Język angielski zawodowy – kierowca mechanik, elektromechanik samochodowy

Materiały do zajęć są wysyłane na Wasze maile.

Prace pisemne proszę przesyłać na adres maria.arendarska@wp.pl

Tematy zajęć:

25.03.2020 – Wskaźniki na tablicy rozdzielczej – słownictwo.

01.04.2020 – Słownictwo związane z odczytywaniem wskaźników.

08.04.2020 – Części silnika spalinowego.

https://pl.glosbe.com/pl/en/cz%C4%99%C5%9Bci%20silnika

15.04.2020 – Wielkości fizyczne i jednostki związane z elektryką.

http://www.fizykon.org/jednostki/jednostki_dodatek_lingwistyczny.htm

22.04.2020 – Narzędzia i akcesoria elektryczne. https://www.ang.pl/slownictwo/narzedzia-po-angielsku

29.04.2020 – Motoryzacyjne czasowniki – słownictwo. Motoryzacyjne czasowniki

6.05.2020 – Słownictwo związane z poszukiwaniem pracy. Zwroty – ważne

13.05.2020- Pisanie CV i listu motywacyjnego – słownictwo. zwroty do CV i listu motywacyjnego

wzór listu

20.05.2020 – Sprzęt spawalniczy – słownictwo. spawanie – słownictwo.

27.05.2020 – Systemy pomiarowe – słownictwo. mchanical system

3.06.2020- Słownictwo związane z przygotowaniem i lakierowaniem samochodu. lakierowanie

17.06.2020 – Omawianie prac związanych z wykonaną usługą.

karty pracy wysłane na adresy email uczniów.

24.06.2020 – Słownictwo związane z samochodem elektrycznym.