kl. II a LOG

Proszę uzupełniać karty pracy i przesyłać na maila!

Brak prac to oceny niedostateczne.