klasa III a LO

30 III Temat: Upadek systemu jałtańskiego.

Dodatkowe informacje:

https://www.youtube.com/watch?v=hjzd1rnPCcg

https://prezi.com/jj5ierwpiewq/upadek-systemu-jatanskiego/

Zadanie domowe: Ćwiczenie 2/216 str.

26 III  Temat : Przemiany w Polsce pod rządami Edwarda Gierka.

materiały dodatkowe tutaj https://www.youtube.com/watch?v=myujiZWzteA

Ćwiczenia do opracowania:

  1. Scharakteryzuj politykę gospodarczą Edwarda Gierka.
  2. Wymień główne postulaty ugrupowań opozycyjnych w latach 70.
  3. Wyjaśnij, co oznacza określenie ” propaganda sukcesu”.
  4. Porównaj, czym różniła się polityka władz w stosunku do Kościoła za rządów Gomułki i w czasach Gierka.

https://www.youtube.com/watch?v=2wEaPL2k0Js&t=1s