Fizyka 1Tom_G

Proszę zapoznać się z rozdziałem 4.6. z podręcznika: “Bomba jądrowa, energetyka jądrowa” i zrobić notatkę
w zeszycie. Szczególną uwagę proszę zwrócić na zasadę działania i budowę reaktora jądrowego oraz korzyści
i zagrożenia związane z energetyką jądrową. Dodatkową pomoc może stanowić lekcja z epodręcznika.

(31.03.2020) Proszę potraktować podany wcześniej temat jako dzisiejszy, ponieważ pojawiły się wątpliwości dotyczące legalności wprowadzania nowych zagadnień w okresie od 12 do 24 marca.

(7.04.2020) Proszę zapoznać się z treścią rozdziału 4.7 podręcznika, ale tylko w części dotyczącej reakcji termojądrowych (str. 217-222) oraz zrobić krótką notatkę w zeszycie. Warto też skorzystać z epodręcznika. Szczególną uwagę proszę zwrócić na fakt, że reakcje termojądrowe są źródłem energii gwiazd, czyli również Słońca.

(21.04.2020) Dzisiejszy temat to „Zastosowania fizyki jądrowej”. O niektórych zastosowaniach już mówiliśmy
(np. o energetyce i o broni jądrowej). Istnieje natomiast jeszcze wiele innych zastosowań. Są one opisane w różnych tematach w podręczniku i przez to nieco trudno je wyszukać. Dlatego proponuję skorzystanie z epodręcznika, gdzie niektóre zastosowania są opisane (nieco chaotycznie) w ramach jednego tematu. Bardziej uporządkowany, ale “suchy” opis znajdziecie na stronie Wikipedii.
Proszę pamiętać o potwierdzaniu „obecności”.

(28.04.2020) W związku z kolejnym przedłużeniem okresu nauczania na odległość, przypominam o konieczności potwierdzania zapoznania się z tematem (czyli formalnie: potwierdzania obecności na zajęciach). W przypadku fizyki odbywa się to poprzez przesłanie do mnie krótkiej wiadomości do końca tygodnia, w którym przypadała dana lekcja. Przypominam mój adres: a-fafara@o2.pl. W poprzednich tygodniach takie potwierdzenie otrzymałem od około 10 osób. Oznacza to, że reszta ma zapisaną nieobecność(!).
Zakończyliśmy dział dotyczący fizyki jądrowej, przechodzimy do zagadnień związanych z astronomią. Proszę zapoznać się z tematem „Jak zmierzono odległości do Księżyca, planet i gwiazd?” (str. 70-78). Trygonometrię mieliście już na matematyce, zatem ze zrozumieniem paralaksy i sposobu jej wykorzystania nie powinno być problemu. Można też skorzystać z epodręcznika. Proszę zwrócić uwagę na jednostki odległości stosowane w astronomii: jednostkę astronomiczną i rok świetlny. W epodręczniku jest też wprowadzony parsek, ale ta jednostka nie jest obowiązkowa. Jeśli chodzi o paralaksę można dodatkowo skorzystać z tego mini-wykładu, a dla zainteresowanych polecam ten film.

(5.05.2020) Proszę zapoznać się z tematem „Księżyc – nasz naturalny satelita” (str. 79-86 w podręczniku) i zrobić notatkę. Szczególną uwagę proszę zwrócić na powstawanie faz Księżyca oraz warunki zajścia zaćmień Słońca i Księżyca. Zagadnienie dobrze jest też przedstawione w epodręczniku, choć autorzy nie omówili zaćmień Słońca. Warto też zapoznać się z warunkami panującymi na Księżycu.
UWAGA: praca na ocenę. Należy napisać krótki tekst (około jednej strony w zeszycie) o zaćmieniu Słońca albo Księżyca. W opisie powinny się znaleźć informacje o warunkach zachodzenia zaćmienia, częstości występowania zjawiska i możliwościach jego obserwacji. Oprócz tekstu należy przedstawić odpowiedni rysunek. Zaćmienie Słońca opisują ci, którzy mają nieparzyste numery w dzienniku, zaćmienie Księżyca – ci o numerach parzystych. Pracę należy przysłać do 12 maja; kto nie przyśle otrzymuje jedynkę. Przysłanie pracy będzie jednocześnie potwierdzeniem „obecności” – nie trzeba wysyłać kolejnego maila.
UWAGA nr 2: w starszych wydaniach podręcznika na stronie 85 w podsumowaniu jest błąd; w punkcie 2 powinno być „tylko w czasie nowiu”.

(12.05.2020) Dziś proszę zapoznać się tematem „Świat planet” (str. 87 i nn. w podręczniku). Zagadnienie ruchu planet można sobie przypomnieć i uzupełnić korzystając z epodręcznika. Szczególną uwagę proszę zwrócić na kolejność i krótką charakterystykę planet naszego Układu. Warto też trochę wiedzieć o innych obiektach Układu Słonecznego. Całkiem dobrze (mimo niewielkich nieścisłości) i krótko Układ Słoneczny jest przedstawiony tu.
Przypominam, że dziś mija termin nadsyłania prac na ocenę.

(19.05.2020) Dziś wprowadzamy temat “Gwiazdy – typy i ewolucja”. Tematu tego nie ma w podręczniku, zatem będziemy się opierać na innych źródłach.
Najbliższą nam gwiazdą jest oczywiście Słońce. Widzimy je zupełnie inaczej niż inne gwiazdy, bo w porównaniu z nimi znajduje się bardzo blisko. Światło ze Słońca dociera na Ziemię w czasie 500 s. Z najbliższej Słońcu gwiazdy zwanej Proxima światło biegnie do nas ponad 4 lata. Do określania odległości do gwiazd stosujemy jednostki odległości (wprowadzone w temacie z 28 kwietnia): rok świetlny i parsek.
Liczba wszystkich gwiazd może być tylko szacowana (a są to liczby idące w miliardy bilionów) i prawdopodobnie nigdy nie poznamy jej dokładnej wartości. Gwiazdy mają rozmaite rozmiary i temperatury. Porównanie wielkości obiektów astronomicznych (nie tylko gwiazd) można obejrzeć w tej prezentacji.
Gwiazdy ciągle się zmieniają: rodzą się, żyją przez miliardy lat i umierają. Typy gwiazd i ich ewolucja przedstawiona jest w tym podręczniku. Na wskazanej stronie jest też króciutki film przedstawiający ewolucję gwiazd. Również nasze Słońce kiedyś zgaśnie, choć według teorii jeszcze przez około 4 mld lat będzie świecić stabilnie. Osobom zainteresowanym tematem proponuję obejrzenie tego filmu.
W ciągu tygodnia sprawdzę przysłane prace z 5 maja i wyślę informacje o ocenach z zadania. Niestety, kilka osób nadal nie przysłało mi pracy i ci mają jedynki. Można jeszcze dosłać zaległą pracę i wtedy obok tej jedynki będzie ocena pozytywna.

(26.05.2020) Kontynuujemy zagadnienia związane z astronomią, dziś wprowadzamy temat „Nasza Galaktyka” (str. 230-234 w podręczniku). Omawiane przed tygodniem gwiazdy nie są rozłożone równomiernie we Wszechświecie, lecz tworzą skupiska zwane galaktykami. Wszystkie gwiazdy, które w pogodną noc dostrzegamy na niebie należą do naszej Galaktyki (wielką literą) czyli Drogi Mlecznej, która jest jedną z wielu miliardów galaktyk spiralnych w obserwowalnym Wszechświecie. Proszę zwrócić uwagę na jej kształt i rozmiary. Trzeba również znać położenie Układu Słonecznego w Galaktyce. Przy zapoznawaniu się z tematem można skorzystać z epodręcznika. Polecam też całkiem dobrze zrobiony film o Drodze Mlecznej.

(2.06.2020) Temat dzisiejszej lekcji “Inne galaktyki” znajdziecie w podręczniku na stronach 235-238. Proszę się z nim zapoznać i zrobić krótką notatkę. Więcej o galaktykach i ich ewolucji można się dowiedzieć z tego filmu. Jeśli ktoś jest zainteresowany, może obejrzeć inne filmy o podobnej tematyce, np,. ten czy ten.
UWAGA! Zadanie na ocenę:
Można przyjąć, że promień Układu Słonecznego jest równy 80 au, natomiast średnica Drogi Mlecznej to 100000 ly. Oblicz, ile razy Układ Słoneczny jest mniejszy od naszej Galaktyki.
Rozwiązanie zadania proszę przesłać do 9 czerwca na mój adres email albo w formie papierowej przekazać mi w szkole podczas konsultacji w pierwszym tygodniu czerwca. Tym razem proszę pilnować terminu.

(16.06.2020) Proszę zapoznać się z tematem “Prawo Hubble’a” (str. 239-241 w podręczniku). Można też skorzystać z epodręcznika (punkty 1-3).
Prawo Hubble’a zwane jest też prawem Hubble’a–Lemaître’a. Trzeba mieć świadomość, że odkrycie ucieczki galaktyk przez Edwina Hubble’a spowodowało rewolucję w astronomii. Wcześniej znakomita większość naukowców (w tym A. Einstein) była przekonana, że Wszechświat jest statyczny i wieczny. Jedynie nieliczni (np. Lemaître) sugerowali, że cały Wszechświat – w dużej skali czasowej – ulega zmianom. W tym wypadku okazało się, że ci nieliczni byli bliżej prawdy, niż większość, czyli : w nauce nie ma demokracji!
Warto też zdawać sobie sprawę, że wyznaczanie stałej Hubble’a jest bardzo trudne. O ile szybkość galaktyk wyznaczana jest z dobrą dokładnością, to są duże problemy z pomiarem odległości do galaktyk.

(23.06.2020) Tematem dzisiejszej lekcji jest „Teoria Wielkiego Wybuchu” (str. 242-243 w podręczniku). Proszę zwrócić szczególną uwagę na wiek Wszechświata oraz fakty obserwacyjne potwierdzające teorię Wielkiego Wybuchu (“Podsumowanie” na stronie 243). Przy zapoznawaniu się z tematem można skorzystać z punktów 4 i 5 z rozdziału „Ewolucja Wszechświata” z epodręcznika.
Na tym kończymy materiał fizyki przewidziany na poziom podstawowy. Realizacja fizyki na poziomie rozszerzonym odbywa się w klasach 3 i 4. Pod koniec drugiej klasy będziecie wybierać fizykę albo geografię. Wybierając przedmiot rozszerzony trzeba mieć świadomość, że ten wybór w pewnym stopniu będzie wpływał na Waszą przyszłość. Fizyka jest konieczna na znakomitej większości kierunków studiów technicznych. Zrezygnowanie z fizyki rozszerzonej w technikum („bo jest trudniejsza”) może w przyszłości doprowadzić do problemów na studiach. To, co było w gimnazjum i w klasie pierwszej, to zdecydowanie za mało, by stanowiło dobrą podstawę do nauki na poziomie wyższym. Kto nie planuje studiów też może wybrać fizykę, bo ten przedmiot lepiej przygotowuje do obowiązkowej matury z matematyki – na zajęciach fizyki opis matematyczny różnych zjawisk jest znacznie częstszy, niż na geografii.

Życzę wszystkim powodzenia w dalszej nauce.