~klasa III Ti – informa

Tworzenie aplikacji internetowych

23.06.2020
Temat: PHP plik i katalogi -ćwiczenia.
W ramach ćwiczeń proszę wykonać  w php prostą księgę gosci w której dane będą pamiętane w pliku tekstowym. Na stronie ma być formularz umożliwiający dopisanie informacji do księgi. Wpisy w księdze są wyświetlane od góry strony, a dopiero później jest formularz. Skrypt ma umożliwiać również usunięcie wpisu.

05.06.2020
Temat: PHP – pliki i katalogi.
materiał do lekcji
Proszę wykonać zadania zawarte w materiale do lekcji.

02.06.2020
Temat: PHP -funkcje- ćwiczenia.
Proszę wykonać zadania zawarte w materiale do lekcji. Chętni uczniowie przesyłają rozwiązania zadań do 05.06.2020.
materiał do lekcji

29.05.2020
Temat PHP – funkcje wbudowane.
materiał do lekcji
Uczniowie o numerach nieparzystych  wykonane zadania zawarte w materiale przesyłają do dnia 02.06.2020

26.05.2020
Temat PHP – funkcje.
materiał do lekcji.
Uczniowie o numerach 4, 5, 6, 11, 14, 15   wykonane zadania zawarte w materiale przesyłają do dnia 29.05.2020

22.05.2020
Temat: PHP-instrukcje sterujące-pętle.
materiał do lekcji.
Uczniowie o numerach 2, 3, 6, 8, 9, 12, 13 wykonane zadania zawarte w materiale przesyłają do dnia 26.05.2020

19.05.2020
Temat: PHP-instrukcje sterujące-warunek.
materiał do lekcji
Uczniowie o numerach 1, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15 wykonane zadania zawarte w materiale przesyłają do dnia 22.05.2020

15.05.2020
Temat: Struktura i składnia języka PHP.
Materiał do lekcji
kursy php1
kursy php2
kurs php-free e-book
Proszę zapoznać się z materiałem do lekcji, wykonać zawarte w nim przykłady i zadania. Proszę opanować podstawy języka php, pomocne mogą być zamieszczone przykładowe kursy php ( jest ich w necie znacznie więcej). Przypominam, że do testowania działania skryptów php niezbędne jest środowisko serwera z oprogramowaniem php np. xampp.

12.05.2020
Temat: Serwery WWW.
materiał do lekcji
https://www.apachefriends.org/pl/index.html

08.05.2020
Temat: jQuery – proste i zaawansowane animacje.
materiał do lekcji
Uczniowie o numerach 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13 wykonane zadania zawarte w materiale przesyłają do dnia 12.05.2020

05.05.2020
Temat: Zdarzenia biblioteki jQuery.
materiał do lekcji
Wszyscy czniowie  zadanie zawarte w materiale przesyłają do dnia 08.05.2020

28.04.2020
Temat: JavaScript – filtry biblioteki jQuery.
materiał do lekcji
Uczniowie o numerach 1, 5, 7, 10, 11, 14 zadanie zawarte w materiale przesyłają do dnia 05.05.2020

24.04.2020

Temat : Zasady korzystania z biblioteki jQuery.
materiał do lekcji
materiały dodatkowe
kurs internetowy
film instruktażowy1
film instruktażowy2
Uczniowie o numerach nieparzystych zadanie przesyłają do dnia 28.04.2020

21.04.2020
Temat: Wykorzystanie skryptów na stronie internetowej – formularz.
materiał do lekcji
Uczniowie o numerach parzystych zadanie przesyłają do dnia 24.04.2020
Mam jeszcze takie pytanie: Czy uczniowie o numerach 1, 5, 10, 14, 15 mają zwolnienia lekarskie?

17.04.2020
Temat: Wykorzystanie skryptów na stronie internetowej – testy.
Materiał do lekcji
Wszyscy wykonują zadanie i przesyłają do dnia 21.04.2020
Czekam na zaległe prace (będzie to miało wpływ na ocenę)!!!

07.04.2020
Temat: Wykorzystanie skryptów na stronie internetowej – zmiana atrybutów.
Materiał do lekcji
Wszyscy wykonują zadanie w domu, a uczniowie o numerach 1, 2, 5, 8, 11 przesyłają wykonane zadanie do 15.04.2020

03.04.2020
Temat: Wykorzystanie skryptów na stronie internetowej – animowanie grafiki.
Materiały do lekcji.
Uczniowie o numerach 3,6,9,12 przesyłają rozwiązanie zadania 1, a  uczniowie o numerach 4,7,10,13 przesyłają rozwiązanie zadania 2 (czas do wtorku).
adres: prac-info@wp.pl

31.03.2020
Temat: Wykorzystanie skryptów na stronie internetowej
Materiał do lekcji
Proszę zapoznać się z materiałem, wykonać zamieszczone skrypty i zadanie zawarte w materiale.