany e-mail z pytaniem dotyczącym tematu lekcji lub z zadaniem do oceny.
W temacie wiadomości proszę zawsze umieszczać oznaczenie oddziału (klasy) oraz imię i nazwisko.
Powyższe metody będą oczywiście działać pod warunkiem, że wiadomości od prawie 300 uczniów nie zapchają mojej skrzynki. Stąd proszę o ograniczenie rozmiaru przesyłanych plików. Fotka kartki z zeszytu jest doskonale czytelna przy rozdzielczości 1200×1600 pikseli i rozmiarze 200 – 300 kB. Nie wysyłajcie plików o rozmiarach kilku MB (rekordzista przysłał mi fotografię o rozmiarze ponad 6 MB), bo nie ma takiej potrzeby.

(15.06.2020) UWAGA! W środę 17 czerwca nie będę prowadził konsultacji w szkole, gdyż będę na egzaminie maturalnym.

 

1 aLO_G                         1 aLO_P                          3 Ti

1 Tom_G                         1 bLO_P                          3 Tom/Ts

1 Ts_G                            1 Tb_P                             4 Tb/Ts

1 wzb                              1 Ti_P                              4 Tom

2 a Ti                              1 Tom_P

1 Ts_P