Fizyka 2 a LO

22.10.2020
Rozpoczynamy realizację zagadnień związanych z falami mechanicznymi. Dzisiaj wprowadzamy temat: “Rodzaje fal”. W podręczniku zagadnienie opisane jest na stronach 44-51. Przygotowałem przykładową notatkę, którą warto przenieść do zeszytu (można oczywiście zrobić własną notatkę). Rysunki przedstawiające poszczególne rodzaje fal znajdziecie w podręczniku. Temat ma też dobrą ilustrację filmową, np. tutaj. Można też zajrzeć do epodręcznika, choć przedstawiony tam zakres wiadomości jest szerszy od tego, który Was obowiązuje na tej lekcji.

Zapowiadana kartkówka z ruchu drgającego zostaje przeniesiona na przyszły czwartek. Przypominam, że obowiązują tematy o numerach 3, 4 i 5 z podręcznika.

29.10.2020
Zapowiadanej kartkówki z wiadomych względów nie będzie.
Kontynuujemy omawianie fal mechanicznych, dzisiejszy temat to “Wielkości opisujące fale” (strony 52-57 w podręczniku). Można też skorzystać z epodręcznika (ten sam odnośnik, co tydzień temu, temat w epodręczniku obejmuje dwie nasze lekcje).
Niektóre wielkości opisujące fale są takie same, jak w ruchu drgającym: amplituda, okres czy częstotliwość. Charakterystyczną dla fali wielkością jest jej długość, oznaczana grecką literą lambda. Ponieważ fala rozchodzi się, więc do opisu tego ruchu używamy prędkości fali; wzory znajdziecie na stronie 54 podręcznika.
Jako pracę domową proszę zrobić zadanie 3 ze str. 56.

Przypominam, że zapoznanie się z tematem (a tym samym obecność) potwierdzacie przesyłając wiadomość przez dziennik elektroniczny. Można przesyłać tę wiadomość nawet wieczorem – dziennik nie jest wtedy obciążony i można się o wiele łatwiej zalogować.

5.11.2020
Dzisiejszym tematem lekcji są “Fale dźwiękowe” (str. 58-62 w podręczniku). Przygotowałem przykładową notatkę z tego zagadnienia; wykres zakresu czułości ucha ludzkiego jest przedstawiony jedynie ilustracyjnie – nie jest obowiązkowy. Na stronie 61 macie opisane wybrane poziomy natężenia dźwięku, warto się z nimi zapoznać, bo ochrona przed hałasem jest obecnie jednym z istotnych zagadnień ochrony zdrowia.
Temat jest też dobrze opisany w epodręczniku. Dla zainteresowanych proponuję filmy: pierwszy i drugi. W filmach zakres wiadomości jest nieco szerszy od tego, który Was obowiązuje (jest np. wprowadzony wzór na natężenie dźwięku).

2.11.2020
W ramach dzisiejszej lekcji zajmiemy się “Zjawiskiem Dopplera” (str. 63-71 w podręczniku). Zjawisko Dopplera polega na tym, że odbiornik rejestruje inną niż wysyłana przez źródło częstotliwość fal, jeśli źródło i odbiornik poruszają się względem siebie. To zjawisko jest przyczyną charakterystycznych efektów dźwiękowych, które słyszymy, gdy obok nas przejeżdża jakiś pojazd (tak,jak w tym filmiku). Efekt Dopplera można oczywiście opisać matematycznie. Wzór podany w podręczniku na str. 65 jest wzorem przybliżonym. Trzeba mieć świadomość, że można go stosować tylko w przypadku, gdy prędkości źródła i odbiornika są znacznie mniejsze od prędkości fali. W przypadku fal dźwiękowych oznacza to prędkości źródła i odbiornika rzędu kilku m/s. Proszę obejrzeć film, który w bardzo prosty sposób przedstawia omawiane dziś zjawisko. Zwróćcie uwagę na zastosowania efektu Dopplera.
Proszę zapoznać się z infografiką w podręczniku dotyczącą fal uderzeniowych (str. 67-68).
Proszę też rozwiązać zadanie 2/70, stosując wzór z podręcznika.

UWAGA! Lekcja za tydzień będzie prowadzona przez komunikator, proszę śledzić “zadanie domowe” na przyszły czwartek.

3.12.2020
Zadanie na ocenę:
Proszę zrobić zadanie i rozwiązane (plik jpg, odt albo pdf) przesłać do dnia 9 grudnia na adres: a.fafara@zsstaszow.pl.

29.03.2021
Zadanie na ocenę:
W miedzianym naczyniu o masie x kg znajduje się 10x litrów wody o temperaturze 20 oC. Do wody wrzucono 5x kg gorącego żelaza. Gdy układ osiągnął równowagę termodynamiczną, temperatura naczynia, wody i żelaza wyniosła 50 oC. Oblicz początkową temperaturę żelaza. Wynik podaj w oC i w K z dokładnością do 3 cyfr znaczących. Wartości ciepła właściwego znajdziesz w podręczniku, natomiast x jest Twoim numerem w dzienniku.

Rozwiązanie (plik jpg, odt albo pdf) proszę przesłać do dnia 2 kwietnia na adres: a.fafara@zsstaszow.pl.

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy.