Klasa III Tb

Z serii W kręgu młodopolskiej poezji dokonajcie interpretacji porównawczej dwóch tekstów. Szczególną uwagę proszę zwrócić na wiersz pt.”Limba” K.P.Tetmajera. Interpretacja według dobrze Wam znanego schematu !!! W razie pytań proszę o kontakt mailowy  kasian16@onet.pl

 

Trzecia propozycja na ten tydzień: czytam, więc rozumiem. Po przeczytaniu proszę o wykonanie poleceń do tekstu i zapisanie w  zeszycie.

W każdym  tygodniu będę proponować kolejne tematy z podstawy programowej. Pamiętajcie o czytaniu Wesela S.Wyspiańskiego, możecie też obejrzeć  adaptacje teatralną w reżyserii Andrzeja Wajdy. 

Życzę wszystkim zdrowia i mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy. E.N

01.04.2020

Temat:Dekadent -reprezentant modernizmu.

  1. Wizerunek dekadenta w wierszu K.P.Tetmajera/przypominamy wiadomosci z zajęc/:bez celu w życiu,zniechęcony wobec wszystkiego,niepewny jutra,bez świata wartości itd
  2. ,,Melancholik,, Wojciecha Weissa jako nawiązanie do postawy dekadenckiej./reprodukcja google/
  3. Interpretacja tekstu kultury/pytanie na ustnej maturze!!!!

a/określcie pierwszy plan obrazu

b/opiszcie wyraz twarzy mężczyzny

c/zwróćcie uwagę na ułożenie głowy oraz jej cień-czy to sposób na oddanie postawy życiowej człowieka końca wieku?

d/czego wyrazem może byc ułożenie dłoni melancholika/jak ujął je artysta?

e/kwiat w klapie-dlaczego pospolity mlecz?

f/kolory wykorzystane na obrazie – czego sa dowodem?

Proszę -tradycyjnie-o notatke pod tematem.

02.04.2020/2 godz.lekcyjne/

Temat: Sztuka ponad wszystko! artysta kontra filister-ulubiony tamat modernistycznych utworów.

1.Terminy:belle epoqe, bohema,filister,cyganeria artystyczna/zajęcia rozpoczynające epokę/

2.Apoteoza sztuki i artysty w wierszu Tetmajera ,,Evviva l arte!:kreacja podmiotu lirycznego,sytuacja liryczna,emocje,które towarzyszą osobie mówiącej.

3.Znaczenie porównań w utworze np.artysta jak zwiędły liść,król bez ziemi,orzeł ze złamanym skrzydłem itd

4. Artysta młodopolski w świetle ,,Confiteora ,,Przybyszewskiego (zdjęcie tekstu ponizej):

Prosze o przepisanie odpowiedzi do zeszytu. Ktoś z klasy przygotowywał prez. na temat impresjonizmu.W przyszłym tygodniu chciałabym ja dolączyc do tematu,zatem prosze  /Olę/o kontakt mailowy . 

08.04.2020

Temat: Zmaganie ze światem w twórczości Jana Kasprowicza- Księga ubogich.

1.Jan Kasprowicz jako poeta modernizmu.

2.Kontekst biograficzny w utworze /str.46/

3.Filozofia sw.Franciszka/sredniowiecze / a utwór Kasprowicza-postawa franciszkańska

4.Pochwala prostego życia i radości z niego wynikającej jako mysl przewodnia utworu.

Zastanówcie sie nad kontekstami ,które są obecne w utworze/poza biograficznym/.Odnieście się do nich w notatce.

Spokojnych Swiąt!!!

15.04.2020 i 16.04.2020

Temat:Motywy katastroficzne w poezji Jana Kasprowicza/Dies irae/

1.katastrofizm jako pogląd wyrazający przekonanie o kryzysie wartości.

2.Elementy katastrofizmu w literaturze wczesniejszych epok.

3.Sredniowieczne obrazy Sądu Ostatecznego wykorzystane przez Kasprowicza w Dies irae.

