Fizyka 3 Ts

Praca domowa na ocenę:

N jest Twoim numerem z dziennika.
Kondensator o pojemności R μF  naładowano ładunkiem N mC,
gdzie: R = 200, jeśli N jest nieparzysty; R = 300, jeśli N jest parzysty.
1) Oblicz napięcie, jakie powstanie między okładkami tak naładowanego kondensatora.
2) Oblicz pracę, jaką należy wykonać, aby przenieść jeden elektron z okładki dodatniej na okładkę ujemną w takim kondensatorze.

Wyniki podaj z dokładnością do 3 cyfr znaczących.