English Class 2b Ti

Pracujemy na Quizlet link www.quizlet.com/join/Dt8PNkYJK

Rejestracja jest darmowa.

Polecam też film ‘Three steps to a successful blog’ na stronie British Council https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/youtubers/three-steps-successful-blog

23.04.2020 r. – zagadnienia na ten tydzień:

Temat lekcji: Society. Ćwiczenia leksykalne.

praca domowa: zeszyt ćwiczeń str. 86 i 87.

Temat lekcji: Mowa zależna.

Mowa zależna

Ćwiczenia do mowy zależnej znajdziecie tutaj

praca domowa: zeszyt ćwiczeń str. 92, ćw.1,2,3.

Zdjęcia pracy domowej poproszę na maila do 30.03.

 

30.03.2020. Temat: Mowa zależna ćwiczenia.

wideo spotkanie na zoomie godz.11.10.

praca domowa: workbook str. 92, ćw. 1-5.

podręcznik str.119.

 kartkówka unit 8 wtorek 13.00 na quizzez

Mowa zależna Ćwiczenia

Mowa zależna więcej ćwiczeń

2.04.2020. Temat: Rozumienie ze słuchu.

listening

Task 1 i task 2 do zeszytu.

6.04.2020. Temat: British Holidays – Easter.

Easter traditions

Watch a film, write down and translate the words you can see during the film. Then answer the questions:

  1. How is Easter celebrated in Britain?
  2. How many chocolate eggs are eaten in the UK at Easter?
  3. What do eggs symbolize?
  4. What kind of events and competitions related to Easter do schools hold?

16.04.2020. Temat: Wyrażanie i uzasadnianie opinii.

Spotkanie online godz. 12.15.

Praca domowa ćw.5, str.103, podręcznik

There are three posters to choose from.

They are all connected with mobile phone theft. (kradzieżą telefonów)

I would choose poster ….. because ………. (kilka argumentów) _ wybrałbym plakat ……

I wouldn’t go for poster ….. because …… Nie wybrałbym plakatu …… ponieważ (kilka argumentów)

I would also reject poster ….. because …… Odrzuciłbym także plakat ……

praca domowa – ćw.4, str.103. – Szkoła przeprowadza akcję ostrzegającą o kradzieży telefonów. Który plakat reklamujący tę akcję jest najbardziej odpowiedni.

  • wybierz jeden plakat, uzasadnij swój wybór, odrzuć pozostałe, uzasadnij.

Wykorzystaj wyrażenia z lekcji, zastosuj słownictwo do wyrażania opinii.

20.04.2020. Temat: Matura focus review. Powtórzenie.

Praca domowa podręcznik strona 106

Spotkanie czwartek 11.00

23.04.2020. Temat: Powtórzenie wiadomości.

praca domowa

podręcznik str.106, ćw. 5,6.

zeszyt ćwiczeń str.95, str.92, ćw.6 i str.91 remember better i 5.

sprawdzian 30.04.

27.04.2020. Temat: Znajomość środków językowych.

Zajęcia online godz 12.45.

matura-srodki-jezykowe3.pdf

ćw. 1-3

30.04.2020. Temat: Sprawdzian wiadomości.

godz. 10.15

4.05.2020. Temat: Rozmowa na podstawie materiału stymulującego.

praca domowa podręcznik str.107, ćw.9 i 10.

7.05.2020. Temat: Powtórzenie wiadomości z gramatyki.

spotkanie online 11.45

sprawdzamy pracę domową od 27.04.

praca domowa

ćwiczenia sprawdź samodzielnie

quantifiers

must, have to

11.05.2020. Temat: Znajomość środków językowych.

ćw. 3,4,5,6 z linku.matura-srodki-jezykowe3.pdf

14.05.2020. Temat: Appearance. Vocabulary.

spotkanie zoom 11.00

sprawdzamy pracą z 11.05

praca domowa

Password reset podręcznik str. 4, ćw.1-5.

zeszyt ćwiczeń str.4, ćw.1-4.

lekcja z nowego podręcznika Password Reset B1+

autor Marta Rosińska, Linda Edwards

Wydawnictwo Macmillan

proszę kupić podręcznik i zeszyt ćwiczeń

na grupie w wersji elektronicznej

od 14.05.

osoby nieobecne na zajęciach otrzymują oceny niedostateczne z prac domowych

osoby, które nie odrobiły pracy domowej również otrzymują oceny niedostateczne

 

18.05.20. Temat:  Clothes and fashion. Rozumienie ze słuchu.

podręcznik str. 5, ćw. 3,4,5,6,8,9,10.

nagrania do podręcznika

ścieżka – szkoły średnie, Password Reset B1+ i pobieramy określoną płytę

spotkanie zoom 21.05. godz.11.45

sprawdzamy pracę od 14.05.

21.05.2020 Temat: Present Simple and Present Continuous. Grammar.

 

 

 

 

 

 

 

Sb page 6, ex.1-6.

25.05.2020. temat: Present Simple vs. Present Continuous.

SB page 6, ex.7,8.

SB page 108, ex.1, unit 1

WB page 6.

Spotkanie czwartek 28.05. godz.11.

sprawdzamy pracę od 21.05.

28.05.2020. Temat: Modele czasowników.

homework SB page 7 ex. 1-4.

1.06.2020. Temat: Modele czasowników.

homework Sb page 7, ex.5,6

4.06.2020. Temat: Fashion industry. Reading.

WB page 9, page 10 ex.3,4.

15.06. 2020. Temat: Znajomość środków językowych.

matura-srodki-jezykowe3.pd

page 5,6,7.

18.06.2020. Temat: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego.

https://english4matura.pl/ustna_zestaw1

22.06.2020. Temat: Online travelling – London.

Watch videos about London

https://www.youtube.com/watch?v=tntJWPhwCzQ

https://www.youtube.com/watch?v=lZ_E6HggA4w

Would you like to visit London? Why?/Why not?

25.06.2020. Temat: Online travelling – New Zealand.

https://www.youtube.com/watch?v=_eMAXOp2PvA

What’s your dream holiday destination?