Klasa IITba, IITb/oze Dokumentacja Budowlana

W ramach pracy zdalnej powtarzamy i utrwalamy wiedzę z działu: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych czyli zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej oraz budynki i pomieszczenia.

Tydzień 23/27.03 – Dokumentacja zagospodarowania terenu budowy, str. 36-39 w książce “Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych” część 1

Tydzień 30.03/03.04  – Temat Konstrukcje stalowe. Do opracowania w kontekście części składowej dokumentacji budowlanej. W razie pytań proszę pisać na utworzonych grupach.

Tydzień 06.04/10.04 – Temat do opracowania: Konstrukcje drewniane. Do opracowania w kontekście części składowej dokumentacji budowlanej.

Tydzień 15.04/17.04 – Temat do opracowania: Konstrukcje murowe. Do opracowania w kontekście części składowej dokumentacji budowlanej.

Zadane prace proszę wysyłać na maila do 21.04.2020.

Tydzień 20.04/24.04 – Temat do opracowania: Zestawienia i wykazy materiałów. Do opracowania w kontekście części składowej dokumentacji budowlanej.

Tydzień 27.04/30.04 – Temat do opracowania:
1. Kosztorysy budowlane.
2. Opis techniczny w projekcie budowlanym.

Tydzień 04.05/08.05 – Tematy do opracowania:
1. Projekty instalacji grzewczych.
2. Projekt instalacji wod.-kan.
Do opracowania w kontekście części składowej dokumentacji budowlanej.

Tydzień 11.05/15.05 – Temat do opracowania:
1. Projekt instalacji gazowej.
2. Projekt instalacji p.poż.
Do opracowania w kontekście części składowej dokumentacji budowlanej.

Tydzień 18.05/22.05 – Temat do opracowania:
1. Projekt instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.
2. Rozwinięcie instalacji.
Do opracowania w kontekście części składowej dokumentacji budowlanej.

Tydzień 25.05/29.05 – Temat do opracowania
1. Zestawienia i wykazy materiałów.
2. Projekt kotłowni.
Do opracowania w kontekście części składowej dokumentacji budowlanej.

Od 2.06.2020 do 5.06.2020 jestem na opiece nad dzieckiem.

Tydzień 15.06/19.06 – Temat do opracowania:
1. Książka obiektu budowlanego.
2. Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Tydzień 22.06/23.06 – Temat do opracowania:
1. Określenie trwałości elementów budynku.
2. Badania konstrukcji budynku

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy.