klasa I Ts (4-letnia) – matma

Zadania do samodzielnej pracy dla klasy ITs

Nowy materiał

Proszę wszystkie tematy i rozwiązywane zadania wpisywać do zeszytu!!

25.03.2020r. Temat:Wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów 30 o, 45 o i 60 o– rozwiązywanie zadań.

26.03.2020r. i 30.03.2020r. Temat:Związki między funkcjami trygonometrycznymi.

01.04. 2020r. Temat: Kat skierowany.

01.04.2020r. Temat:  Sinus, cosinus, tangens i cotangens dowolnego kąta.

Proszę o przesłanie rozwiązań zadania 6.53/168 uczniów o numerach z dziennika 3, 12. Prace na adres mailowy przesłać do piątku.

02.04.2020r. i 06.04.2020r. Temat: Podstawowe tożsamości trygonometryczne.

08.04.2020r. Temat:Tożsamości trygonometryczne- dowody.

Proszę o przesłanie rozwiązań zadań uczniów o numerach z dziennika 13, 7. Prace na adres mailowy przesłać do 15.04.2020r.

15.04.2020r i 16.04.2020r. Temat: Wzory redukcyjne.

Proszę o przesłanie rozwiązań zadań uczniów o numerach z dziennika 8, 15. Prace na adres mailowy przesłać do piątku.

I jeszcze jedno proszę o odesłanie wskazane numery zaległych prac.

20.04.2020r. Temat:  Wzory redukcyjne- ćwiczenia.

22.04.2020r wybrani uczniowie napiszą kartkówkę z trygonometrii, dostaną zadania na messengera o godzinie 9.30 odsyłacie na mojego messengera do godziny 10.00. W przypadku pytań jestem dostępna na messengerze.

22.04.2020r. Temat: Twierdzenie sinusów.

23.04.2020r. Temat: Twierdzenie cosinusów.

27.04.2020r. Temat: Zastosowanie twierdzenia sinusów i cosinusów.

Proszę o przesłanie rozwiązań zadań uczniów o numerach z dziennika 1, 17. Prace na adres mailowy przesłać do 29.04.2020r.

W czwartek 30.04.2020r. godz. 10.00 sprawdzian wiadomości z działu trygonometria. Szczegółowe informacje podam na grupie.

29.04.2020r. Temat: Rozwiązywanie zadań z trygonometrii.

Materiał do lekcji

29.04.2020r. Temat: Powtórzenie wiadomości z trygonometrii.

30.04.2020r. Temat: Sprawdzian wiadomości z działu trygonometria.

04.05.2020r. Temat: Pole trójkąta.

Numery 25,  16, 23,  proszę o przesłanie  zadań do środy.

06.05.2020r. i 07.05.2020r.Temat: Pole trójkąta cz. 2.

Numery 13,  11, 17, 2 proszę o przesłanie  zadań do poniedziałku.

11.05.2020r i 13.05.2020r. Temat: Pola trójkątów podobnych.

Numery 4,  10, 19, 24 proszę o przesłanie  zadań do piątku.

13.05.2020r. i 14.05.2020r. Temat: Pole koła, pole wycinka koła.

Numery 5, 9, 14, 20 proszę o przesłanie  zadań do poniedziałku.

18.05.2020r. i 20.05.2020r. Temat:Pole trójkąta, pole wycinka koła- rozwiązywanie zadań.

Osoby chętne proszę o odesłanie 4 dowolnych  zadań do czwartku.

20.05.2020r. Temat:Geometria płaska-pole koła, pole trójkąta- powtórzenie wiadomości.

Proszę o rozwiązanie testu sprawdzającego do rozdziału 7 str.195, oraz  zadań 7.99/198, zad 7.101/198 oraz zad 7.102/198.

Jak uzgodniliśmy z klasą w czwartek godzina 12.30 piszecie sprawdzian z działu 7.

21.05.2020r. Temat: Pisemny sprawdzian wiadomości.

Czas 45 minut po tym czasie 13.15 odsyłacie prace na mojego messengera.

25.05.2020r. Temat: Pojęcie funkcji. Funkcja liczbowa. Dziedzina i zbiór wartości funkcji.

27.05.2020r. Temat: Sposoby opisywania funkcji.

Numery 2, 19, 24, 21 proszę o przesłanie  zadań do piątku.

28.05.2020r. , 01.06.2020r. Temat: Wykres funkcji.

03.06.2020r. Temat: Dziedzina funkcji liczbowej.

03.06.2020r. i 04.06.2020r. Temat: Dziedzina funkcji liczbowej- zadania.

15.06.2020r. Temat: Zbiór wartości funkcji liczbowej.

17.06.2020r . Temat: Miejsce zerowe funkcji.

18.06.2020r. Temat: Równość funkcji.

22.06.2020r. Nauczyciel na egzaminie zawodowym.

24.06.2020r. Nauczyciel na egzaminie maturalnym.

25.06.2020r. Temat: Monotoniczność funkcji.