kl. III km DS

19.06.2020 i 22-26.06.2020

KL.-III-kms-15-19.06.2020-i-22-26.06.2020 

01-05.06.2020

Kl. III kms 01-05.06.2020

25- 29.05.2020

Temat: Guernika Pabla Picassa- najsłynniejszy artystyczny manifest antywojenny.
(2  godz. lekcyjne)

Zapoznaj się z materiałem w podręczniku str. 108- 110 i lekcją: https://epodreczniki.pl/a/guernica-picassa—antywojenna-ikona/DrzO0GlrMz
wykonaj polecenia z e- lekcji:
– od 1 do 7
ćwicz. 3 z podręcznika prześlij do oceny

18-22.05.2020

Temat: Zwroty grzecznościowe.
(1 godz. lekcyjna)

Zapoznaj się z materiałami:

https://epodreczniki.pl/a/jak-grzecznie-zwracac-sie-do-innych/D1C4RSLRE

i wykonaj w zeszycie:
– polecenie 1 i 2

 

 

Temat: Człowiek i jego świat w języku i gramatyce.
(1 godz. lekcyjna)

Zapoznaj się z materiałami:

https://epodreczniki.pl/a/czlowiek-i-jego-swiat-w-jezyku-i-w-gramatyce/D4lYWsbdY
i wykonaj w zeszycie polecenia:
– 1.1,  1.2
– 2, 3, 4, 5,
– 7.1, 7.2
– 8.1, 8.2
– 9

     

  11-15.05.2020.

Temat: Problemy współczesnych nastolatków.
(2 godz. lekcyjne)

Zapoznaj się z materiałami:
https://epodreczniki.pl/a/z-nimi-i-obok-nich/Du7Tltxbh
i wykonaj w zeszycie polecenia:
– od 1.1 do 1.25

04- 08.05.2020

 

Temat: Podanie
(1 godz. lekcyjne)

Zapoznaj się z informacjami o tworzeniu dokumentu- podręcznik str. 179- 181.

Wykonaj ćwicz. 7c/181; prześlij do sprawdzenia (nie zdjęcie)

  Temat: Dramat pokolenia Kolumbów zapisany w wierszu Tadeusza Różewicza „Ocalony”
(1 godz. lekcyjne)

Zapoznaj się z wierszem pt. „Ocalony” i informacjami o jego autorze; wykonaj w zeszycie polecenia 1, 2, 3/ 93.

 

27-30.04.2020.

Temat: Curriculum vitae (CV)- czyli przebieg życia.
(1 godz. lekcyjna)

Zapoznaj się ze wzorem dokumentu (podręcznik str.178) i napisz własne CV- polecenie 1/179. Prześlij do sprawdzenia.

20-24.04.2020.

Temat: Pisma, które są twoją wizytówką.

  1. zapoznaj się z materiałami w podręczniku (str.175- 181) i podaną prezentacją.

https://epodreczniki.pl/a/najtrudniej-jest-mowic-i-pisac-o-sobie—tworzymy-zyciorys-cv-i-list-motywacyjny/DbhavV60r
i wykonaj polecenie  4/177

 

 

Temat: Sprawdź swoją wiedzę o czasach wojny i okupacji.

https://niepodlegla.men.gov.pl/mission6/restore

15-17.04.2020

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o środkach stylistycznych.

  1. Przypomnienie definicji i funkcji środków stylistycznych- podręcznik str.161.
  2. Wykonaj ćwicz. 1/162 i 2/162

6 -8 .04. 2020 r.

Temat: Wielkanoc

Napisz list z pozdrowieniami świątecznymi do bliskiej osoby.
Zastosuj wszystkie zasady pisania listu.
Tekst napisanego listu odpowiednio rozmieść na wolnej stronie w zeszycie.

30.03.- 03. 04. 2020 r.

Temat: W jaki sposób aktorzy przeżywają odgrywane przez siebie role- „To mogło być właśnie tak”.

Praca z tekstem z podręcznika ze str. 43
1. Lektura tekstu; opracowanie polecenia- 2/46 str.
2. Czy warto kręcić filmy o tematyce wojennej?

Określ i uzasadnij swoje stanowisko odwołując się do obejrzanych filmów („Pianista”, „Miasto 44”, „Czas honoru” ).

Praca opatrzona imieniem, nazwiskiem, klasą i nr z dziennika do przesłania w formie tekstu (nie zdjęcia).

Termin: do 30 .04 .2020 r.