~klasa IIb Ti -informa

Sieci komputerowe

Uczniowie o numerach 4,6,7,18,19,21,22,23,24 otrzymują oceny niedosatateczne za pracę z sieci z dnia 08.05.
Ponadto oceny niedostateczne stawiam za nieprzysłanie wyznaczonych prac. Proszę przeglądnąć informacje na stronie i dosłać brakujące prace !!!!

Praca projektowa:
Proszę wykonać projekt sieci wg. załączonych wytycznych i wg. załączonego wzorca struktury projektu. Czas na wykonanie projektu do 08.06.2020. Projekt jest na ocenę, nieoddanie projektu wiąże się z oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego!!!
Wytyczne do projektu– adres sieci proszę przyjąć jako 192.168.X.0 gdzie X to numer z dziennika.
Przykładowa struktura projektu
Rysunki projektu powinny być wykonane w programie 2D, natomiast pozostała część  jest dowolna.
UWAGA: Robimy tylko projekt sieci więc nie uwzględniamy zakupu czy montażu urządzeń końcowych t.j. komputerów, drukarek, serwerów itp.

22.06.2020
Temat1: Modrnizacja lokalnej sieci komputerowej.
http://e13.zspryglice.pl/temat43.html
http://greszata.pl/psk/4_modernizacja_i_rekonfiguracja_lokalnych_sieci_komputerowych/36_37_zasady_modernizacji_lokalnej_sieci_komputerowej.pdf
Temat2: Zasady kosztorysowania modernizacji sieci
http://e13.zspryglice.pl/temat44.html
http://greszata.pl/psk/4_modernizacja_i_rekonfiguracja_lokalnych_sieci_komputerowych/48_49_zasady_kosztorysowania_prac_modenizacyjnych.pdf

15.06.2020
Temat: Rodzaje testów i pomiarów aktywnych.
http://e13.zspryglice.pl/temat41.html
http://greszata.pl/psk/3_diagnostyka_i_naprawa_lokalnych_sieci_komputerowych/04_rodzaje_testow_i_pomiarow_aktywnych.pdf
https://prezi.com/xjwrdca5rezs/rodzaje-testow-i-pomiarow-aktywnych/
Proszę zapoznać się z zamieszczonymi materiałami i działaniem programów ping, tracert oraz wykonać ćwiczenia zawarte w załączonym  drugim materiale (greszata.pl).

05.06.2020
Temat: Rodzaje testów i pomiarów pasywnych.
http://e13.zspryglice.pl/temat40.html
https://prezi.com/p/83r1i_eoh9k3/rodzaje-testow-i-pomiarow-pasywnych/
http://greszata.pl/psk/3_diagnostyka_i_naprawa_lokalnych_sieci_komputerowych/03_rodzaje_testow_i_pomiarow_pasywnych.pdf
https://haker.edu.pl/2015/10/14/wireshark-sniffer-i-tcpdump-podsluch/
https://www.youtube.com/watch?v=ujBQx46Dqr8
Proszę zapoznać się z zamieszczonymi materiałami i działaniem programów wireshark i tcpdump, oraz wykonać ćwiczenia zawarte w załączonym  trzecim materiale (greszata.pl) dla dowolnej sieci.

01.06.2020
Temat: Metody pomiarów sieci logicznej.
http://e13.zspryglice.pl/temat39.html
http://greszata.pl/psk/3_diagnostyka_i_naprawa_lokalnych_sieci_komputerowych/16_18_metody_pomiarow_sieci_logicznej.pdf
https://slideplayer.pl/slide/9362005/
Proszę zapoznać się z zamieszczonymi materiałami i wykonać notatke do lekcji, a w ramach ćwiczeń wykonać zadanie 1 i 2 zawarte w drugim materiale do lekcji.

29.05.2020; 01.06.2020
Temat 2: Metody i zasady pomiarów okablowania strukturalnego.
http://e13.zspryglice.pl/temat38.html
http://greszata.pl/psk/1_montaz_okablowania_strukturalnego/21_22_metody_i_zasady_pomiarow_okablowania_strukturalnego.pdf
https://slideplayer.pl/slide/9362005/
https://www.elnex.pl/en/tester-okablowania-i-sieci-ke7200.html
Proszę wyjaśnić pojęcia związane z pomiarami okablowania sieciowego: przesłuch zbliżny, tłumienie, długość.
Uczniowie o numerach 6, 7, 21, 24 przesyłają wykonane zadanie  do 01.06.2020

29.05.2020
Temat 1: Narzędzia do montażu okablowania strukturalnego.
http://e13.zspryglice.pl/temat37.html
https://prezi.com/wbtlemmaeslu/narzedzia-do-montazu-okablowania-strukturalnego/
http://zawodowee.blogspot.com/2014/04/narzedzia-do-montazu-okablowania.html
https://www.youtube.com/watch?v=iRXD1Nz5K5E
 Proszę zapoznać się z zamieszczonymi materiałami i wykonać notatke do lekcji.

25.05.2020
Temat: Zasady BHP podczas montażu.
materiał do lekcji.
Wszyscy uczniowie wykonują prezentację dotycząca zasad bhp podczas montażu , napraw sieci, urządzeń sieciwych i prac z tym związanych. Prace proszę przesłać do 29.05.2020.

22.05.2020
Temat: Symbole graficzne dotyczące lokalnych sieci komputerowych.
materiał do lekcji
Proszę zapoznać się z zamieszczonym materiałem do lekcji i do zeszytów przepisać tabelę 34.1 i rysunek 34.2 oraz zasady numeracji gniazd abonenckich.

18.05.2020
Temat: Funkcje urządzeń sieciowych.
materiał do lekcji 
Na podstawie materiału do lekcji proszę w zeszytach sporządzić notatke do lekcji.

15.05.2020; 18.05.2020
Temat: Normy dotyczące montażu okablowania strukturalnego.
materiał do lekcji
Proszę w zeszytach zanotować: najważniejsze zalecenia wynikające z powyższych norm, zalecenia dotyczące kabli w przebiegach poziomych wraz z zasadami obowiązującymi podczas układania kabla w przebiegach poziomych.

11.05.2020; 15.05.2020
Temat: Obsługa przykładowych programów kosztorysujących.
materiał do lekcji.

08.05.2020; 11.05.2020
Temat: Obsługa przykładowych programów wspomagających projektowanie 2D -cd.
W dowolnym programie wspomagającym projektowanie 2D proszę wykonać rysunek jak na zamieszczonym materiale.
materiał do lekcji
Wszyscy przesyłają wykonanie zadania w postaci pliku programu w którym rysunek został wykonany do dnia 15.05.2020
Uwaga: Rysunek ma być wykonany w programie do rysunku technicznego 2D (nie paint, gimp czy inny program do malowania) i zapisany w formacie tego programu!!!

04.05.2020
Temat: Obsługa przykładowych programów wspomagających projektowanie 2D.
materiał do lekcji
poradniki, tutoriale, kursy: A9CADQCAD, LIBRECAD, AUTOCAD
Pobranie Free A9CAD
Pobranie QCAD-Trial. Działa 15mini wyłącza się, po czym należy uruchomić ponownie.
Pobranie LIBRECAD-FREE
Proszę zapoznać się z programami do rysunku technicznego 2D. Te podane powyżej są w wersji free lub trial (wspomniany autocad to profesjonalny program w wersji komercyjnej). Proszę wybrać sobie jeden z programów (może być inny niż podane), zainstalować go, zapoznać się z jego interfejsem i zasadą działania. Będziemy wykonywać proste rysunki techniczne.

27.04.2020
Temat: Czytanie rzutów poziomych i pionowych budynków.
Proszę zapoznać się z poniższym materiałem i wykonać notatkę do lekcji.
materiał do lekcji
dodatkowe informacje
Wszyscy wykonują zadanie zawarte w materiale do lekcji, a do mnie przesyłają uczniowie o numerach 14, 16, 18, 20, 22,23 do dnia 04.05.2020.

24.04.2020
Temat: Normy, KNR, katalogi sprzętu sieciowego, cenniki.
Materiał do lekcji
Zadanie: Zapoznaj się z katalogiem nakładów rzeczowych AT-28 -link do pobrania.
                Zapoznaj się z przykładowym katalogiem i cennikiem sprzętu sieciowego -link
               Przykład cennika usługi związane z instalacją lokalnej sieci komputerowej
Do kosztorysu z zadania domowego z 20.04.2020 -kosztorysowanie prac), korzystając z norm KNR At-28, wykonaj obliczenia kosztów robocizny (przyjmujemy 35 zł za r-g), pracy sprzętu (przyjmujemy 25 zł za m-g), zaktualizuj ilości materiałów zgodnnie z normą (materiały wg. cennika materiałów). Obliczenia dopasuj do wykonywanego projektu okablowania.
Całościowo wykonany w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys przesyłają uczniowie o numerach 1, 2, 4, 6, 7, 8, 22  do dnia 04.05.2020

20.04.2020
Temat: Zasady kosztorysowania prac.
Proszę zapoznać się z poniższym materiałem i wykonać notatkę do lekcji.
materiał do lekcji
Proszę w miarę mozliwości pobrać i zainstalować demo programu NormaPro i zapoznać się z działaniem tego programu do sporządzania kosztorysów.
NormaPro-Demo -do pobrania
NormaPro -film instruktażowy
Wszyscy wykonują zadanie zawarte w materiale do lekcji, a do mnie przesyłają uczniowie o numerach 2, 7, 11, 17, 24, 26 do dnia 24.04.2020.

17.04.2020
Temat: Zasady sporządzania harmonogramu prac wykonawczych – wykres Gantta.
film instruktażowy – sporządzanie wykresu gantta
Proszę zainstalować program GanttProject –
link do pobrania
Instrukcja obsługi programu
Materiał ćwiczeniowy i zadanie do wykonania
Uczniowie o numerach 1, 4, 7, 9, 11, 18, 23 przesyłają wykonane zadanie domowe (plik programu Gantt) na moją pocztę do 24.04.2020

06.04.2020
Temat: Zasady sporządzania harmonogramu prac wykonawczych – wykres Ganta
Materiał do tematu lekcji, do zapoznania się i zanotowania w zeszystach.
Materiał dodatkowy-ogólne zasady sporządzania harmonogramu prac.
Uczniowie o numerach 5, 12, 17 ,22, 25 przesyłają wykonane zadanie domowe na moją pocztę ( w ciągu trzech dni od daty zajęć) .

03.04.2020
Temat: Projektowanie okablowania strukturalnego
Proszę o zapoznanie się z poniższymi materiałami i zapisanie do zeszytu zaleceń wynikających z norm dotyczących projektowania okablowania (patrz poniższa prezentacja).
projektowanie okablowania -notatka
okablowanie strukturalne
Zadanie: Wymień i scharakteryzuj rodzaje okablowania strukturalnego
Wszyscy zapisują zadanie w zeszytach a uczniowie o numerach 6, 11, 16 , 21 ,24 przesyłają ( w ciągu trzech dni od daty zajęć) dodatkowo na mój adres


30.03.2020
Temat: Struktura dokumentacji projektowej
Materiał do zapoznania się i zapisania do zeszytu
Zadanie: Wyjaśnij co to jest i co ma na celu audyt w realizacji projektu sieci. Wszyscy zapisują zadanie w zeszytach a uczniowie o numerach 5, 10, 15 , 20 ,25 przesyłają ( w ciągu trzech dni od daty zajęć) dodatkowo na mój adres podpisując imieniem i nazwiskiem.

Materiały z poprzedniego tygodnia:
Poniżej link do materiałów  z sieci. Proszę zapoznać się z materiałami (obejrzeć tutorial video i rozwiązać test wiedzy) z punktów:
01. Podstawy sieci komputerowych
02. Modele warstwowe ISO/OSI i TCP/IP
03. Protokoły warstwy aplikacji
04. Protokoły warstwy transportowej
05. Warstwa sieciowa. Wprowadzenie do rutingu
06. Warstwa łącza danych. Ethernet. ARP

Proszę o wykonanie poniższego zadania i przesłanie plików podpisanych własnym imieniem i nazwiskiem na adres prac-info@wp.pl
zadanie z sieci
linki do pobranie packet tracer:
bez konieczności rejestracji
z potrzebą rejestracji
Proszę o zapisanie w zeszytach tematów lekcji (jeśli nie były podane na lekcjach) i sporządzenie notatek.
1. Temat: Rodzaje materiałów i urządzeń do budowy sieci komputerowe
2. Temat: Zasady doboru materiałów i urządzeń sieciowych
Materiał do w/w tematów.
Rodzaje materiałów i urządzeń do budowy sieci
Proszę wyjaśnić i opisać pojęcia (prace prosze przesłać na adres prac-info@wp.pl)
– urzadzenia aktywne
– średnica sieci
-urzadzenia modularne
-zasady doboru połączeń

Systemy operacyjne

01.06.2020; 15.06.2020; 22.06.2020
Temat: Linux – skrypty powłoki.
1. Zastosowanie skryptów
2. Zasady tworzenia skryptów
3. Polecenia, zmienne i argumenty stosowane w skryptach
4. Tworzenie prostych skryptów.
materiał do lekcji
kurs pisania skryptów
prezentacja -skrypty1
prezentacja- skrypty2
Proszę o zapoznanie się  z  materiałem do lekcji i wykonanie skryptów  w nich zawartych.
Zadanie domowe: Proszę wykonać skrypt , który sprawdzi czy w katalogu domowym użytkownika znajduje się plik o zadanej nazwie. Jeśli tak to zmieni jego nazwę na duże litery lub odwrotnie na małe litery, a jeśli takiego pliku nie ma wyświetli komunikat “brak pliku”.
Chętni uczniowie przesyłają  treść skryptu zapisaną w notatniku do dnia 08.05.2020.

25.05.2020; 05.06.2020
Temat: Kompresja zbiorów systemu linux
1. Rodzaje kompresji systemu linux
2. Polecenia konsolowe dotyczące kompresji
3. Ćwiczenia w stosowaniu poleceń konsolowych związanych z kompresją
materiał do lekcji
Materiał dodatkowy-prezentacja
Proszę o zapoznanie się  z  materiałem do lekcji i wykonanie ćwiczeń.
Uczniowie o numerach 6, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 23, 24 obrazują wykonanie zadania zrzutami ekranowymi zapisanymi w dokumencie tekstowym i przesyłają w jednym pliku podpisanym własnym imieniem i nazwiskiem. Uczniowie z grupy poniedziałkowej do dnia 01.06.2020, a uczniowie z grupy piątkowej do 12.06.2020.

18.05.2020; 29.05.2020
Temat: Archiwizacja zbiorów systemu linux.
1. Zastosowanie archiwizacji zbiorów
2. Składnia polecenia – tar
3. Ćwiczenia w stosowaniu archiwizacji.
materiał do lekcji
materiał dodatkowy
Proszę o zapoznanie się  z  materiałem do lekcji i wykonanie ćwiczeń.
Uczniowie o numerach 1, 2, 4, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 26 obrazują wykonanie zadania zrzutami ekranowymi zapisanymi w dokumencie tekstowym i przesyłają w jednym pliku podpisanym własnym imieniem i nazwiskiem. Wyznaczeni uczniowie z grupy poniedziałkowej odsyłają do dnia 25.05.2020, a uczniowie z grupy piątkowej do dnia 05.06.2020.

08.05.2020 (piatek) o godz. 9.30  grupa piątkowa pisze test z systemów dotyczący podstaw linuxa. Grupa poniedziałkowa pisze test o godz 9.30 w poniedziałek 11.05.2020. W tych godzinach dostępny będzie link do testu. Proszę o punktualność!!!!

08.05.2020 i 11.05.2020
Temat: Test sprawdzający wiadomości-podstawy systemu Linux.
Link do testu dla spóźnialskich 12.05.2020 -czas 20min.
Dziekuję za wypełnienie testu. Uczniowie o numerach 6, 18, 19, otrzymują oceny niedostateczne za brak rozwiązania testu.

04.05.2020 i  22.05.2020
Temat: Strumienie i potoki w systemie Linux -cd.
1. Zastosowanie potoków
2. Tworzenie potoków poleceń
3. Rozgałęzianie potoków
Proszę o zapoznanie się  z ponizszym materiałem dydaktycznym i wykonanie zawartych tam ćwiczeń.
materiał dydaktyczny
informacje uzupełniające
Uczniowie o numerach 5, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 19 obrazują wykonanie zadania zrzutami ekranowymi zapisanymi w dokumencie tekstowym i przesyłają w jednym pliku podpisanym własnym imieniem i nazwiskiem – z grupy poniedziałkowej do 18.05.2020 a z grupy piątkowej do 29.05.2020.

27.04.2020 i 15.05.2020
Temat: Strumienie i potoki w systemie Linux.
1.  Strumienie przypisane procesom.
2.  Standardowe wejścia i wyjścia
3. Przekierowanie standardowych wejść i wyjść
Proszę o zapoznanie się  z ponizszym materiałem dydaktycznym i wykonanie zawartych tam ćwiczeń.
materiał dydaktyczny
prezentacja
Uczniowie o numerach 1, 4, 15, 18, 20, 23 obrazują wykonanie zadania zrzutami ekranowymi zapisanymi w dokumencie tekstowym i przesyłają w jednym pliku podpisanym własnym imieniem i nazwiskiem – z grupy poniedziałkowej do 04.05.2020 a z grupy piątkowej do 22.05.2020.

20.04.2020 i 24.04.2020
Temat: Linux -ścieżki dostępu i zbiory ukryte.
1. Rodzaje ścieżek dostępu
2. Zasady korzystania ze ścieżek dostepu
3. Oznaczanie zbiorów ukrytych
4. Odczytywanie zbiorów ukrytych
Proszę zapoznać się z poniższym materiałem i wykonać ćwiczenie w nim zawarte.
Materiał do zapoznania się.
Materiał do zapoznania się.

06.04.2020 i 17.04.2020
Temat: Linux- zarządzanie procesami.
Materiał do zapoznania się i ćwiczenia do wykonania.
Wszyscy wykonują zadanie  a uczniów o numerach 5, 12, 17 , 22 ,24 proszę o przesłanie zrzutów z wykonanych ćwiczeń, zapisanych  w jednym pliku ( do dnia 20.04.2020) na mój adres podpisując imieniem i nazwiskiem i nr z dziennika.

30.03.2020 i 03.04.2020
Temat: Dowiązania do plików w Linuksie
materiał do zapoznania i ćwiczenie do wykonania
Zadanie: Wyjaśnij różnicę pomiędzy dowiązaniem twardym  a dowiązaniem symbolicznym. Wszyscy wykonują zadanie w swoich zeszytach a uczniów o numerach 6, 11, 16 , 21 ,26 proszę o przesłanie odpowiedzi ( w ciągu trzech dni od daty zajęć) na mój adres podpisując imieniem i nazwiskiem.

Materiał z ubiegłego tygodnia

Nowy materiał:
Proszę zapoznać się z poniższymi materiałami wykonać  zadanie:
Uprawnienia w linuksie
Uprawnienia w linuksie 2
Właściciele zbiorów
Zmiana właściciela chown
Proszę o wykonanie poniższych ćwiczeń, zobrazowanie ich wykonania zrzutami ekranowymi zapisanymi w dokumencie tekstowym i przesłanie pliku podpisanego własnym imieniem i nazwiskiem na adres: prac-info@wp.pl
Ćwiczenia do wykonania


pobranie i zainstalowanie oprogramowania maszyn wirtualnych virtualbox pobranie i zainstalowanie dowolnej wersji linux ubuntu (proponuję 18.04.4 LTS) ze strony : https://ubuntu.com/download/desktop
Proszę o zapoznanie się z poniższymi materiałami i wykonanie ćwiczeń w nich zawartych.
kurs linuxa
Linux.polecenia systemowe
Ubuntu,podstawowe komendy systemu
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
Proszę o wykonanie poniższych ćwiczeń, zobrazowanie ich wykonania zrzutami ekranowymi zapisanymi w dokumencie tekstowym i przesłanie pliku podpisanego własnym imieniem i nazwiskiem na adres: prac-info@wp.pl
Zadanie do wykonania i przesłania