klasa II a Ti -matematyka

Tematy lekcji, notatki i rozwiązania zadań proszę wpisywać do zeszytu!!
25.06.2020
Temat: Nierówności kwadratowe z parametrem.
Proszę rozwiązać zadnia 2.234 a; 2.235 a; str. 90 , 2.236 str. 91, 2.271 a; 2.272 a ze str. 93 ze zbioru zadań.
film dydaktyczny

23.06.2020
Temat: Równania kwadratowe z parametrem.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 150-155. Proszę rozwiązać zadnia 2.230 a; 2.231 a; 2.232 a; 2.233 a;  ze str. 90 ze zbioru zadań.
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2

22.06.2020
Temat: Równania i nierówności kwadratowe z wartością bezwzględną.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 144-149. Proszę rozwiązać zadnia 2.290 a, b; 2.291 a, b; 2.292 a, b; 2.293 a; 2.295 a ze str. 96 ze zbioru zadań.
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2

18.06.2020
Temat: Wykresy funkcji kwadratowych z wartością bezwzględną i z wykorzystaniem poznanych przekształceń.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 142-143. Proszę rozwiązać zadnia 281 a, b ,c str. 94; 283 a; 287  ze str. 95 ze zbioru zadań.
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2

16.06.2020
Temat: Wzory Viete’a.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 130-133. Proszę rozwiązać zadnia 2.218; 2.219 a, b ,d ze str. 88 ze zbioru zadań.
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2

04.06.2020; 15.06.2020
Temat: Zadania prowadzące do równań i nierówności kwadratowych.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 122-129. Proszę rozwiązać zadnia 2.174; 2.175; 2.176; 2.182 ze str. 84 i 2.186; 2.188 ze str. 85 ze zbioru zadań.
film dydaktyczny

01.06.2020; 02.06.2020
Temat: Ćwiczenia w rozwiązywaniu nierówności kwadratowych.
Proszę rozwiązać zadnie 2.150 str. 80 ze zbioru zadań oraz zadanie.

28.05.2020
Temat: Nierówności kwadratowe.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 112-115. Proszę rozwiązać zadnia 2.144; 2.145; 2.146; 2.147; 2.148; 2.149 ze str. 80 ze zbioru zadań.
Uczniowie o numerach 1, 2, 3, 4, 5  przesyłają rozwiązanie jednego z zadań do 02.06.2020.
film dydaktyczny

26.05.2020

Temat: Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań kwadratowych.
Proszę rozwiązać zadania 2.129 str. 77; 2.130 podpunkt a, b str. 77; 2.131 podpunkt a, b str. 78; 2.132 str. 78 ze zbioru zadań, oraz zadanie –zadanie
Uczniowie o numerach 18, 19, 21, 22, 23  przesyłają rozwiązanie jednego z zadań do 28.05.2020.

21.05.2020; 25.05.2020
Temat: Równania kwadratowe.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 102-107. Proszę rozwiązać zadnia 2.119; 2.120; 2.121; 2.122; 2.123 str.75, 2.124 ze str. 76 ze zbioru zadań.
Uczniowie o numerach 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17  przesyłają rozwiązanie jednego z zadań do 26.05.2020.
film dydaktyczny
Uczniowie o numerach 5, 7, 8, 11, 20 proszę o przesłanie zaległych prac domowych!!

18.05.2020; 19.05.2020
Temat: Badanie funkcji kwadratowej – zadania optymalizacyjne.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 96-101. Proszę rozwiązać zadnia 2.90 str.70, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.99 str. 71 ze zbioru zadań.
Uczniowie o numerach 5, 6 ,7, 8, 9 przesyłają rozwiązanie jednego z zadań do 21.05.2020.
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2
film dydaktyczny3

14.05.2020
Temat: Najmniejsza oraz największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 94-95. Proszę zwrócić szczególną uwagę  na zasadę rozwiązywania tego typu zadań. Jest ona opisana w podręczniku na str. 95 w punktach 1 i 2. Punkty te proszę przepisać do zeszytu. Pod tymi punktami znajduje się Przykład 2. Proszę go przeanalizowć i na tej podstawie rozwiązać zdadnia 2.80 podpunkt a, b, 2.81 podpunkt a, b i 2.82 podpunkt a, b, str. 69 ze zbioru zadań.
Uczniowie o numerach 1, 2, 3, 4 przesyłają rozwiązanie jednego z zadań do 18.05.2020.
film dydaktyczny

12.05.2020
Temat: Własności funkcji kwadratowej -zadania.
Proszę o rozwiązanie zadań: 2.62 i 2.64 str. 66 oraz 2.68, 2.69, 2.70 str. 67.
Uwaga: notatka
Uczniowie o numerach 7, 9, 11, 20,  przesyłają rozwiązanie jednego z zadań do 14.05.2020.

07.05.2020
Temat: Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej – sprawdzian wiadomości.
sprawdzian – czas 30 min.

05.05.2020
Temat: Postać iloczynowa funkcji kwadratowej.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 85-89 i rozwiązać zadania ze zbioru 2.45, 2.46 , 2.47, 2.48, 2.49 str. 63 po trzy dowolne podpunkty .
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2
W najbliższy czwartek 07.05.2020 o godz. 9.00 piszecie kartkówkę z dotychczasowych tematów z funkcji kwadratowej .

