Klasa IIITom/OSEO

Tydzień 06.04/10.04 – Została założona grupa na Messenger, podałam tam zadanie które będziemy rozwiązywać od dnia 06.04 na zajęciach on line. Co do godziny zajęć umówimy się na grupie.

Tydzień 15.04/17.04 – cd  zadania z przeglądu instalacji z pompą ciepła

Tydzień 20.04/24.04 – Wykonane zadanie proszę o przesłanie na maila. Tematy na ten tydzień:
1. Definicja biopaliw.
2. Europejska klasyfikacja biopaliw ze względu na stan skupienia.

Tydzień 20.04/24.04 – Tematy do opracowania:
1. Generacje biopaliw.
2. Charakterystyka biomasy.

Tydzień 04.05/08.05 – Tematy do opracowania:
1. Charakterystyka drewna.
2. Właściwości  biomasy.
3. Problem samozapłonu biomasy.

Tydzień 11.05/15.05 – Tematy do opracowania:
1. Zapobieganie zapłonowi biomasy.
2. Pellet jako biopaliwo.
3. Produkcja pelletu.

Tydzień 18.05/22.05 – Tematy do opracowania:
1. Wymagania dla pelletu.
2. Jakość pelletu.
3. Dystrybucja pelletu.

Tydzień 25.05/29.05 – Temat do opracowania:
1. Słoma jako biopaliwo – właściwości. 
2. Składowanie słomy.
3. Rośliny energetyczne.

Od 2.06.2020 do 5.06.2020 jestem na opiece nad dzieckiem.

Tydzień 15.06/19.06 – Temat do opracowania:
1. Rośliny energetyczne cd.
2. Potencjalne możliwości uprawy roślin energetycznych.
3. Uprawa i pielęgnacja roślin.

Tydzień 22.06/23.06 – Temat do opracowania:
1. Produkcja zrębków.
2. Rębaki do produkcji zrębki.