klasa I wzb (po szkole podstawowej)-rewalidacja -matematyka

Rozwiązania prac domowych przesyłasz na moją pocztę: malkochanowska@gmail.com.

01.06.2020; 15.06.2020; 22.06.2020
Temat: Sporządzanie wykresów funkcji liniowych.
Materiał do tematu lekcji – kliknij tutaj.

18.05.2020; 25.05.2020
Temat: Rozwiązywanie zadań związanych z własnościami funkcji.
Materiał do tematu lekcji- kliknij tutaj

04.05.2020; 11.05.2020
Temat: Obliczanie wartości funkcji.
Materiał do tematu lekcji -kliknij tutaj.

20.04.2020 27.04.2020
Temat: Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
Materiał do tematu lekcji – kliknij tutaj

30.03.2020, 06.04.2020
Temat: Sprawdzanie, czy liczba jest rozwiązaniem równania.
Materiał do zajęć z rewalidacji – kliknij tutaj.