klasa III Tom -matma

Równania i nierówności wymierne do samodzielnego rozwiązania

Nowy materiał:

Proszę wszystkie tematy i rozwiązywane zadania wpisywać do zeszytu!!

Temat:  Powtórzenie wiadomości z trygonometrii.

31.03.2020r. Temat: Trygonometria- rozwiązywanie zadań.

Uczniowie o numerach z dziennika 2,15 proszę o przesłanie rozwiązań zadań do czwartku.

01.04.2020r. Temat: Miara łukowa kąta.

Uczniowie o numerach z dziennika 12,22 proszę o przesłanie rozwiązań zadań do czwartku.

02.04.2020r. Temat: Funkcje trygonometryczne zmiennej rzeczywistej.

03.04.2020r. Temat:Funkcje trygonometryczne zmiennej rzeczywistej- zadania.

Uczniowie o numerach z dziennika 11, 6 proszę o przesłanie rozwiązań zadań do wtorku.

07.04.2020r. Temat: Tożsamości trygonometryczne- dowody.

08.04.2020r. Temat:Wykresy funkcji y= sinx i y=cosx.

15.04.2020r. Temat:Wykres funkcji y= tgx i y= ctgx.

16.04.2020r, 17.04.2020r, 21.04.2020r Temat: Podstawowe równania trygonometryczne.

21.04.2020r, 22.04.2020r. Temat: Proste nierówności trygonometryczne.

23.04.2020r. Temat: Sinus i cosinus sumy i różnicy katów.

Rozwiązania zadań na mój adres mailowy przesyłają uczniowie o numerach 4, 6, 10, 12, 13, 14 do poniedziałku.

24.04.2020r. Temat: Sinus, cosinus, tangens i cotangens wielokrotności argumentu.

Rozwiązania zadań na mój adres mailowy przesyłają uczniowie o numerach 24, 16, 2 do poniedziałku.

28.04.2020r. Temat: Sumy i różnice sinusów i cosinusów.

W następnym tygodniu 08.05.2020r. godzinny sprawdzian z trygonometrii.

29.04.2020r. i 30.04.2020r. Temat:  Równania trygonometryczne.

05.05.2020r. Temat: Powtórzenie wiadomości z trygonometrii.

Osoby chętne przesyłają rozwiązania zadań z  lekcji powtórzeniowej.

06.05.2020r. Temat: Trygonometria- rozwiązywanie zadań -lekcja online.

07.05.2020r. Temat: Trygonometria- rozwiązywanie zadań maturalnych zamkniętych-lekcja online.

08.05.2020r. Temat: Trygonometria- pisemny sprawdzian wiadomości.

Dziś sprawdzian link i hasło do sprawdzianu wysyłam na grupę klasową.

12.05.2020r. i 13.05.2020r. Temat: Określenie ciągu. Sposoby opisywania ciągów- lekcja online.

Określenie ciągu. Sposoby opisywania ciągów.- materiał dodatkowy do lekcji.

14.05.2020r. Temat: Ciągi monotoniczne.

15.05.2020r. Temat: Ciągi monotoniczne- lekcja online.

Rozwiązania zadań na mój adres mailowy przesyłają uczniowie o numerach 24, 16, 11, 17, 23, 7 do wtorku.

19.05.2020r, 20.05.2020r i 21.05.2020r. Temat: Ciąg arytmetyczny- lekcje online.

Rozwiązania zadań z dnia 19.05.2020r przesyłają numery 4, 8, 26, 27 ( z zadania 7.29/231 dwa dowolne podpunkty ,  zadanie 7.30/ 232 a) oraz zadanie 7.31/232 a i d) do piątku

Rozwiązania zadań z dnia 20.05.2020r przesyłają numery 1, 5, 12, 19, 20 ( z zadania 7.33 a) i d)y ,  zadanie 7.30/ 232 d) oraz zadanie 7.34 i zad 7.40) do piątku.

22.05.2020r. Temat: Ciąg arytmetyczny- rozwiązywanie zadań.

Proszę o rozwiązanie zadań. Uczniowie o numerach 8, 13, 9, 18 proszę o przesłanie rozwiązań do wtorku.

26.05.2020r, 27.05.2020r. , 28.05.2020r. Temat: Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego.

W piątek kartkówka z ciągu arytmetycznego.

29.05.2020r. Temat: Lokaty pieniężne i kredyty bankowe.

02.06.2020r, 03.06.2020r, 04.06.2020r.  Temat:Ciąg geometryczny.

05.06.2020r., 16.06.2020r. Temat: Suma początkowych wyrazów ciągu geometrycznego.
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 362-365 i rozwiązać zadania: 7.106 a, b; 7.107; 7.108 str. 240 ze zbioru zadań.
Zapoznajcie się z materiałem z poniższego linka

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/suma-poczatkowych-wyrazow-ciagu-geometrycznego/

17.06.2020r. Temat: Ciągi nieskończone. Granica ciągu liczbowego.

film dydaktyczny

film dydaktyczny

18.06.2020r., 19.06.2020r.  Temat: Własności ciągów zbieżnych.

Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 378-385 i rozwiązać zadania: 7.150c), e), 7.151 a, b; 7.152a), b); 7.153 b), c) str. 247 ze zbioru zadań.
film dydaktyczny

film dydaktyczny

23.06.2020r., 25.06.2020r. Temat:Obliczanie granic ciągów zbieżnych.

24.06.2020r. Nauczyciel na egzaminie maturalnym.