klasa IV Ti -matma

Zadania do samodzielnej pracy dla klasa 4 Ti

Arkusz przykładowy
Informator maturalny_zadania wraz z odpowiedziami
Zadania poziom podstawowy

Nowy materiał powtórzeniowy, proszę o rozwiązanie arkuszy maturalnych:

Kolejne arkusze maturalne (w przypadku trudności z zadaniami proszę o kontakt mailowy bądź na messangera)

UWAGA: Uczniowie zagrożeni oceną niedostateczną, proszeni są o przesłanie rozwiązań zadań elementarnych cz. I i cz II  na mój adres S_ada@op.pl.

Trygonometria- powtórzenie wiadomości.

Ciągi- powtórzenie wiadomości.

Tematy z rozszerzenia z działu : Elementy analizy matematycznej.

25.03.2020r. i 26.03.2020r. Temat: Granica funkcji w punkcie. Twierdzenia o działaniach na granicach. Obliczanie granic funkcji w punkcie (właściwych i niewłaściwych).

30.03.2020r. Temat: Granica funkcji w nieskończoności.

31.03.2020r. Temat: Granice jednostronne funkcji.

Osoby chętne mogą przesłać rozwiązania zadań do piątku.

01.04.2020r. i 02.04.2020r. Temat: Pochodna funkcji w punkcie. Obliczanie pochodnych funkcji wymiernych.

06.04.2020r. Temat: Styczna do wykresu funkcji.

07.04.2020r. i 08.04.2020r. Temat:Pochodna funkcji a monotoniczność funkcji.

15.04.2020r. Temat:Ekstremum lokalne funkcji wielomianowej i wymiernej.

16.04.2020r. Temat: Wyznaczanie najmniejszej oraz największej wartości funkcji wielomianowej i wymiernej w przedziale obustronnie domknietym.

Przykładowy arkusz maturalny z rozszerzenia arkusz_PR_2017

Przykładowy arkusz maturalny z podstawy arkusz_PP_2017

Odpowiedzi do arkusza z poziomu podstawowego Odpowiedzi

20.04.2020r., 21.04.2020r.  Temat: Zadania optymalizacyjne.

22.04.2020r. Temat: Rozwiązywanie przykładowego arkusza maturalnego.

Arkusz Nowa Era 2018

Odpowiedzi do arkusza

Arkusz Operon 2016- podstawa – film dydaktyczny

23.04.2020r. Temat: Rozwiązywanie przykładowego arkusza maturalnego.

Arkusz Operon 2018 – podstawa- film dydaktyczny