4.Pesymizm jako uczucie towarzyszące pod.lir.utworu.

  5.Prometejska postawa osoby mówiącej.

6.Kolory i dźwieki dominujące w utworze.

7.Wyobrażenie końca świata zawarte w Dies irae

praca domowa: Utwór Kasprowicz to hymn. Przypomnij wyznaczniki gatunkowe tego utworu.podaj tytuły hymnów,które dotyczas poznalismy.

16.04.2020

Temat :Teksty kultury a wizja końca świata.

Przypominam,ze teksty kultury to:literatura,film,mural,tekst piosenki,rzeźba,obraz,audycja radiowa itd.Celem tych zajęć jest uswiadomienie,że artysci od zawsze  inspiruja się tematem końca świat/apokalipsy/.Jest to sztandarowy temat na ustnej maturze,dlatego zachęcam do samodzielnej pracy!!!!!

1.Czesław Miłosz -Piosenka o koncu świata-=/nr1,2,3,4,5/

2.K.I.Gałczyński – Koniec świata /nr6,7,8,9,10/ itd

3.Z.Herbert – U wrót doliny 

4.Hieronim Bosch – sad Ostateczny

5.John Martin – Koniec świata

6.Roland Emmerlich -2012

7. wg uznania inna kategoria tekstu np.rzeźba,mural itd

Bardzo prosze o wykonanie pisemnej pracy domowej,która odniesie sie do w/w punktów.Tradycyjnie dzielimy klase na 6 grup ,wg kolejnosci w dzienniku i przesylamy na mojego maila : kasian16@onet.pl.do 22.04.2020.

Ponadto zachęcam do zrobienia prezentacji na podane tematy:Symbolizm w literaturze i sztuce,Naturalizm w literaturze i sztuce,St.Wyspiański- Leonardo da Vinci XX w., Ewolucja dramatu od antyku po Wyspiańskiego,Teatr i jego rozwój w Polsce/od średniowiecza po Wyspiańskiego /5 prezentacji/Osoby chętne proszę o kontakt mailowy.W przyszłym tyg.zamieszcze prez .Waszej kolezanki dotyczacej Impresjonizmu.Kolejny tydzień to Wesele Wyspiańskiego-dlatego przypominam o czytaniu tekstu!!!

22.04.2020

Temat: Impresjonizm jako kierunek w sztuce i literaturze.

Na Waszej grupie Julia Nurkiewicz zamieści prezentacje dotyczaca tego zagadnienia.Prosze dokladnie obejrzec i wynotowac najw.kwestie.

Zostały do zrealizowania prezentacje o teatrze i symbolizmie!!!! ktos chetny??? prosze o inf.

23.04.2020 /2h/

Temat: Impresjonizm w poezji: Staff i Kasprowicz.

1.Uchwycenie krótkotrwałych chwil,zabawa swiatłem,oddawanie ulotności zjawisk,bliskosc przyrody jako elementy swiata impresjonistów.

2.Deszcz jesienny Leopolda Staffa jako przykład technik impresjonistycznych w poezji.

3.Krzak dzikiej rozy ,, Jana Kasprowicza swiadectwem fascynacji impresjonizmem.

Prosze szczególnie starannie zinterpretowac  cykl sonetów Kasprowicza,biorac pod uwage:opisana pore dnia, przedmiot opisu- elementy krajobrazu,wrazenia wzrokowe -zastosawaną kolorystykę, wrazenia słuchowe – sposób opisywania kształtów, wrazenia słuchowe,inne wrazenia zmysłowe- zapach,smak,ddotyk.

Jakie ulotne chwile uchwycil kasprowicz a jakie Staff?- zapiszcie,w krótkiej notatce.

29.04.2020 

Temat : Stanisław Wyspiański -Leonrdo da Vinci XX wieku.

