klasa ITi-4letnie – matma

Zadania do samodzielnej pracy dla klasy ITi .

Nowy materiał 

Proszę wszystkie tematy i rozwiązywane zadania wpisywać do zeszytu!!

26.03.2020r.Temat:  :Wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów 30 o, 45 o i 60 o  – rozwiązywanie zadań.

27.03.2020r. i 30.03.2020r. Temat: Związki między funkcjami trygonometrycznymi.-skonwertowany

Numery 3, 14 proszę o przesłanie rozwiązań  zadań z tematu z dnia 27.03.2020r. i 30.03. 2020r.  do środy na mój adres mailowy.

31.03.2020r. Temat:Kat skierowany.

02.04.2020r. Temat: Sinus, cosinus, tangens i cotangens dowolnego kąta.

Numery 13, 24 proszę o przesłanie rozwiązań  zadań z tematu z dnia02.04.2020r do piątku.

03.04.2020r. i 06.04.2020r. Temat:Podstawowe tożsamości trygonometryczne.

07.04.2020r. Temat:Tożsamości trygonometryczne- dowody.

16.04.2020r i 17.04.2020r Temat: Wzory redukcyjne.

W piątek 10.00 piszecie kartkówkę ( 45 minut- bez tematu wzory redukcyjne) tak jak umawialiśmy się przez messengera. Zadania będą zamieszczone tutaj na stronie szkolnej. W przypadku jakichkolwiek pytań piszcie na messengera.

20.04.2020r. Temat: Wzory redukcyjne- ćwiczenia.

21.04.2020r. Temat: Twierdzenie sinusów.

23.04.2020r. Temat: Twierdzenie cosinusów.

24.04.2020r. Temat: Zastosowanie twierdzenia sinusów i cosinusów.

Numery 3, 10, 28 proszę o przesłanie rozwiązań  zadań do poniedziałku.

27.04.2020r. Temat: Powtórzenie wiadomości z trygonometrii.

W czwartek 30.04.2020r. godz. 11.00 sprawdzian wiadomości z działu trygonometria. Szczegółowe informacje podam na grupie.

28.04.2020r. Temat: Rozwiązywanie zadań z trygonometrii.

Materiał do lekcji.

30.04.2020r. Temat: Sprawdzian wiadomości z działu trygonometria.

04.05.2020r. Temat: Pole trójkata.

Numery 25,  16, 23,  proszę o przesłanie  zadań do środy.

05.05.2020r. , 07.05.2020r., 08.05.2020r.  Temat: Pole trójkata cz. 2.

Numery 15,  11, 17, 2 proszę o przesłanie  zadań do poniedziałku.

11.05.2020r i 12.05.2020r. Temat: Pola trójkątów podobnych.

14.05.2020r i 15.05.2020r. Temat: Pole koła, pole wycinka koła.

Numery 6, 7,   9, 19, 20,  proszę o przesłanie  zadań do poniedziałku.

18.05.2020r. i 19.05.2020r. Temat: Pole trójkąta, pole wycinka koła- rozwiązywanie zadań.

Osoby chętne proszę o odesłanie 4 dowolnych  zadań do czwartku.

Wtorek  26.05.2020r. sprawdzian wiadomości z działu 7 o godzinie 10.00.

21.05.2020r. i 22.05.2020r. Temat: Geometria płaska-pole koła, pole trójkąta- powtórzenie wiadomości.

Proszę o rozwiązanie testu sprawdzającego do rozdziału 7 str.195, oraz zadań 7.99/198, zad 7.101/198 oraz zad 7.102/198.

25.05.2020r. Temat: Pojęcie funkcji. Funkcja liczbowa. Dziedzina i zbiór wartości funkcji.

26.05.2020r. Temat: Geometria płaska-pole koła, pole trójkąta- sprawdzian wiadomości.

28.05.2020r. Temat: Sposoby opisywania funkcji.

Numery 2, 19, 24, 21 proszę o przesłanie  zadań do piątku.

29.05.2020r., 01.06.2020r.  Temat: Wykres funkcji.

02.06.2020r. Temat: Dziedzina funkcji liczbowej.

04.06.2020r. i 05.06.2020r. Temat: Dziedzina funkcji liczbowej- zadania.

15.06.2020r. Temat: Zbiór wartości funkcji liczbowej.

16.06.2020r, 18.06.2020r . Temat: Miejsce zerowe funkcji.

19.06.2020r. Temat: Równość funkcji.

22.06.2020r. Nauczyciel na egzaminie zawodowym.

23.06.2020r. Temat: Monotoniczność funkcji.