Klasa 1TsP Rysunek techniczny

Witam. W ramach ćwiczeń proszę przypomnieć sobie następujące tematy:

1.Rodzaje linii rysunkowych i ich praktyczne zastosowanie.

2.Podstawowe konstrukcje geometryczne.

3.Metody rzutowania.

Ćwiczenie: Narysuj dwa prostopadłościany o dowolnych wymiarach położone na sobie tak aby tworzyły literę T. Prace wykonaj w zeszycie przedmiotowym.

 

31.03.2020

Przypominamy sobie temat związany z wymiarowaniem rysunków. Widzimy prawidłowo i nieprawidłowo zwymiarowany rysunek. Opisz, jakie błędy są popełnione na rysunku ,a’. Pracę do końca tygodnia wyślij na adres naukaonline@o2.pl

 

14.04.2020

Prezentacja na rysunek

Proszę o dokładne przeanalizowanie prezentacji. Dodatkowe informacje na ten temat znajdziecie w podreczniku do przedmiotu PKM. Pozdrawiam.

21.04.2020

Trochę popracujemy z tematem tolerancje i pasowania.

Do zapamiętania dwa ważne zdania: Tolerancja nigdy nie może być ujemna. Obliczając wartość tolerancji wynik zawsze musi być dodatni. Przykład :N=50 ,ES=0,40 ,EI= 0,10    T=ES-EI=0,40-0,10=0,30 Wynik dodatni, jest wszystko OK. Inny przykład: N=50 ES=-0,20 ,EI=-0,40        T=ES-EI  Popełniając błąd w zapisie T=-0,20-0,40=-0,60 Tolerancja wyszła ujemna. Zawsze trzeba sprawdzić gdzie jest błąd. Poprawnie powinno być T=-0,20-(-0,40)=-0,20+0.40=0,20

Drugie ważne zdanie: Pasowanie jest wtedy pasowaniem, jeżeli wymiar nominalny walka i otworu są takie same. Tworząc pasowanie pamiętajmy,że zmieniamy tylko odchyłki, a wymiar nominalny jest wspólny dla wałka i otworu.

Zadanie do przesłania: W podręczniku do PKM w dziale tolerancje i pasowania pokazany jest rozkład pól tolerancji na tle linii zerowej. Proszę narysować pola tolerancji na tle linii zerowej dla następujących przykładów: 

1.ES=0,2 EI=0,1       2.ES=0    EI=-0,2              3,ES=0,2    EI=-0,2    Wymiar nominalny dla wszystkich przykładów jest taki sam i wynosi N=40      22.04.2020

Podpowiedź do zadania.

Wymiar nominalny, npN=40 jest na rysunku linią zerową. Jeżeli mamy wykonać np. wałek o średnicy 40 mm z odchyłką górną +0,4, odchyłką dolną -0,2, to górny wymiar graniczny będzie wynosił B=N+es=40+0,4=40,4      Dolny wymiar graniczny będzie wynosił A=N+ei=40+(-0,2)=39,8

Na rysunku wszystko co jest większe od wymiaru nominalnego jest rysowane nad linią zerową, czyli ze znakiem +. Wszystko,co jest mniejsze od wymiaru nominalnego jest ujemne i rysowane pod linią zerową.

Aby prawidłowo wykonać rysunek, należy obrać skalę, np. 1 cm=0,1   Wymiary odmierzamy od linii zerowej. 

Rysunek jest wykonany dla obu dodatnich odchyłek, wiec obie linie EI i ES są nad linią zerową.  Wymiary prostokąta symbolizującego pole tolerancji są dowolne. Ważne są tylko dwie linie, ES i EI pisane z dużej litery dla otworu i es i ei pisane z małej litery dla wałka. One muszą byc narysowane w podziałce. 

27.04.2020

Temat: Tolerowanie kształtu,kierunku,położenia i bicia.

W podręczniku do PKM w tabelach podane są symbole kształtu, kierunku , położenia i bicia. Proszę przerysować je do zeszytu. 

Praca do wysłania: Narysuj po jednym przykładzie zastosowania poszczególnych tolerancji( przykłady w podręczniku do PKM)

06.05.2020

Temat: Symbole graficzne chropowatości.

Zdjęcie przedstawia symbole chropowatości .Widzimy, że chropowatość powierzchni możemy uzyskać różnymi sposobami. Rysunek u samej góry przedstawia pełne oznaczenie chropowatości. Uzupełnij go , zastepując poszczególne litery praktycznymi przykładami. Podpowiedź w książce do PKM i każdej książce do rysunku technicznego. Prace przeslij na znany adres.

12.05.2020

Temat:Oznaczenia obróbki cieplnej i powłok ochronnych.

Przedmioty poddawane np.hartowaniu czy chromowaniu na rysunkach są odpowiednio oznaczane. Wykonaj i wyślij rysunek przedmiotu, który ma być zahartowany w całości lub chromowany na pewnym odcinku.

19.05.2020

Temat:Rysunki różnych połączeń.

Z budowy pojazdów wiemy, ze części maszyn możemy łączyć metodami rozłącznymi i nierozłącznymi. Umiejętność czytania rysunku technicznego jest niezbędna w pracy dla ucznia szkoły technicznej.

1.Połączenia lutowane i klejone.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadaniem waszym jest przerysować do zeszytu przykłady połączeń lutowanych i klejonych. Do wysłania natomiast jest rozszyfrowanie oznaczeń które widzimy na rysunku w kolorze czerwonym.