Dzis rozpoczynamy omawianie ogwiazdkowanej lektury- WESELA S.Wyspiańskiego.Proponuję  zatem prezentację, która przygotowała Wasza kolezanka Klaudia.Spróbujcie na jej podstawie zastanowić sie,dlaczego Wyspiański został określony mianem LdV?? Klaudia dodatkowo zamiesci swoją prace na Waszej grupie!!!  Polski (1)

30.04.2020/2h/

Temat: Plotka o Weselu… T.Boya -Żeleńskiego .Geneza dramatu Wyspiańskiego.

1.Przyczyny,okolicznosci i czas powstania dramatu w swietle ,,Plotki,, Boya.

2.Bohaterowie utworu i ich pierwowzory.

3.Osoby a osoby dramatu- postaci realne a bohaterowie fikcyjni.

4.Inteligenci i chłopi w utworze: spróbujmy okreslic ich przynalezność do wymienionych grup społecznych ,biorąc pod uwage zamysł Wyspiańskiego ,KTÓRY POPRZEDZA didaskalia oraz akt I

         INTELIGENCI                                                                          CHŁOPI

  Pan Młody                                                                                         Gospodyni

   Poeta itd                                                                                          Panna Młoda    itd

Gdzie umieścicie Gospodarza,Rachelę?

Informacje odnoszące się do bohaterów znajdziecie w Plotce o Weselu : www.wolnelektury  .pl/plotka-o-weselu-Wyspianskiego.Polecam wszystkim przeczytanie 1,2i3 rozdziału.   

Za    tydzień w srode Akt I ;scena 1 , scena 7,scena15,scena 36 – obraz inteligentów i chłopów .Wybrałam sceny,które będziemy omawiać,ale w I akcie jest ich więcej i prosze o przeczytanie dokładnie całego aktu.

05.06.2020 i 06.05.2020/2h/

Temat: Sami swoi-polska szopa.Inteligenci i chłopi w Weselu S .Wyspiańskiego

1.Wesele Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczakówny jako geneza dramatu Wyspiańskiego/było o tym w Plotce…/

2.Młodopolska chłopomania i jej wpływ na światopogląd modernizmu.

Chłopomania to zjawisko charakterystyczne dla przełomu XIX i XX w.,które polegało na fascynacji obyczajowością i sposobem życia chłopów.Przejawem chłopomanii/ludomanii/ były:przekonanie o wyjatkowej wartosci ludowej kultury,zachwyt nad prostota zycia na wsi,naturalnoscia ludu,prawoscia moralna mieszkańców wsi,których nie zepsuło wielkomiejskie zycie.Przypisywano chłopom wielką role w przyszłych losach Polski,wyzwolonej Polski.Inteligentów fascynowało dosłownie wszystko ,co wiejskie,chłopskie.Wśród nich pojawiła sie moda na związki z chłopkami.Często przedstawiciele młodopolskiej bohemy żenili się z chłopkami,niekoniecznie byli związani z nimi uczuciowo!!!! 

3.Rozmowy inteligentów z chłopami w akcie I Wesela S.Wyspiańskiego:

a/scena 1-rozmowa Czepca /chłopa / z Dziennikarzem/inteligentem/

-Kto inicjuje rozmowe?jaki jest stosunek Czapca do Dziennikarza oraz Dziennikarza do Czepca?jak Dziennikarz ocenia polskiego chłopa? jak ocenia inteligentów Czepiec?co uświadamia ta scena? czy inteligenci i chłopi stanowią trzon polskiego społeczeństwa czy dzieli ich przepasc?

b/scena 7-rozmowa Radczyni /inteligentki /z Kliminą chłopka/

-Co wie na temat wsi oraz zajęć chłopów Radczyni?o czym świadczy poziom wiedzy pani z miasta?w jaki sposób odpowiada Klimina na pytania i uwagi Radczyni?kobiety mają wspolne zainteresowania i podobną wiedze? czy cos je dzieli?

c/scena 36- Rachel /wykształcona dziewczyna ze wsi/ i Poeta/K.P.Tetmajer młodopolski poeta/

-Czy w stosunku Racheli do chłopów widoczne są elementy charakterystyczne dla młodopolskiej chłopomanii?co oznaczją słowa poety:,,Wszystko się w poezji topi u pani,ojciec i chłopi,,? o czym świadczy wypowiedz Racheli:,,Interesujące,co?Wyzysk,handel,ja i on.,,, jak Rachela uzasadnia to ,ze sama nigdy nie próbowała pisac wierszy?ygląd

Na podstawie powyzszych fragmentów oceńcie,jak wyglądaja relacje wsród Polaków.Czy jest narodowa jednomyslnosć i zgoda ? czy moze warstwy społeczne w Polsce dzieli przepaść? Pamietajcie,ze nadal Polacy zyją pod zaborami,pragną wolności ,niezaleznosci,maja dość wynaradawiania. 

06.05.2020

Temat: Wesele jako dramat realistyczno-komediowy.

W dalszym ciągu przyglądamy się rozmowom realnych ,rzeczywistych postaci z aktu I,jednoczesnie zwracając uwagę na wydzwięk humorystczny  tych spotkań.Niektóre ze scen pokazuja jak nikła jest wiedza panów na temat ludu i życia polskiej wsi lub teżdowodzą,ze wiedza ta oparta jest na stereotypowych wyobrażeniach i mitach związanych z polska wsią-wyobrazeniach co prawda pełnych uroku,ale zupełnie rozmijających się z rzeczywistoscia.

Pierwszy akt daje nie tylko barwny i różnorodny obraz polskiego społeczeństwa ,ale juz tutaj Wyspiański sugeruje treści istotne dla wymowy całego dzieła:cłopi,co prawda garną sie do narodowego czynu,ale panowie nie chcą tego dostrzec!!! skupiają sie na sprawacj błahych i istotnych jedynie dla nich samych.

Które epizody z aktu I są,wg Was,śmieszne i gorzkie jednocześnie???Odnieście się do konkretnych scen.Spróbujcie w tych pseudośmiesznych  rozmowach znależć gorzką prawde o podziałach wsród Polaków,o wzajemnej rywalizacji czy obłudzie…….np.scena 17- gdzie Pan Młody rozmawia z Żydem …..albo scena 19.

Prosze odnieście się do wybranych wypowiedzi,sentencji,spotkan i oceńcie ich realistyczno -komediowy charakter.

13.05.2020

Temat:Kto jest kim w Weselu?? czytam ze zrozumieniem

Karta pracy została zamieszczona na Waszej grupie.Tekst i 11 pytan.Prosze odpowiedzie w zeszycie !!!! NIE ODSYŁaĆ!!!

14.04.2020 

Temat:Symbolizm w literaturze i sztuce.

Prosze o zamieszczenie prezentacji o symboliźmie na Waszej  grupie.

Symbolizm w literaturze i sztuce

14.05.2020 /2h/

Temat : Symboliczne spotkania w Weselu S.Wyspiańskiego.

zapraszam na zoom w czwartek ok.9.30.podam tutaj link w czwartek https://zoom.us/j/91926624794?pwd=YjR5QS9RV0JVOTlmK2V2MVFZUWVBUT09

cdnhttps://zoom.us/j/93994194146?pwd=Y0JiMzN5ZVBSdTRIblZRM29vV0RmQT09 15.05.2020

Karta pracy do dzisiejszych i kolejnych zajęć oraz klasyfikacja bohaterów i wydarzen

20.05.2020

Temat:,,Co sie komu w duszy gra…..-symbolika spotkan w Weselu Wyspiańskiego

 Cd interpretacji rozmów: Pan Młody/Hetman     Dziad/Upiór      Gospodarz/Wernyhora

Termin zooma sroda godz.9.30!!!! ZMIANA GODZINY 10.30 na WASZE zyczenie.https://zoom.us/j/99188681633?pwd=NjRPM2JnblZQdXNKOWlZbkF5ZzArQT09

21.05.2020/2h/

Temat : Chocholi taniec narodowych mitów.

zoom godz.9.00 UWAGA ZMIANA GODZINY !!!!https://zoom.us/j/96638561644?pwd=V1Z3b1FIQVZFNnUzZHcrRUQ3SHkwQT09

przypominamy termin mit oraz historię polskich mitów narodowych:Racławice,mit chłopaPiasta,mit chłopa ,,kolorowego bajecznie,, oraz mit o przywódczej roli inteligencji ,mit o solidaryźmie narodowym.Czytamy tekst,który bedzie tutaj zamieszczony

22.05.2020 zoom godz.9.30  ttps://zoom.us/j/92681446914?pwd=NDVCUDE1T0l0LzZtblNiTGdVNTVHQT09

PRZYPOMINAM TEMAT PRACY :Jakie sa skutki funkcjonowania mitów w zyciu społecznym? Wskaz pozytywne i negatywne skutki tego zjawiska.Odwołaj sie do mitów w Weselu oraz znanych Ci polskich mitów narodowych.

Prace przesyłaja osoby,które sa chetne lub dotychczas nie miałam z nimi kontaktu.

28.05.2020

Temat:Portert artysty w Weselu.

Czytacie obowiazkowo scene 24 aktuI oraz inne akty,które pokazują artystów w utworze. Jest ich mnóstwo/ do wyboru/ 

zoom środa 9.30

Analiza sceny :24

a/wstepne rozpoznanie fragmentu

b/sposób przedstawienia poety

c/sposób przedstawienia Gospodarza

d/inne postacie artystów w utworze

e/konteksty interpretacyjne/biograficzny,filozoficzny ,historyczny…../

Wg tych punktów zapisujemy wnioski.

29.05.2020 /2h/

Temat:Motywy literackie w Weselu.

proponuje przygotowac kilka motywów,które funkcjonuja w dramacie i jednoczesnie innych tekstach kultury ;

a/motyw rozrywki

b/natchnienie dla artysty – prosze zobaczyc obraz józefa Mehoffera,,Muza,,

 

c/patriotyzm

d/motyw wsi/chłopa tu: Kochanowski,Mickiewicz,Prus

e/motyw społeczeństwa polskiego np. Kochanowski,Mickiewicz,Prus

f/postaci fantastycznych np.Szekspir,Mickiewicz,

g/małzeństwa

h/Żyda

Do niektórych motywów będą zamieszczone gotowe polecenia.

zoom godz.9.30ttps://zoom.us/j/91890336930?pwd=M0tWVXk3WTNad3A4c2gycVhuUlI5Zz09

03.06.2020

Temat: Teatr mój widze ogromny-prezentacja multimedialna.

Zamieszczona zostanie prezentacja Waszego kolegi ,odnoszaca sie do ewolucji dtamatu i teatru.

Prosze Kamila o zmieszczenie równiez na Waszej grupie.Ewolucja dramatu od antyku po Wyspiańskiego

04.06.2020/2h/

Temat: Wesele jako dzieło totalne.

Do przeczytania tekst Jana Błońskiego i wypełnienie karty pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.06.2020

Temat: Naturalizm w literaturze i sztuce.

Prosze o zamieszczenie na Waszej grupie Prezentacji /Martyna/

Naturalizm w literaturze i sztuce, prezentacja

zoom godz.14.00

18.06.2020 /2h/

Temat: ,,Chłopi ,, Reymonta ,,realizm/naturalizm  i symbolizm dzieła.

Fragment do przeczytania str.52

Dodatkowo próba wypowiedzi maturalnej str.90

24.06.2020

Temat:Naturalistyczne obrazy w ,,Ludziach bezdomnych ,,Zeromskiego

Prosze zapoznac sie z fragm.powieści str.55

Polecam równiez obejrzenie adaptacji filmowej utwotu/Doktor Judym youtube lub cda/

2.06.2020 / 2h/

Temat: Synteza wiadomości dotyczacych Mliodej Polski.Podsumowanie pracy w kl.III

 

cdn