Fizyka 2 Tom_P

23.10.2020
Rozpoczynamy realizację zagadnień związanych z falami mechanicznymi. Dzisiaj wprowadzamy temat: “Rodzaje fal”. W podręczniku zagadnienie opisane jest na stronach 44-51. Przygotowałem przykładową notatkę, którą warto przenieść do zeszytu (można oczywiście zrobić własną notatkę). Rysunki przedstawiające poszczególne rodzaje fal znajdziecie w podręczniku. Temat ma też dobrą ilustrację filmową, np. tutaj. Można też zajrzeć do epodręcznika, choć przedstawiony tam zakres wiadomości jest szerszy od tego, który Was obowiązuje.

Oceny z kartkówki są wpisane do dziennika elektronicznego.

30.10.2020
Kontynuujemy omawianie fal mechanicznych, dzisiejszy temat to “Wielkości opisujące fale” (strony 52-57 w podręczniku). Można też skorzystać z epodręcznika (ten sam odnośnik, co tydzień temu, temat w epodręczniku obejmuje dwie nasze lekcje).
Niektóre wielkości opisujące fale są takie same, jak w ruchu drgającym: amplituda, okres czy częstotliwość. Charakterystyczną dla fali wielkością jest jej długość, oznaczana grecką literą lambda. Ponieważ fala rozchodzi się, więc do opisu tego ruchu używamy prędkości fali; wzory znajdziecie na stronie 54 podręcznika.
Jako pracę domową proszę zrobić zadanie 3 ze str. 56.

Przypominam, że zapoznanie się z tematem (a tym samym obecność) potwierdzacie przesyłając wiadomość przez dziennik elektroniczny. Można przesyłać tę wiadomość nawet wieczorem – dziennik nie jest wtedy obciążony i można się o wiele łatwiej zalogować.

6.11.2020
Dzisiejszym tematem lekcji są “Fale dźwiękowe” (str. 58-62 w podręczniku). Przygotowałem przykładową notatkę z tego zagadnienia; wykres zakresu czułości ucha ludzkiego jest przedstawiony jedynie ilustracyjnie – nie jest obowiązkowy. Można oczywiście zrobić własną notatkę. Na stronie 61 macie opisane wybrane poziomy natężenia dźwięku, warto się z nimi zapoznać, bo ochrona przed hałasem jest obecnie jednym z istotnych zagadnień ochrony zdrowia.
Temat jest też dobrze opisany w epodręczniku. Dla zainteresowanych proponuję filmy: pierwszy i drugi. W filmach zakres wiadomości jest nieco szerszy od tego, który Was obowiązuje (jest np. wprowadzony wzór na natężenie dźwięku).

2.11.2020
W ramach dzisiejszej lekcji zajmiemy się “Zjawiskiem Dopplera” (str. 63-71 w podręczniku). Zjawisko Dopplera polega na tym, że odbiornik rejestruje inną niż wysyłana przez źródło częstotliwość fal, jeśli źródło i odbiornik poruszają się względem siebie. To zjawisko jest przyczyną charakterystycznych efektów dźwiękowych, które słyszymy, gdy obok nas przejeżdża jakiś pojazd (tak,jak w tym filmiku). Efekt Dopplera można oczywiście opisać matematycznie. Wzór podany w podręczniku na str. 65 jest wzorem przybliżonym. Dokładny wzór (ale tylko dla sytuacji, gdy porusza się źródło, a odbiornik jest nieruchomy) znajdziecie w tym filmie. Obowiązuje oczywiście wzór z podręcznika, lecz trzeba mieć świadomość, że można go stosować tylko w przypadku, gdy prędkości źródła i odbiornika są znacznie mniejsze od prędkości fali. W przypadku fal dźwiękowych oznacza to prędkości źródła i odbiornika rzędu kilku m/s. Zwróćcie uwagę na zastosowania efektu Dopplera.
Proszę zapoznać się z infografiką w podręczniku dotyczącą fal uderzeniowych (str. 67-68).
Proszę rozwiązać zadanie 2/70, stosując wzór z podręcznika. Chętni mogą też rozwiązać to zadanie, stosując wzór dokładny (podany w filmie) i porównać otrzymane wyniki.

UWAGA! Lekcja za tydzień będzie prowadzona przez komunikator, proszę śledzić “zadanie domowe” na przyszły piątek.

4.12.2020
Zadanie na ocenę:
Proszę zrobić zadanie i rozwiązane (plik jpg, odt albo pdf) przesłać do dnia 10 grudnia na adres: a.fafara@zsstaszow.pl.

19.02.2021
Zadanie na ocenę:
Proszę zrobić zadanie i rozwiązane (plik jpg albo pdf) przesłać do dnia 24 lutego na adres: a.fafara@zsstaszow.pl.