Fizyka 2 Ti_P

21.10.2020
Rozpoczynamy realizację zagadnień związanych z falami mechanicznymi. Dzisiaj temat: “Rodzaje fal”. W podręczniku zagadnienie opisane jest na stronach 44-51. Przygotowałem przykładową notatkę, którą warto przenieść do zeszytu (można oczywiście zrobić własną notatkę). Rysunki przedstawiające poszczególne rodzaje fal znajdziecie w podręczniku. Temat ma też dobrą ilustrację filmową, np. tutaj.

Zapowiadana kartkówka zostaje przeniesiona na przyszłą środę bez zmiany zakresu obowiązującego materiału (tematy 3, 4 i 5 z podręcznika).

28.10.2020
Zapowiadanej kartkówki z wiadomych względów nie będzie. Kontynuujemy omawianie fal mechanicznych, dzisiejszy temat to “Wielkości opisujące fale” (strony 52-57 w podręczniku). Można też skorzystać z epodręcznika.
Niektóre wielkości opisujące fale są takie same, jak w ruchu drgającym: amplituda, okres czy częstotliwość. Charakterystyczną dla fali wielkością jest jej długość, oznaczana grecką literą lambda. Ponieważ fala rozchodzi się, więc określamy prędkość fali; wzory znajdziecie na stronie 54 podręcznika.
Jako pracę domową proszę zrobić zadanie 3 ze str. 56.

4.11.2020
Dzisiejszym tematem lekcji są “Fale dźwiękowe” (str. 58-62 w podręczniku). Przygotowałem przykładową notatkę z tego zagadnienia; wykres zakresu czułości ucha ludzkiego jest przedstawiony jedynie ilustracyjnie – nie jest obowiązkowy. Na stronie 61 macie opisane wybrane poziomy natężenia dźwięku, warto się z nimi zapoznać, bo ochrona przed hałasem jest obecnie jednym z istotnych zagadnień ochrony zdrowia.
Temat jest też dobrze opisany w epodręczniku. Dla zainteresowanych proponuję filmy: pierwszy i drugi. W filmach zakres wiadomości jest nieco szerszy od tego, który Was obowiązuje (jest np. wprowadzony wzór na natężenie dźwięku).

18.11.2020
W ramach dzisiejszej lekcji zajmiemy się “Zjawiskiem Dopplera” (str. 63-71 w podręczniku). Zjawisko Dopplera polega na tym, że odbiornik rejestruje inną niż wysyłana przez źródło częstotliwość fal, jeśli źródło i odbiornik poruszają się względem siebie. To zjawisko jest przyczyną charakterystycznych efektów dźwiękowych, które słyszymy, gdy obok nas przejeżdża jakiś pojazd (tak,jak w tym filmiku). Efekt Dopplera można oczywiście opisać matematycznie. Wzór podany w podręczniku na str. 65 jest wzorem przybliżonym. Dokładny wzór (ale tylko dla sytuacji, gdy porusza się źródło, a odbiornik jest nieruchomy) znajdziecie w tym filmie. Obowiązuje oczywiście wzór z podręcznika, lecz trzeba mieć świadomość, że można go stosować tylko w przypadku, gdy prędkości źródła i odbiornika są znacznie mniejsze od prędkości fali. W przypadku fal dźwiękowych oznacza to prędkości źródła i odbiornika rzędu kilku m/s. Zwróćcie uwagę na zastosowania efektu Dopplera.
Proszę zapoznać się z infografiką w podręczniku dotyczącą fal uderzeniowych (str. 67-68).
Proszę rozwiązać zadanie 2/70, stosując wzór z podręcznika. Chętni mogą też rozwiązać to zadanie, stosując wzór dokładny (podany w filmie) i porównać otrzymane wyniki.

UWAGA! Kolejne lekcje będą prowadzone przez komunikator, proszę śledzić “zadania domowe” z fizyki.

2.12.2020
Zadanie na ocenę:
Proszę zrobić zadanie i rozwiązane (plik jpg, odt albo pdf) przesłać do dnia 6 grudnia na adres: a.fafara@zsstaszow.pl.

18.02.2021
Zadanie na ocenę:
Proszę zrobić zadanie i rozwiązane (plik jpg albo pdf) przesłać do dnia 23 lutego na adres: a.fafara@zsstaszow.pl.

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy.