klasa II wzel-rewalidacja-matematyka

Rozwiązania prac domowych przesyłasz na moją pocztę: malkochanowska@gmail.com.

02.06.2020; 16.06.2020; 23.06.2020
Temat: Podstawowe własności funkcji kwadratowej.
materiały do zajęć z rewalidacji

19.05.2020; 26.05.2020
Temat: Sprawdzanie czy punkt należy do wykresu funkcji kwadratowej.
materiały do zajęć z rewalidacji

05.05.2020; 12.05.2020
Temat: Sprawdzanie, czy liczba jest rozwiązaniem równania kwadratowego.
materiały do zajęć z rewalidacji

21.04.2020, 28.04.2020
Temat: Wyróżnik trójmianu kwadratowego.
Materiały do zajęć z rewalidacji

31.03.2020 , 07.04.2020
Temat: Trójmian kwadratowy.
Materiały do zajęć z rewalidacji