Kl. IITs-angielski

Witam,

Przesyłam zadania do zrobienia. Odpowiedzi wysyłajcie na moją pocztę.

Pozdrawiam

zadania z 7-go rozdziału cz.1

zadania z 7-go rozdziału cz.2

30.03 Temat: Prowadzenie negocjacji w sprawie zakupionego towaru.

Podręcznik zadania 1,2,5 (uzupełnij zdania i przetłumacz),6 (napisz dialog, używając wyrażeń z ćwiczenia 5) ze str. 91.

31.03 Temat: Słownictwo i środki językowe-rozdział 7.

Zadania 1-6 str. 94 podręcznik.

06.04 Temat: Rozmowa z odgrywaniem roli.

Zadania 7, 8 (dialog), 9 strona 95 z podręcznika.

WAŻNE: 27 kwietnia w godzinach 9.30-10 będę pytała słówek ze strony 93 (pierwsza kolumna do słówka suit) za pośrednictwem wideo czatu na Messengerze.

07.04 Temat: Pisanie e-maila z reklamacją. 

Napiszcie e-maila w zeszytach do polecenia z ćw. 10 ze strony 95 z podręcznika. Prace, które będą pisane niesamodzielnie nie będą przyjęte i trzeba będzie ponownie napisać pracę.

20.04 Temat: Rodzaje przestępstw- praca ze słownictwem.

Zadania 1-5 strona 96 z podręcznika. 

21.04 Temat: Słownictwo w zakresie tematu ,,Państwo i społeczeństwo”.

Zadania 8,10 strona 97 z podręcznika, zadania 3, 4 ze strony 86 z ćwiczeniówki. 

27. 04 Temat: Test ze słownictwa- rozdział 7. 

28.04 Temat: Czas Past Perfect- zastosowanie i budowa zdań. 

04.05 Temat: Past Perfect- ćwiczenia.

Zadania 1, 2,5 ze strony 98 z podręcznika.

05.05 Temat: Czasy przeszłe-ćwiczenia.

Zadania 6,7 strona 98 z podręcznika. 

11.05 Temat: Test z czasów Past Simple i Past Perfect. 

12.o5 Temat: Czytanie ze zrozumieniem-prawda/fałsz.

Zadania 1, 3, 4 ze strony 100 w podręczniku.

18.05 Temat: Test ze słownictwa- 7 rozdział. 

19.05 Temat: Słownictwo w zakresie tematu ,,Państwo i społeczeństwo”. 

Zadania 5, 6 strona 100 z podręcznika.

25.05 Temat: Mowa zależna .

Zadania 1,2, 3 strona 102 z podręcznika.

26.05 Temat: Zamiana zdań w mowie niezależnej na zdania w mowie zależnej.

Zadania 4,5,7 strona 102 z podręcznika.

01.06 Temat: Mowa zależna-ćwiczenie.

Zadanie 1 strona 119 z podręcznika.

02.06 Temat: Mowa zależna- ćwiczenia.

Zadania 2,3,4,6 ze strony 92 z zeszytu ćwiczeń.

15.06 Temat: Test ze słownictwa- 8 rozdział.

16.06 Temat: Wyrażanie i uzasadnianie własnej opinii.

Zadania 1, 3 ze strony 103 z podręcznika.

23.06 Temat: Plany na wakacje.

Uczniowie przygotowują krótką wypowiedź pisemną jak zamierzają spędzić wakacje.