II Ts-matma

Zadania powtórzeniowe do samodzielnego rozwiąznia klasa II Ts

Nowy materiał :

25.03.2020r. Temat: Metoda graficzna rozwiązywania układów równań.

30.03.2020r. Temat: Zastosowanie układów równań do rozwiązywania zadań tekstowych.

Numery 2, 10 proszę o odesłanie trzech dowolnych zadań z tematu z dnia 30.03.2020r.(do środy)

31.03.2020r. Temat: Układy równań I-stopnia z dwiema niewiadomymi i z parametrem.

01.04.2020r. Temat: Nierówność z dwiema niewiadomymi-skonwertowany

Numery 12, 23 proszę o odesłanie  zadań z tematu z dnia 01.04..2020r.(do piątku).

06.04.2020r. i 07.04.2020r. Temat :Układy nierówności liniowych z dwiema niewiadomymi.

08.04.2020r. Temat: Powtórzenie wiadomości.
Proszę rozwiązać test sprawdzający do działu 1 ze zbioru zadań str. 46-48 do 15.04.2020.

15.04.2020r. Temat: Własności funkcji kwadratowej y=ax2 .

20.04.2020r. Temat: Sprawdzian wiadomości.

Dziś 9.30 zgodnie z zapowiedzią sprawdzian z układów równań. Zadania zamieszczę Wam na grupie klasowej, proszę odesłać rozwiązania na mojego messengera w ciągu 30 minut.

21.04.2020r i 22.04.2020r. Temat: Wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej.

27.04.2020r i 28.04.2020r. Temat:Związek miedzy wzorem funkcji kwadratowej w postaci ogólnej a wzorem funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej.

Numery 22, 3, 15, 8 proszę o odesłanie  zadań z tematu z dnia 27 i 28.04. 2020r.(czwartku).

29.04.2020r i 04.05.2020r. Postać kanoniczna funkcji kwadratowej- zadania.

05.05.2020r.Temat: Miejsce zerowe funkcji kwadratowej.

Numery 16, 17, 18, 25 proszę o odesłanie  zadań z tematu z dnia 05.05 2020r.(czwartku).

06.05.2020r. Temat: Postać iloczynowa funkcji kwadratowej.

11.05.2020r. i 12.05.2020r. Temat: Postać kanoniczna i iloczynowa w zadaniach.

Numery 1, 7, 13, 21 proszę o odesłanie  zadań  do piątku.

13.05.2020r. Temat: Wartość najmniejsza i największa funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym.

Numery 4, 11, 19, 27 proszę o odesłanie  zadań  do wtorku.

18.05.2020r. Temat: Szkicowanie wykresów funkcji kwadratowych.

Numery 6, 14, 20, 28 proszę o odesłanie  zadań  do środy.

19.05.2020r i 20.05.2020r. Temat: Badanie funkcji kwadratowej- zadania optymalizacyjne.

Numery 5, 9, 24, 29 proszę o odesłanie  zadań  do piątku.

25.05.2020r, 26.05.2020r, 27.05.2020r. Temat: Równania kwadratowe.

Numery 14, 21, 26, 1, 3, 10 proszę o odesłanie  zadań  do piątku.

We wtorek 02.06.2020r.  kartkówka z tematu równania kwadratowe. Szczegóły podam na grupie klasowej.

01.06.2020r, 02.06.2020r, 03.06.2020r. Temat: Nierówności kwadratowe.

15.06.2020, 16.06.2020r Temat: Zadania prowadzące do równań i nierówności kwadratowych.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 122-129. Proszę rozwiązać zadnia 2.174; 2.175; 2.176; 2.182 ze str. 84 i 2.186; 2.188 ze str. 85 ze zbioru zadań.
film dydaktyczny

17.06.2020r.
Temat: Wzory Viete’a.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 130-133. Proszę rozwiązać zadnia 2.218; 2.219 a, b ,d ze str. 88 ze zbioru zadań.
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2

22.06.2020r. Nauczyciel na egzaminie zawodowym.

23.06.2020r. Temat: Wykresy funkcji kwadratowych z wartością bezwzględną i z wykorzystaniem poznanych przekształceń.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 142-143. Proszę rozwiązać zadnia 281 a, b ,c str. 94; 283 a; 287  ze str. 95 ze zbioru zadań.
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2

24.06.2020r. Nauczyciel na egzaminie maturalnym.

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy.