kl. II a LOP EU

Proszę uzupełniać karty pracy i przesyłać na maila!

Brak prac to oceny niedostateczne.

Dziękuję za systematyczną pracę! Wszystkie odesłane zadania doceniam, na ich podstawie wystawimy oceny.