Fizyka 3 a Ti

28.10.2020
Temat: “Zasady dynamiki Newtona”
Przechodzimy do działu “Dynamika”, czyli do tej części mechaniki, która zajmuje się przyczynami ruchu (w kinematyce opisuje się JAK zachodzi ruch, w dynamice pytamy DLACZEGO ruch zachodzi). Zgodnie ze współczesną wiedzą o ruchu ciał decydują oddziaływania, jakim te ciała podlegają.
Oddziaływania mogą być:
a) oddziaływaniami mechanicznymi (bezpośrednimi), jakim jest przykładowo nacisk,
b) oddziaływaniami “na odległość” (np. oddziaływanie między dwoma magnesami).
Miarą oddziaływania jest wektorowa wielkość fizyczna, którą nazywamy siłą i zwykle oznaczamy literą F. W układzie miar SI siły mierzymy w niutonach (N).
Nazwa “niuton” została wprowadzona na cześć angielskiego uczonego Izaaka Newtona, który sformułował trzy zasady dynamiki nazywane dziś jego nazwiskiem. Zasady macie podane i opisane w podręczniku na stronach 68-69. Trzeba mieć świadomość, że te trzy proste sformułowania stanowią podstawę całej klasycznej dynamiki.
Dziś tylko część teoretyczna tematu, proszę przyswoić sobie zasady dynamiki.

Do dziennika elektronicznego wstawiłem oceny ze sprawdzianu z kinematyki.

30.10.2020
Dzisiejsze lekcje poświęcimy na “Zastosowania zasad dynamiki”. W podręczniku na stronach 71-79 macie przedstawione liczne przykłady zastosowań zasad. Proszę je przeanalizować (pomijamy na razie przykład 2.9). Jeśli komuś będzie mało, to można skorzystać z epodręcznika: tu, tu i tu. Warto obejrzeć krótki film, w którym autor przedstawia zasady dynamiki oraz rozwiązuje przykładowe zadanie.
Proszę zrobić zadanie 3 ze strony 70.

4.11.2020
Dzisiejszy temat “Ogólna postać drugiej zasady dynamiki” przedstawiony jest w podręczniku na stronach 82-86. Przygotowałem notatkę z podstawowymi informacjami. Proszę zapoznać się z przykładami zastosowań tej postaci drugiej zasady dynamiki.

UWAGA! Piątkowe lekcje będą prowadzone przez komunikator. W czwartek proszę sprawdzić zadanie domowe na piątek.

2.12.2020
Zadanie na ocenę:
Proszę zrobić zadanie i rozwiązane (plik jpg, odt albo pdf) przesłać do dnia 8 grudnia na adres: a.fafara@zsstaszow.pl.

19.02.2021
Zadanie na ocenę:
Proszę zrobić zadanie i rozwiązane (plik jpg albo pdf) przesłać do dnia 24 lutego na adres: a.fafara@zsstaszow.pl.

UWAGA!
1) Punkt a jest zadaniem geometrycznym konstrukcyjnym. Proszę zatem o przysłanie zdjęć lub skanów w odpowiedniej rozdzielczości (krótszy bok od 1200 do 1600 pikseli) i prawidłowej ostrości.
2) Podanie samej wartości siły i przyspieszenia w punktach b i c nie jest rozwiązaniem zadania; należy przedstawić obliczenia lub rozumowanie, które prowadzi do wyniku.

14.05.2021
Zadanie na ocenę:
Proszę zrobić zadanie i rozwiązane (plik jpg albo pdf) przesłać do dnia 18 maja na adres: a.fafara@zsstaszow.pl .