klasa I el/ms -matma

26.03.2020r. Temat: Odczytywanie wartości funkcji.

27.03.2020r.Temat: Układ współrzędnych.

02.04.2020r. Temat: Wykres funkcji.

Zapoznajcie się z tematem na stronie 118 w podręczniku. Do zeszytów zanotujcie informacje z ramki na str. 118. Dokładnie przeanalizujcie przykład 1 i na jego podstawie proszę o zrobienie ćwiczenia 1.1/119.

03.04.2020r. Temat:  Miejsce zerowe funkcji.

16.04.2020r. Temat: Monotoniczność funkcji.

17.04.2020r. Temat: Odczytywanie własności funkcji z wykresu.

23.04.2020r. Temat: Przesunięcie wykresu wzdłuż osi OY.

  Zapoznajcie się z tematem w podręczniku strona 136. Do zeszytów pod tematem lekcji proszę przepisać ramkę ze str. 136. Dokładnie przeanalizujcie przykłady zamieszczone w podręczniku i na ich podstawie proszę o zrobienie:

ćwiczenia 1/137  i ćwiczenia 2/137.

Uczniowie o numerach 8, 16, 18, 21, 26 przesyłają rozwiązania ćwiczeń na mój adres mailowy do poniedziałku.

24.04.2020r. Temat: Przesunięcie wykresu wzdłuż osi OX.

Zapoznajcie się z tematem w podręczniku strona 136. Do zeszytów pod tematem lekcji proszę przepisać ramkę ze str. 139. Dokładnie przeanalizujcie przykłady zamieszczone w podręczniku i na ich podstawie proszę o zrobienie:

ćwiczenia 1/139 i ćwiczenia 2/140.

Uczniowie o numerach 2, 6, 23, 14,  przesyłają rozwiązania ćwiczeń na mój adres mailowy do poniedziałku.

30.04.2020r. Temat: Symetria względem osi OX lub OY.

07.05.2020r. Temat: Funkcje- zastosowanie.

Uczniowie o numerach 28,25,15, 22, 29 przesyłają rozwiązania ćwiczeń na mój adres mailowy do poniedziałku.

08.05.2020r. Temat: Wykres funkcji liniowej.

Uczniowie o numerach 1, 16,3, 24,  11, 13, 15przesyłają rozwiązania ćwiczeń na mój adres mailowy do poniedziałku.

14.05.2020r i 15.05.2020r. Temat: Punkty przecięcia prostej z osią OX i OY.

Uczniowie o numerach  3, 5, 7, 9, 12, 17, 19 przesyłają rozwiązania ćwiczeń na mój adres mailowy do środy.

21.05.2020r.  i 22.05.2020r. Temat: Monotoniczność funkcji liniowej.

Uczniowie o numerach  4, 10, 20, 27, 16, 13 przesyłają rozwiązania ćwiczeń na mój adres mailowy do środy.

28.05.2020r. Temat: Współczynnik kierunkowy prostej.

29.05.2020r. Temat: Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej.

Uczniowie o numerach  2, 25, 5, 17 przesyłają rozwiązania ćwiczeń na mój adres mailowy do środy.

04.06.2020r. Temat: Interpretacja geometryczna układów równań liniowych.

Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika str.168 – 173 i rozwiązanie ćwiczeń: 2 str.171

05.06.2020r. Temat: Co się liczy w firmie?

Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika str.174.

18.06.2020r. Temat: Średnia arytmetyczna.

Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika str.179 – 181 i rozwiązanie ćwiczenia: 3.1 str.181 oraz zadania 1/182

19.06.2020r. Temat: Średnia ważona.

Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika str.183 – 185 i rozwiązanie ćwiczeń: 1 str.183 oraz ćwiczenie 2/184.

25.06.2020r. Temat: Mediana i dominanta.

Proszę o zapoznanie się z materiałem z podręcznika str.186 – 188 i rozwiązanie ćwiczeń: 1 str.187,  ćwiczenie 2/187 oraz ćwiczenie 3/188.