Klasa ITb_4 BHP

W ramach pracy zdalnej powtarzamy i utrwalamy zakres wiedzy z działu “Czynniki zagrożeń zawodowych”. Wszystkie informacje posiadacie w zeszytach przedmiotowych. Proszę także uzupełnić zeszyty.

Tydzień 23/27.03 – Temat do opracowania Pyły w środowisku pracy

Tydzień 30.03/03.04 – Temat do opracowania Stres w środowisku pracy
Zagadnienia do tematu:
1. Stres jako ukryte zagrożenie w miejscu pracy.
2. Objawy działania stresu.
3. Czynniki stresogenne na stanowisku pracy.
4. Metody ochrony przed niekorzystnymi skutkami stresu.
5. Wypalenie zawodowe.

Tydzień 06.04/10.04 – Temat do opracowania: Ergonomia w życiu codziennym i pracy zawodowej.
Zagadnienia do tematu:
1. Co to jest ergonomia?
2. Czym różni się zakres działań ergonomii od zakresu działań ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy.
3. Jakie są cele ergonomii?
4. Co to znaczy, że ergonomia jest nauką interdyscyplinarną?
5. Czym różni się ergonomia korekcyjna od koncepcyjnej?
6. Co to znaczy, że wybór jest ergonomiczny?

Tydzień 20.04/24.04 – Temat do opracowania: Ergonomia postawy podczas pracy. Zagadnienia do tematu: 
1. Na czym polega różnica pomiędzy pracą dynamiczną a praca statyczną.
2. Dlaczego kręgosłup ma naturalne krzywizny?
3. Jakie problemy zdrowotne mogą wynikać z wad postawy?
4. Jaki jest wpływ pozycji przyjmowanej przy pracy na obciążenie części lędźwiowej kręgosłupa?

27.04.2020 – Organizacja stanowiska pracy człowieka w pozycji siedzącej. Zagadnienia do tematu: 
1. Dlaczego człowiek tak chętnie wykonuje różnego rodzaju prace w pozycji siedzącej?
2. Jakie schorzenia grożą pracownikowi wykonującemu przez dłuższy czas pracę w pozycji siedzącej?
3. W jaki sposób można zminimalizować lub usunąć zagrożenia wynikające z wykonywania pracy w pozycji siedzącej??

04.05.2020 – Organizacja stanowiska pracy człowieka w pozycji stojącej. Zagadnienia do tematu: 
1. Jak pozycja stojąca wpływa na funkcjonowanie organizmu pracownika.
2. Jakie korzyści wynikają z przyjmowania pozycji stojącej w pracy?
3. Jakie schorzenia grożą pracownikowi wykonującemu przez dłuższy czas pracę w pozycji stojącej?
4. Jakie są zasady organizacji stanowiska pracy w pozycji stojącej?
5. W jaki sposób można zminimalizować lub usunąć zagrożenia wynikające z wykonywania pracy w pozycji stojącej?

11.05.2020 – Ręczne prace transportowe. Zagadnienia do tematu:
1. Dlaczego pracodawca jest zobowiązany do stosowania odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do wyeliminowania ręcznych prac transportowych?
2. W jakich przypadkach zwiększa się ryzyko wystąpienia dolegliwości mięśniowo-szkieletowych przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych?
3. O czym należy się upewnić przed rozpoczęciem ręcznego przenoszenia ciężarów?
4. Jaka jest dopuszczalna masa przemieszczanych przedmiotów?
5. Jakie są zasady właściwego przenoszenia przedmiotów?
6. Jakie są wymagania ergonomii przy organizacji ręcznych rac transportowych?

18.05.2020 Powtórzenie wiadomości z działu “Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy”. Przypomnij sobie:
1. Pojęcia: ergonomia, fizjologia pracy, nauka interdyscyplinarna, ergonomia korekcyjna.
2. Dlaczego praca dynamiczna jest korzystniejsza dla organizmu od pracy statycznej?
3. Wyjaśnij dlaczego zmiana pozycji ciała zmniejsza niekorzystne dla organizmu skutki pracy w pozycjach niewygodnych i uciążliwych. 
4. Jakie grupy mięśni należy wzmacniać, aby zapobiec negatywnym skutkom pracy w pozycji siedzącej?
5. Wymień zasady, które należy stosować przy wykonywaniu pracy w pozycji stojącej dotyczące położenia nóg, tułowia, łokci i głowy.

25.05.2020 Temat do opracowania: Ogólne zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 
1. Wymagania zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy.
2. Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
3. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i ewakuacyjne używane w zakładach pracy.
4. Ogólne znaczenie barw i kształtów znaków bezpieczeństwa. 

1.06.2020 Temat do opracowania: Zagrożenia związane z wykonywaniem zadań zawodowych.
1. Klasyfikacja zagrożeń.
2. Zagrożenia występujące w procesach pracy..
3. Zagrożenia mechaniczne.
4. Zagrożenia elektryczne.

Od 2.06.2020 do 5.06.2020 jestem na opiece nad dzieckiem.

15.06.2020 Temat do opracowania: Ochrona przed zagrożeniami wynikającymi z wykonania zadań zawodowych.
1. Metody likwidacji lub ograniczania zagrożeń mechanicznych.
2. Zapobieganie zagrożeniom chemicznym występującym w procesie pracy.
3. Metody likwidacji lub ograniczania zagrożeń elektrycznych.

22.06.2020 Temat do opracowania: Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
1. Funkcje ochronne środków ochrony indywidualnej.
2. Środki ochrony zbiorowej.

 

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy.