Klasa IIbTi-angielski

Witam,

Przesyłam zadania. Odsyłajcie na moją pocztę.

Pozdrawiam

U8_MM_Group_A

U8_MM_Group_B

26.03 Temat: wyrażanie opinii i preferencji.

Zróbcie zadania z podręcznika ze strony 103. Zadania 1, 3 (na podstawie wyrażeń ze speaking focus), 5(wybierz najlepszy plakat na kampanię na temat kradzieży telefonów komórkowych i uzasadnij swój wybór, podając minimum 3 argumenty. Napisz, czemu odrzucasz pozostałe propozycje i uzasadnij, podając minimum 3 argumenty.) Zróbcie też ćwiczenia 1,2,3 z zeszytu ćwiczeń ze strony 93.

30.03 Temat: Wyrażanie swojej opinii w formie tekstu pisanego.

Podręcznik zadania 1-6 str.104

02.04 Temat: Słownictwo i środki językowe podsumowujące 8 rozdział.

Zadania 1-6 strona 106 z podręcznika.

06.04 Temat: Rozmowa wstępna, materiał stymulujący.

Zadania 8-10 ze strony 107 z podręcznika robimy pisemnie w zeszycie.

WAŻNE: 20 kwietnia w godzinach 10.30-11.00 będę pytała słówek ze strony 105 od początku do online piracy za pośrednictwem wideo czatu na Messengerze.

16.04 Temat: Słownictwo maturalne- zadania.

Ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń ze strony 105 (słówka do ćwiczeń na stronie 96,97).

20.04 Temat: Test ze słownictwa- rozdział 8.

Test odbędzie się od 10.30 do 11.00.

23.04 Temat: Praca ze słownictwem- szkoła i praca. 

Ćwiczenia ze strony 106 z ćwiczeniówki. (słówka do ćwiczeń na stronie 97, 98)

27.04 Temat: Życie rodzinne i towarzyskie, żywienie – słownictwo. 

Zeszyt ćwiczeń strona 107. (Słówka na stronie 99)

30.04 Temat: Quiz na znajomość słownictwa w zakresie tematu społeczeństwo i polityka. 

04.05 Temat: Słownictwo w zakresie tematu zakupy i usługi. 

Zeszyt ćwiczeń- zadania 1-4 strona 108. (Słownictwo 99, 100)

07.05 Temat: Podróżowanie i turystyka- praca ze słownictwem. 

Zeszyt ćwiczeń zadania 1-3 strona 108. (Słownictwo 100)

11.05 Temat: Powtórzenie mowy zależnej- zamiana zdań z mowy niezależnej na mowę zależną.

14.05 Temat: Słownictwo związane z kulturą. 

Zadania 1-3 strona 109 z zeszytu ćwiczeń. (słownictwo str. 100, 101)

18.05 Temat: Test z mowy zależnej. 

21.05 Temat: Sport i zdrowie- praca ze słownictwem. 

Zadania 1-3 strona 109 z zeszytu ćwiczeń.

25.05 Temat: Słownictwo maturalne- nauka i technika, świat przyrody.

Zadania 1,2,3 strona 110 z zeszytu ćwiczeń. (Słownictwo str. 102,103)

28.05 Temat: Słownictwo maturalne- zadania.

Zadania 5, 6, 1 strona 110, 111 z zeszytu ćwiczeń.

01.06 Temat: Państwo i społeczeństwo- zadania maturalne.

Zadania 2-6 strona 111 z zeszytu ćwiczeń. (Słówka na stronie 103,104)

04.06 Temat: Test ze słownictwa- człowiek.

15.06 Temat: Wiedza o krajach anglojęzycznych- praca ze słownictwem.

Zadania 1,2 strona 112 z zeszytu ćwiczeń.

18.06 Temat: Ćwiczenia podsumowujące słownictwo.

Link do zadań podany na Messengerze.

25.06 Temat: Plany na wakacje.

Uczniowie piszą krótką wypowiedź jak zamierzają spędzić wakacje.