Klasa IIITs-angielski

Witam,

W związku z zaistniałą sytuacją przesyłam zadania do zrobienia w domu. Odpowiedzi odsyłajcie na mojego e-maila annammikus@interia.pl. 

Zakwaterowanie- słownictwo

Robimy ćwiczenia tylko z zakresu podstawowego

Matura_z_angielskiego_ex

26.03 Temat: Praca-słownictwo.

Zróbcie ćwiczenia z podręcznika ćw. 6/70, ćw. 2-9/72,73

nagranie 1- ćwiczenie 4/73

nagranie 2-ćwiczenie 6/73

nagranie 3- ćwiczenie 9/73

30.03 Temat: Słownictwo związane z pracą- ćwiczenia.

Zadania z podręcznika 10-17 str.74. Nagranie do ćwiczenia 14.

31.03 Temat: Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania.

Zadania 18 i 19 ze strony 75.

02.04 Temat: Słuchanie ze zrozumieniem.

 

06. 04 Temat: Słuchanie -test wielokrotnego wyboru.

Zadania 1-3 strona 76.

WAŻNE: 20 kwietnia w godzinach 10-10.30 będę pytała słówek ze strony 68 do Przedmioty używane w szkole za pośrednictwem wideo czatu na Messengerze.

07.04 Temat: Czytanie ze zrozumieniem-dobieranie nagłówków do akapitów.

Zadania 1-6 ze strony 76, 77. Zadanie 1 pisemnie w zeszycie.

Do zadania 6: job jest policzalne, czyli występuje przed nim przedimek a (a job) lub przymiotnik dzierżawczy np. my, his, her (my job). Work jest niepoliczalne, czyli nie stawiamy nic przed tym wyrazem.

16.04 Temat: Czytanie ze zrozumieniem-test typu prawda/fałsz.

Zadania 1-4 strona 78 (1 i 4 pisemnie w zeszycie).

20.04 Temat: Test ze słownictwa w zakresie tematu szkoła.

Test odbędzie się w godzinach od 10.00 do 10.30.

21.04 Temat: Środki językowe-parafraza zdań.

Zadania 1-4 strona 79.

23.04 Temat: Przymiotniki- stopniowanie i porównywanie.

Zadania 1-4 strona 253.

27.04 Temat: Wyrażenia too, enough, as…as, so/such, how/what.

Zadania 5, 7 strona 253, 254.

28.04 Temat: Kolejność przymiotników, konstrukcja to+ bezokolicznik po przymiotnikach. 

Zadania 6, 8, 9 ze strony 253, 254.

30.04 Temat: Rozmowa z odgrywaniem roli-dialog. 

Zadanie 10 strona 254.

04.05 Temat: Przymiotniki- stopniowanie i porównywanie- ćwiczenia.

Zadania 5-7 strona 79.

05.05 Temat: Pytania pośrednie. 

Zadania 1-3 strona 263.

07.05 Temat: Zamiana pytań bezpośrednich na pytania pośrednie.

Zdania będą podane na lekcji.

11.05 Temat: Test ze słownictwa- od przedmioty używane w szkole do egzaminy. 

12.05 Temat: Zdobywanie informacji- e-mail. 

Zadania 1-4 strona 80.

14.05 Temat: Rozmowa z odgrywaniem roli. 

Zadania 1-3 strona 81.

18.05 Temat: Rozmowa kandydata z potencjalnym pracodawcą-dialog.

Zadania 2, 5 strona 81.

19.05 Temat: Czasy Present Perfect i Past Simple. 

Zadanie 4 strona 81.

21.05 Temat: Podsumowanie słownictwa z rozdziału praca-ćwiczenia.

Zadania 1-3 strona 84.

25.05 Temat: Gramatyka i środki językowe- rozdział 4.

Zadania 4-7 strona 84.

26.05 Temat: Rozmowa z odgrywaniem roli dotycząca pracy.

Zadanie 2 strona 85.

28.05 Temat: Egzaminy i zwroty- test ze słownictwa.

01.06 Temat: Rozmowa wstępna i opis obrazka w zakresie tematu ,,Praca”.

Zadania 1,3 strona 85.

02.06 Temat: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego.

Zadanie 4 strona 85.

04.06 Temat: Życie rodzinne i towarzyskie- praca ze słownictwem.

Zadania 1-3 strona 86.

15.06 Temat: Słownictwo związane z życiem rodzinnym i towarzyskim.

Zadania 4, 7, 8 strona 87.

16.06 Temat: Zgadzanie się i niezgadzanie z czyjąś opinią dotyczącą życia rodzinnego.

Zadania 9,10 ze strony 87.

18.06 Temat: Czynności dnia codziennego- praca ze słownictwem.

Zadania 11,13,14 strona 88.

23.06 Temat: Ćwiczenia gramatyczne- podsumowanie.

Ćwiczenia

25.06 Temat: Plany na wakacje.

Uczniowie piszą krótką wypowiedź jak zamierzają spędzić wakacje.