Klasa 1Tb_4

Drodzy uczniowie!

Przechodzimy na zdalne nauczanie !

Zamieszczać Wam będę nowy materiał.  Pod każdym tematem piszecie notatkę, jak to robiliście do tej pory.

Proszę o terminowe przesyłanie zadanych prac!!!!

Podstawy budownictwa

 

22.06.2020

Temat: Kruszywa do betonu i zapraw. (materiały na grupie)

15.06.2020

Temat: Kruszywa i ich klasyfikacja. (materiały na grupie)

01.06.2020

Temat: Podstawowe wiadomości o skałach i ich klasyfikacji.(materiały na grupie)

 1. Skały magmowe.
 2. Skały osadowe.
 3. Skały metamorficzne.
 4. Obróbka kamienia i materiały kamienne.

Praca domowa. Opisz skały występujące w województwie świętokrzyskim. Prace przesyłacie do 05.06.2020

25.05.2020

Temat: Sposoby klasyfikacji materiałów budowlanych. (materiały na grupie)

http://materialy-budowlane-klasyfikacja

Notatkę z lekcji przesyła nr 18!

18.05.2020

Temat: Właściwości  materiałów budowlanych. (materiały na grupie)

 1. Właściwości chemiczne.
 2. Właściwości biologiczne.

Notatkę z lekcji przesyła nr 13!

11.05.2020

Temat: Właściwości mechaniczne materiałów budowlanych. (materiały na grupie)

 1. Wytrzymałość na ściskanie.
 2. Wytrzymałość na rozciąganie.
 3. Wytrzymałość na zginanie.
 4. Inne cechy mechaniczne materiałów budowlanych.

Notatkę z lekcji przesyła nr 10!

04.05.2020

Temat: Właściwości materiałów budowlanych i metody ich oznaczania. 

27.04.2020

 1. Wymagania stawiane materiałom budowlanym.
 2. Właściwości fizyczne i fizykochemiczne materiałów budowlanych.

Zadanie do wykonania: O czym świadczy mała wartość współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę budowlaną?

Temat: Pisemny sprawdzian wiadomości.

Tak jak się umawialiśmy, sprawdzian o godzinie 11.00, pytania na naszej grupie.

20.04.2020

Temat: Ochrona przeciwpożarowa. (podręcznik str. 75-77)

Zwróćcie uwagę na:

 • fazy ochrony przeciwpożarowej
 • plan BIOZ

Praca domowa: Odpowiedz na pytanie 3 str. 77 (termin oddania 24.04.2020) o przesłanie pracy domowej proszę numer 10,13,26.

06.04.2020

Temat: Ustawa o wyrobach budowlanych.

(Prezentacja multimedialna na grupie)

30.03.2020

Temat: Ochrona środowiska w budownictwie. (podręcznik str. 71-73)

Zwróćcie uwagę na:

 • co to jest środowisko i zrównoważony rozwój,
 • w jaki sposób możesz chronić środowisko podczas prac procesu budowlanego,
 • w jaki sposób materiały budowlane oddziaływają na środowisko.