klasa I Tb-4-letnie-rewalidacja -matma

30.03.2020r. Temat: Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym- zadania.

Materiał do lekcji.

06.04.2020r i 20.04.2020r. Temat: Rozwiązywanie zadań z trygonometrii.

TRYGONOMETRIA-karta pracy.

Rozwiązane zadania odeślij na mój adres mailowy.

27.04.2020r. Temat: Trygonometria- zadania zamknięte.

Rozwiązane zadania odeślij na mój adres mailowy.

04.05.2020r. i 11.05.2020r. Temat: Pole trójkąta- rozwiązywanie zadań.

18.05.2020r. i 25.05.2020r.  Temat: Geometria płaska- pole trójkąta zadania.

Rozwiązane zadania odeślij na mój adres mailowy.

01.06.2020r. Temat: Funkcja i jej własności.

15.06.2020r. Temat: Ćwiczenia w wyznaczaniu dziedziny funkcji.