sprawdzamy pracą z 11.05

praca domowa

Password reset podręcznik str. 4, ćw.1-5.

zeszyt ćwiczeń str.4, ćw.1-4.

lekcja z nowego podręcznika Password Reset B1+

autor Marta Rosińska, Linda Edwards

Wydawnictwo Macmillan

proszę kupić podręcznik i zeszyt ćwiczeń

na grupie w wersji elektronicznej

od 14.05.

osoby nieobecne na zajęciach otrzymują oceny niedostateczne z prac domowych

osoby, które nie odrobiły pracy domowej również otrzymują oceny niedostateczne

 

18.05.20. Temat:  Clothes and fashion. Rozumienie ze słuchu.

podręcznik str. 5, ćw. 3,4,5,6,8,9,10.

nagrania do podręcznika

ścieżka – szkoły średnie, Password Reset B1+ i pobieramy określoną płytę

spotkanie zoom 21.05. godz.10.50.

sprawdzamy pracę od 14.05.

21.05.2020 Temat: Present Simple and Present Continuous. Grammar.

 

 

 

 

 

 

 

Sb page 6, ex.1-6.

25.05.2020. temat: Present Simple vs. Present Continuous.

SB page 6, ex.7,8.

SB page 108, ex.1, unit 1

WB page 6.

Spotkanie czwartek 28.05. godz.11.45

sprawdzamy pracę od 21.05.

26.05.2020. Temat: Modele czasowników.

homework SB page 7 ex. 1-4.

1.06.2020. Temat: Modele czasowników.

homework Sb page 7, ex.5,6

2.06.2020. Temat: Fashion industry. Reading.

WB page 9, page 10 ex.3,4.

15.06. 2020. Temat: Znajomość środków językowych.

matura-srodki-jezykowe3.pd

page 5,6,7

16.06.2020. Temat: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego.

https://english4matura.pl/ustna_zestaw1

22.06.2020. Temat: Online travelling – London.

Watch videos about London

https://www.youtube.com/watch?v=tntJWPhwCzQ

https://www.youtube.com/watch?v=lZ_E6HggA4w

Would you like to visit London? Why?/Why not?

23.06.2020. Temat: Online travelling – New Zealand.

https://www.youtube.com/watch?v=_eMAXOp2PvA

What’s your dream holiday destination?