kl. II T bb DS

19.06.2020 i 22-26.06.2020

Kl.-II-TbA-15-19.06.2020-i-22-26.06.2020

01-05.06.2020

Kl II TbB 01-05.06.2020

25-29.05.2020 

Temat: Świat szlachecki w „Panu Tadeuszu”
(2 godz. lekcyjne)

      pan tadeusz

Temat: Jacek Soplica- bohater dynamiczny.
(1  godz. lekcyjna)

 1. Przeczytaj opis zachowania księdza Robaka- ks. I – w. 954- 984(czy odpowiada stereotypom zachowań osoby duchownej?)
  2. Źródła wiedzy o losach Jacka Soplicy:
  – od Gerwazego- ks. II- w. 263- 330
  – przedśmiertna spowiedź księdza Robaka- ks. X- w. 460- 902
  – List odczytany nad grobem księdza Robaka- ks. XI- w.214- 285
  3. Zrekonstruuj biografię bohatera- uwzględnij przełomowe momenty w jego życiu.

18-22.05.2020

Temat: Znam „ Pana Tadeusza”?.
(1 godz. lekcyjna)

  Kl. II Tb B 18-22.05.2020

 11-15.05.2020.

Temat: Wśród bohaterów i zdarzeń „Pana Tadeusz” Adama Mickiewicza.

(3 godz. lekcyjne)

 1. Obejrzyj z uwagą adaptację filmową lektury:
  https://m.cda.pl/video/361181849/vfilm
  2. Wykorzystując obrazy filmowe i szczegółowe opisy w lekturze wykonaj plan architektoniczny okolicy(miejsc i odległości), w której rozgrywa się akcja.
  W centrum kartki formatu A- 4 umieść dworek Sopliców(zapisz kto w nim na stałe mieszka); zaznacz zgodnie z opisem otoczenie.
  Rozmieść zgodnie ze swoim wyobrażeniem i podpowiedziami z filmu i lektury analogicznie pozostałe ważne dla akcji miejsca.
  Nie zapominaj o elementach krajobrazu i przyrody. Wykorzystaj całą kartkę. Zadbaj o przejrzystość i estetykę(praca zgodna z kierunkiem przyszłych techników budownictwa).
  Do oceny prześlij zdjęcie wykonanej pracy do 17.05.2020r!
  Doceniam: samodzielność, oryginalność i wierne odtworzenie realiów z lektury.

 

04- 08.05.2020

Temat: Dziady cz. III- dramat narodowy.
(1 godz. lekcyjna)

dziady

 

Temat: Cechy dramatu romantycznego na przykładzie III cz. „Dziadów”   A. Mickiewicza
(1 godz. lekcyjna)
dziady2

 

Temat: Mickiewicz na emigracji

 1. Na podstawie informacji w podręczniku i innych opracowań uzupełnij w zeszycie(wracamy do tematu- Biografia klucz do twórczości)biogram ostatniego etapu życia i twórczości A. Mickiewicza. Zwróć szczególną uwagę na sytuację Wielkiej Emigracji.

W przyszłym tygodniu omawiamy „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza

 

27-30.04.2020.

Temat: Czterdzieści i cztery, czyli mesjanizm i profetyzm III          części Dziadów.

(2 godz. lekcyjne)

III część „Dziadów”- scena V.

https://epodreczniki.pl/a/czterdziesci-i-cztery-czyli-mesjanizm-i-profetyzm-iii-czesci-dziadow/DEOphKfxb

Zapoznaj się z prezentacją i wykonaj w zeszycie zadania:
– od 3.1 do 3.5
– od 4.1 do 4.3
– od 5.1 do 5.2
– 6 i 7

Uzupełniaj tabelkę podaną 06.04.2020.

20-24.04.2020.

Temat: Co zdarzyło się w celi Konrada?

Zapoznaj się z materiałem z prezentacji i opracuj do zeszytu polecenie: 5,6,7,8,11,12,13,17,18,

https://epodreczniki.pl/a/nazywam-sie-milijon—egotyczne-przeslanie-konrada/DXNNwpTCm

Prześlij w formie pliku tekstowego (nie zdjęcia) polecenie 21.1 i 21.2

Przeczytaj scenę V dramatu

15-17.04.2020.

Temat: Kim jest Konrad?     

Dziady- Konrad                                                                   

06.-08. 04. 2020 r.

 Temat: Problemy na podstawie  „Dziadów” cz. III.

Uzupełnij kartę pracy:

Dziady tabelka

30.03.- 03. 04. 20.20 r.

Temat: Podróż przez Rosję czyli Ustęp (c.d.)

Dziady Ustęp – 1

Temat: Przyjaciele Rosjanie- interpretacja wiersza  „ Do przyjaciół Moskali”

Ustęp Rosjanie – 2

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy.