Klasa 1Tb_5

Powtarzacie sobie zasady zbrojenia słupów, belek i płyt. (podręcznik strony 61-71) 

Drodzy uczniowie!

Przechodzimy na zdalne nauczanie!

 Zamieszczać Wam będę nowy materiał.  Pod każdym tematem piszecie notatkę, robicie rysunki tak jak to robiliście w szkole 🙂 

Technologia robót zbrojarskich i betoniarskich

Proszę o terminowe przesyłanie zadanych prac domowych!!!

Przypominam o oddaniu rysunku zbrojenia, jeszcze nie wszyscy oddali!!!

22.06.2020

Temat:Zasady bhp obowiązujące przy montażu, eksploatacji i demontażu deskowań. (materiały na grupie)

19.06.2020

Temat: Odbiór deskowań i rusztowań. (materiały na grupie)

15.06.2020

Temat: Dobór systemu deskowań i ich projektowanie. (materiały na grupie)

05.06.2020

Temat: Przegląd deskowań systemowych. (materiały na grupie)

czym-jest-deskowanie-systemowe

https://www.youtube.com/deskowania

01.06.2020

Temat: Rodzaje deskowań. (materiały na grupie)

 1. Deskowania tradycyjne ciesielskie.
 2. Deskowania inwentaryzowane.
 3. Deskowania przestawne.
 4. Deskowania ślizgowe
 5. Deskowania przesuwne (pionowo-przestawne)

29.05.2020

Temat: Rodzaje rusztowań. (materiały na grupie)

http://rodzaje-rusztowan-budowlanych

25.05.2020

Temat: Funkcje deskowań. (materiały na grupie)

22.05.2020

Temat: Przedmiar przygotowania zbrojenia. (materiały na grupie)

przedmiar-robot

18.05.2020

Temat: Zalecenia dotyczące dokumentacji zbrojenia. (materiały na grupie)

 1. Dokumentacja projektowa.
 2. Dokumentacja prac zbrojarskich.

Notatkę z lekcji przesyła nr 7,8,13!

15.05.2020

Temat: Wykaz stali zbrojeniowej – ćwiczenia. (materiały na grupie)

11.05.2020

Temat: Wykaz stali zbrojeniowej. (materiały na grupie)

08.05.2020

Temat: Rysunki zbrojenia.

Rodzaje rysunków konstrukcji żelbetowych:

 • schematyczne,
 • zestawieniowe(montażowe),
 • robocze,
 • szczegółów(detali).

Praca domowa: Narysuj na kartce A4 szkielet belki wykonany z oddzielnych prętów i opisz te pręty. (czas realizacji do 14.05.2020.)

04.05.2020

Temat: Podstawowa dokumentacja projektowa.

 1. Projekt architektoniczno – budowlany.
 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 3. Projekt wykonawczy.

Zadanie do wykonania: napisz co wchodzi w skład dokumentacji projektowe? Zadanie wykonaj w zeszycie przedmiotowym.

27.04.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości.

Tak jak się umawialiśmy, sprawdzian o godzinie 13.00, pytania na naszej grupie.

24.04.2020

Temat: Konstrukcje wspornikowe – balkony

Wykonaj w zeszycie rys. 3.59 i 3.60

Praca domowa: zadanie 19 i 20 strona 90.

27.04.2020 Sprawdzian wiadomości- proszę się przygotować co do godziny umówimy się na naszej grupie!

20.04.2020

Temat: Schody – zasady zbrojenia.

 1. Schody wspornikowe.
 2. Schody płytowe.
 3. Schody policzkowe.

Wykonaj  i opisz rysunki 3.53, 3.54, 3.58.

17.04.2020

Temat: Stropy gęstożebrowe.

 1. Strop Akermana
 2. Strop Fert-45 

Praca domowa: Jaka jest główna różnica w rozwiązaniach żeber stropów Akermana i Fert? (Termin oddania do 20.04.2020)

06.04.2020

Temat: Stropy monolityczne płytowe i płytowo-żebrowe.

1.Stropy płytowe dzielimy na:

 • płyty jednokierunkowo zbrojone;
 • płyty krzyżowo zbrojone.

2. Stropy płytowo-żebrowe.

Narysuj układ zbrojenia płyty ciągłej.

Praca domowa: Omów główną różnicę między zbrojeniem płyty jednokierunkowo zbrojonej i płyty krzyżowo zbrojonej. 

03.04.2020

Temat: Ściany betonowe monolityczne – zasady zbrojenia.

 1. Zbrojenie obwodowe.
 2. Zbrojenie nadproży.
 3. Zbrojenie pod otworami okiennymi.
 4. Zbrojenie przeciwskurczowe ścian.

Praca domowa: Odpowiedz pisemnie na pytanie 6 i 7 s. 89.( pracę prześlij na mojego maila do poniedziałku 6.04.2020)

30.03.2020

Temat: Stopy fundamentowe (str.74 -75)

 1. Stopy monolityczne.
 2. Stopy kielichowe.

Praca domowa. Wyjaśnij sposób połączenia zbrojeniem stopy monolitycznej ze słupem monolitycznym.

 

27.03.2020

Temat: Zbrojenie wybranych elementów konstrukcyjnych – ławy fundamentowe. ( str. 72-74)

Zwróćcie szczególną uwagę na:

 • różnicę między ławą betonową a ławą żelbetową(mieliście to na Podstawach budownictwa ),
 • jakie rodzaje prętów występują w ławach żelbetowych fundamentowych(zbrojenie główne, pręty montażowe, strzemiona),
 • co to są ławy szeregowe(pasmowe)