kl. I a i b LO

25- 29 V

Temat: Organy władzy publicznej – powtórzenie.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zamieszczone tam ćwiczenia:

https://epodreczniki.pl/a/kto-tu-rzadzi-organy-wladzy-w-iii-rp/DwWemVrWb

Praca domowa: ćw. 4/166 str ( do wysłania)

 

11-15 V Temat: Władza sądownicza w RP.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zamieszczone tam ćwiczenia:

https://epodreczniki.pl/a/wladza-sadownicza-w-polsce/D17DnRhi3

dodatkowe informacje:

https://www.youtube.com/watch?v=6f_iHHMZ2x4

Praca domowa: Co to jest apolityczność i dwuinstancyjność sadownictwa.

 

27- 30 IV Temat: Prezydent RP.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zamieszczone tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/wladza-wykonawcza-w-polsce-prezydent-rp—rada-ministrow/D1B2HSegY

dodatkowe informacje PREZYDENT I RZÄ—D

Wykonaj ćwiczenie do zeszytu: Zasady wyboru Prezydenta RP. Odpowiedzialność Prezydenta RP ( odeślij na maila)

20 – 24 IV  Temat: Demokracja w Polsce.

Podstawowe informacje w podręczniku. Tutaj dodatkowe ćwiczenia:

demokracja-zasady-i-procedury-karta-pracy-1 _2_

-demokracja-zasady-i-procedury-karta-pracy-2

Po zapoznaniu się z tematem w podręczniku, w zeszycie proszę wymienić współczesne zasady demokracji.

30 III Temat: Władza ustawodawcza w RP.

Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zamieszczone tam ćwiczenia.

https://epodreczniki.pl/a/wladza-ustawodawcza—sejm-i-senat/D18rMm91R

karta pracy sejm i senat

26 III

Temat: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

https://epodreczniki.pl/a/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej/DYs5JRyOl

konstytucja RP

geneza-i-zasady-konstytucji-rp-artykul