English Class 4 Tb

Została utworzona grupa na Facebooku. Proszę dołączać, ponieważ tam znajdziecie linki do materiałów i aplikacji do nauki słownictwa i gramatyki.
Teraz pracujemy na quizlet, zadane zostało słownictwo z tematu Życie rodzinne i towarzyskie.

link www.quizlet.com/join/dFduTyRt

Proszę się rejestrować, rejestracja jest darmowa. Rejestrujemy się używając imienia i nazwiska, abym mogła sprawdzić waszą aktywność na stronie.

Nagrania do podręcznika

następnie wybierz tytuł swojego podręcznika- Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Poziom podstawowy i rozszerzony.

Rozumienie ze słuchu: Polecam film ‘Three steps to a successful blog’ na stronie British https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/youtubers/three-steps-successful-blog

Linki do powtórek maturalnych:

www.cke/gov.pl/egzamin-maturalny  – znajdziecie tu arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat,

www.english4matura.pl  – zawiera zadania do matury podstawowej

i rozszerzonej, słownictwo oraz zagadnienia z gramatyki,

www.e-ang.pl  ogrom materiałów do wykorzystania

www.e-angielski.com/przygotuj-sie-do-matury-darmowe-materialy-z-angielskiego

www.gettinenglish.com/egzaminy/materialy-do-matury-pisemnej-z-angielskiego

24.03.2020. Zakres materiału na obecny tydzień

Temat: Etapy życia, członkowie rodziny. Słownictwo maturalne.

Praca domowa: podręcznik str.74-75, ćw. 1-9.

Temat: Czynności życia codziennego, wolny czas. Słownictwo maturalne.

Praca domowa: str.75-76, ćw. 10-14.

Temat: Święta i uroczystości, konflikty i problemy. Zagadnienia maturalne.

praca domowa: podręcznik str.76-77

Temat: Wypowiedź pisemna – list prywatny.

praca domowa: ćw.5, str.87

Kto jeszcze nie wysłał listu na messengera, proszę wysłać na adres e-mail arendasia@gmail.com

 

31.03.2020. Temat: Udzielanie rad. Ćwiczenie w mówieniu.

Wideo spotkanie godz.13.

Praca domowa: str.83, ćw: 1,4. Kserówka tryby warunkowe ćw. 16,17, 18.

1.04.2020. Temat: Zestawy maturalne. Ćwiczenia w mówieniu.

wideo spotkanie godz. 14.

praca domowa – zestaw maturalny, str.294.

Zad. 1. matura ustna

Praca domowa – zagadnienia maturalne:

  1. Which stage of life is the best?
  2. Who do you take after?
  3. Who’s your favourite relative?
  4. Who do you look up to?
  5. I have a lot in common with ……
  6. Which is your favourite holiday?
  7. Imagine you have a week off and 1.000 PLN pocket money to spend. What would you do?

1.04.2020. Temat: Rozumienie ze słuchu. Dobieranie i wielokrotny wybór.

Praca domowa: str.78, ćw.1 pkt. 2, ćw.2, 4,5,6.

Nagrania do podręcznika

następnie wybierz tytuł swojego podręcznika- Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Poziom podstawowy i rozszerzony.

2.04.2020. Temat: Wypowiedź pisemna na poziomie rozszerzonym – list formalny.

 

7.04.2020. Temat: Przedimki określone i nieokreślone.

praca domowa str. 268,269.

Spotkanie online na zoomie – środa 12.00.

8.04.2020. Temat: Rozumienie ze słuchu. Poziom rozszerzony.

spotkanie online godz.12.

praca domowa, ćw.1,2,3,4, str.79.

Temat: Żywienie – słownictwo maturalne.

str.90-93.

15.04.2020. Temat: Słowotwórstwo.

praca domowa – dodatkowe materiały.

Więcej ćwiczeń ze słowotwórstwa

Temat: Rozumienie ze słuchu.

Spotkanie godz. 13.

16.04.2020. Mowa zależna. ćwiczenia powtórzeniowe.

spotkanie online 13.00.

praca domowa str.283

21.04.2020. Temat: Strona bierna, konstrukcja have sth done.

Spotkanie online 14.00.

praca domowa str 287

22.o4.2020. Temat: Przyimki i czasowniki frazowe.

praca domowa str. 276,277

Temat: Zdania podrzędne złożone.

praca domowa strona 281

spotkanie online godz.9.00

23.04.2020. Temat: Znajomosć środków językowych -zadanie maturalne.

matura srodki jezykowe(3)