04.05.2020
Temat: Miejsca zerowe funkcji kwadratowej.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 82-84 i rozwiązać zadania ze zbioru 2.40, 2.41 , 2.42 i 2.43, 2.44 str. 62 po trzy dowolne podpunkty . Uczniowie o numerach 3, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17  przesyłają rozwiązanie jednego z zadań do 06.05.2020.
Twierdzenie 2 zamieszczone w ramce na str. 84 w podręczniku proszę nauczyć się i przepisać do zeszytu.
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2

30.04.2020

Temat: Postać kanoniczna i ogólna funkcji kwadratowej – zadania.
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2
film dydaktyczny3
Praca domowa: zadanie 2.36 i 2.37 ze str. 61 ze zbioru zadań.

27.04.2020 i 28.04.2020
Temat: Związek między wzorem funkcji kwadratowej w postaci ogólnej a wzorem funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 78-81 i rozwiązać zadania ze zbioru 2.27, 2.28  str. 59 , 2.31 i 2.32 str. 60 i 2.35 str. 61. Uczniowie o numerach 2, 5, 6, 8, 22, 23, 25  przesyłają rozwiązanie jednego z zadań do 30.04.2020.
materiał do lekcji
film dydaktyczny1
film dydaktyczny2
film dydaktycznt3

23.04.2020
Temat: Wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej – zadania.
materiał do lekcji
materiał do lekcji2
Dodatkowo proszę o rozwiązanie zadań ze zbioru zadań: 2.17 str. 58, 2.22 i 2.23 str.59. Rozwiązanie dowolnych dwóch zadań przesyłają uczniowie o numerach 7, 9, 13, 19, 21, 24, 25 do 27.04.2020.

21.04.2020
Temat: Wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 74-77 i rozwiązać zadania ze zbioru 2.12 str. 57 , 2.14 podpunkty b,c,d str. 57 i 2.16 podpunkty a, b ,c str. 58. Uczniowie o numerach 17, 18, 23  przesyłają rozwiązania zadań do najbliższej następnej lekcji.
Twierdzenie 1 ze str. 75 i zdanie pod tym twierdzeniem proszę przepisać do zeszytu i nauczyć się jego treści (wzór funkcji w postaci kanonicznej).

20.04.2020
Temat: Sprawdzian z funkcji liniowej.
Zgodnie z wcześniejsza zapowiedzią, dzisiaj piszecie krótki sprawdzian. Na rozwiązania czekam do godz. 9.50, przesyłacie na moją pocztę.
Prace podpisujecie: nazwisko,imię,klasa, nr dziennika.
sprawdzian

16.04.2020
Temat: Własności funkcji kwadratowej y=ax2.
Rozpoczynamy bardzo ważny dział, proszę o rzetelną i systematyczną pracę, będą kartkówki i sprawdziany!!
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 70-73 i rozwiązać zadania ze zbioru zadań 2.6 str 56 i 2.4 str 55.
film dydaktyczny
W poniedziałek 20.04.2020 o godzinie 900 piszecie sprawdzian z ostatniego działu (układ równań – metoda graficzna i algebraiczna, zadanie z treścią na układ równań – materiał do sprawdzianu). O wyznaczonej godzinie zostanie zamieszczony na stronie sprawdzian i na rozwiązanie i przesłanie zostanie wyznaczony konkretny czas np. 1 godz.

07.04.2020
Temat: Rozwiązywanie zdań powtórzeniowych z funkcji liniowej.
Proszę rozwiązać test sprawdzający do działu 1 ze zbioru zadań str. 46-48 do 15.04.2020.

06.04.2020
Temat: Opisywanie obszarów za pomocą układów nierówności.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 63, 64 i rozwiązać zadania ze zbioru 1.199 str. 40 i 1.200 str. 41. Uczniowie o numerach parzystych przesyłają rozwiązania zadań do najbliższej środy.

02.04.2020
Temat: Układy nierówności liniowych z dwiema niewiadomymi.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 63,64 i rozwiązać zadania ze zbioru 1.97 str. 39 i 1.98 str.40.
Uczniowie o numerach 8, 14, 23 przesyłają rozwiązania jednego przykładu z obu zadań w ciągu 2 dni.

31.03.2020
Temat: Nierówność I stopnia z dwiema niewiadomymi i jej interpretacja geometryczna.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str.60-62 i rozwiązać zadania ze zbioru 1.194 , 1.195 str. 38 i 1.196 str.39.
film dydaktyczny
Uczniowie o numerach z dziennika 5, 10 ,15, 20 przesyłają rozwiązania (po jednym podpunkcie z każdego zadania).

30.03.2020
Temat: Układy równań I-stopnia  z dwiema niewiadomymi i z parametrem.
Proszę wnikliwie zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 54 przykład1 i na jego podstawie rozwiązać zadanie 1.51 str.32 podpunkt a i b.
Chętni proszę aby przesłali rozwiązanie jednego z podpunktów w ciągu 2 dni.
film dydaktyczny

Materiały z  ubiegłego tygodnia
Przed pobraniem i rozwiązaniem zadań, proszę o zapoznanie się  z filmem dydaktycznym z linku poniżej.
film dydaktyczny
pobierz materiał
Nowy temat: Zastosowanie układów równań liniowych do rozwiązywania zadań tekstowych.
materiał dydaktyczny
Temat lekcji i 5 wybranych rozwiązań zadań proszę wpisać do zeszytu

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy.