Łokieć Tomasz

Drodzy uczniowie, w związku z wyjątkową sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy, systematycznie co tydzień będę Wam umieszczał na stronie szkoły pakiety materiałów dydaktycznych i ćwiczeniowych do samodzielnego opracowania.Apeluję o sumienne podejście do tematu gdyż opracowanie tematów (np.odpowiedzi na pytania zawarte pod tematem ) będzie podlegać ocenie. W razie pytań czy wątpliwości proszę o kontakt email: tlokiec84@wp.pl lub poprzez messenger.

Materiały do opracowania na tydzień od 16-20.03.2020.

Materiały do opracowania na tydzień od 23-27.03.2020.

WAŻNE!!!

Do piątku  27.03.2020 proszę o przesłanianie na messengera lub na maila skanów lub zdjęć odpowiedzi na pytania z poprzedniego tygodnia.Każdy mail/ wiadomość proszę opisać imieniem i nazwiskiem. WAŻNE!! Każda strona  na której są odpowiedzi przed zeskanowaniem lub sfotografowaniem ma być podpisana imieniem i nazwiskiem. Przesłane przez was opracowane materiały będą podlegać ocenie.

Materiały do opracowania na tydzień od 30.03-03.04.2020.

WAŻNE!!!

Opracowania pytań , zadań  proszę o przesłanie  na messengera lub na maila w formie skanów lub zdjęć .Każdy mail/ wiadomość proszę opisać imieniem i nazwiskiem. WAŻNE!! Każda strona  na której są odpowiedzi przed zeskanowaniem lub sfotografowaniem ma być podpisana imieniem i nazwiskiem. Przesłane przez was opracowane materiały będą podlegać ocenie.Osoby które jeszcze nie przesłały wszystkich zaległych zadań proszę o ich systematyczne uzupełnienie i przesłanie celem ich oceny.

 

Pozdrawiam 

Materiały do opracowania na tydzień od 06.04-08.04.2020.

WAŻNE!!!

Osoby które nie podesłały jeszcze wszystkich zaległych notatek ,prac domowych mają czas na uzupełnienie do środy tj.8.04  . Przypominam  że każda strona  na której są odpowiedzi przed zeskanowaniem lub sfotografowaniem ma być podpisana imieniem i nazwiskiem.Jeśli w zadaniu jest  do opracowania  rysunek  to należy do tego użyć przyborów w postaci ołówka i linijki.(estetyka pracy,rysunki wykonane w sposób niezgodny z zasadami wykonania rysunku technicznego  będą obniżały ocenę ogólną z zadania) Poniżej zamieszczam kolejną partię materiału do zapoznania się , w przypadku jakichkolwiek problemów proszę się kontaktować ze mną ,służę pomocą.

Pozdrawiam

Materiały do opracowania na tydzień od 15.04-17.04.2020.

Kolejny tydzień zdalnego nauczania przed nami.Poniżej podaję kolejny pakiet materiałów i zadań do rozwiązania. Oceny za podesłane ostatnio materiały podam jutro tj. w czwartek 16 kwietnia. W przypadku jakichkolwiek problemów proszę się kontaktować ze mną ,służę pomocą.

Materiały do opracowania na tydzień od 20.04-24.04.2020.

Informacje  , materiały  na tydzień od 27.04 -30.04 zostały podane na poszczególnych  grupach. W razie pytań czy wątpliwości proszę o kontakt email: tlokiec84@wp.pl lub poprzez messenger.

Materiały i tematy  na tydzień od 04.05-08.05.2020. będą podane na poszczególnych grupach.

Kl. II Tbo-TMSEO

Tematy : Akumulator jako magazyn energii. Budowa i historia powstania akumulatora.

http://www.instsani.pl/506/akumulatory

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

 1. Kiedy powstał i kto jako pierwszy wynalazł i opatentował akumulator?

 2. Jaką formę mogą przybierać akumulatory?

 3. Narysować schemat i opisać budowę i zasadę działania akumulatora.

Kl. II Tbo-TMSEO

Tematy : Akumulatory do instalacji PV. Akumulatory AGM , żelowe.( 2h-23.03.2020)

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

1.Dokonać porównania akumulatorów do instalacji PV.

Temat: Parametry pracy akumulatora.(1h-27.03.2020)

http://www.instsani.pl/506/akumulatory

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

1. Wymień i opisz parametry które określają pracę akumulatora.

Kl. II Tbo-TMSEO

Tematy :Praca cykliczna i buforowa akumulatora ( 1h-30.03.2020)

http://www.instsani.pl/506/akumulatory

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

1.Scharakteryzuj pracę cykliczną i buforową akumulatora

Kl. II Tbo-TMSEO

Tematy :Dobór akumulatorów.Minimalna i maksymalna pojemność akumulatora

( 1h-30.03.2020, 1h-03.04.2020)

W materiałach podanych poniżej punkt 7.5.3

http://www.instsani.pl/526/projektowanie-instalacji-wyspowych

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

 1. Jakie obowiązują zasady podczas pracy cyklicznej akumulatora w instalacji off-gridd?
 2. W jaki sposób określamy pojemność maksymalną i minimalną akumulatora? 

 

Kl. II Tbo-TMSEO

Tematy : Regulatory ładowania do instalacji PV. Tryby pracy regulatora ładowania. (2h-06.04.2020)

http://www.instsani.pl/507/regulatory-ladowania

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

1.Określ funkcję regulatora ładowania w instalacjach Pv.

2. Wymień i opisz tryby pracy regulatora ładowania do instalacji PV.

Kl. II Tbo-TMSEO 

Tematy : Instalacje PV typu off-grid-powtórzenie wiadomości. (17.04.2020)

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym w ramach powtórzenia i utrwalenia wiadomości proszę na podstawie wcześniejszych tematów narysować schemat instalacji typu off-grid. Na schemacie proszę nazwać i  opisać  funkcję wszystkich urządzeń wchodzących w skład instalacji .Opracowane i podpisane zagadnienia proszę przysłać do 20.04 .

Kl. II Tbo-TMSEO 

Tematy : Przewody w instalacjach PV (20.04.2020)

Proszę zapoznać się z materiałem podanym poniżej w linku

http://www.instsani.pl/1024/kable-w-instalacjach-fotowoltaicznych

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym określ :

-wymagania dla przewodów PV

-parametry pracy przewodów PV

Kl. II Tbo-TMSEO 

Tematy : Dobór średnic przewodów  do instalacji PV. (24.04.2020)

Proszę zapoznać się z materiałem podanym poniżej w linku

http://www.instsani.pl/525/dobor-srednic-przewodow

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opisać w jaki sposób dobieramy przewody do instalacji PV  po stronie DC .

Kl. II Tbo-MSEO

Tematy : Systemy montażowe modułów PV- wiadomości wstępne. Podział metod montażu paneli PV, symbolika metod montażu .Transport i przenoszenie modułów.

http://www.instsani.pl/508/montaz-instalacji-fotowoltaicznych

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

1.Scharakteryzuj zasady bhp podczas montażu modułów PV.

2.Dokonaj podziału systemów  montażowych modułów PV.

Kl. II Tbo-MSEO

Temat : Systemy montażowe modułów PV na dachu skośnym-rodzaje.( 1h-24.03.2020)

Temat : System montażowy na dachu pokrytym dachówką ceramiczną.( 2h-24.03.2020)

Temat : System montażowy na dachu pokrytym blachodachówką ( 3h-25.03.2020)

Temat : System montażowy na dachu pokrytym blachą trapezową ( 2h-26.03.2020)

http://www.instsani.pl/516/montaz-paneli-pv-na-dachu-stromym

Ćwiczenia praktyczne z montażu poszczególnych systemów odbędą się po powrocie do szkoły.

Pod tematami w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

1.W formie tabelarycznej wykonać porównanie systemów montażowych modułów PV na dachu skośnym.

Rodzaj systemu montażowego na dachu skośnym

Elementy składowe systemu

Cechy charakterystyczne systemu

Wady systemu montażowego

Zalety systemu montażowego

System montażowy na dachu pokrytym dachówką ceramiczną

       

System montażowy na dachu pokrytym blachodachówką

       

System montażowy na dachu pokrytym blachą trapezową

       

Kl. II Tbo-MSEO

Temat : System montażu modułów PV zintegrowany z dachem.( 3h-31.03.2020)

http://www.instsani.pl/522/system-montazu-zintegrowany-z-dachem

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

1.Wymień cech charakterystyczne systemu zintegrowanego.

2.Wymień elementy systemu zintegrowanego.

3.Zasady montażu systemu zintegrowanego.

Temat : Montaż paneli  PV na dachu płaskim.( 3h-1.04.2020)

http://www.instsani.pl/517/montaz-paneli-pv-na-dachu-plaskim

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

1.Wymień rodzaje systemów montażowych modułów PV na dachu płaskim.

2.Wymień elementy systemu montażowego modułów PV na dachu płaskim

Temat :System montażowy  bez konieczności balastu .Systemy montażowe z balastem.( 2h-2.04.2020)

http://www.instsani.pl/517/montaz-paneli-pv-na-dachu-plaskim

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

 1. Dokonaj porównania systemu montażowego z balastem i bez balastu.
 2. Narysuj schemat systemu balastowego.(można się wzorować na rysunku zawartym  w materiałach powyżej)

Kl. II Tbo-MSEO

Temat :Montaż paneli PV -system wolnostojący.

System wbijany w grunt. ( 3h-07.04.2020, 3h-08.04.2020, )

http://www.instsani.pl/518/montaz-paneli-pv-wolnostojacy

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

1.Określ sposoby wykonywania paneli Pv w sysytemie wolnostojącym.

2.Scharakteryzuj system wbijany montażu modułów PV.

3.Wykonać schemat konstrukcji montażowej w systemie wbijanym. (można wzorować się na rysunku podanym w załączniku)

Kl. II Tbo-MSEO

Temat :Systemy montażowe Pv-powtórzenie. (15,16.04.2020)

W ramach powtórzenia i utrwalenia wiadomości z poznanych systemów montażowych instalacji PV  w zeszycie przedmiotowym pod tematem  proszę opracować krzyżówkę .Krzyżówkę opracować proszę na takich samych  zasadach jak kiedyś na zajęciach. Hasła pośrednie  do krzyżówki swoim zakresem mają dotyczyć tematów związanych z systemami montażowymi modułów PV. Hasło główne krzyżówki MODUŁ FOTOWOLTAICZNY.Proszę pamiętać o estetyce pracy, która będzie wpływać na ocenę. 

Kl. II Tbo-MSEO

Temat :Montaż paneli bezramkowych (21.04.2020)

Proszę zapoznać się z materiałem podanym w linku poniżej 

http://www.instsani.pl/1029/montaz-paneli-bezramkowych

W zeszycie przedmiotowym proszę dokonać charakterystyki  systemu  montażowego paneli bezramkowych.

Kl. II Tbo-MSEO

Temat : Porównanie systemów montażowych paneli PV (22-23.04.2020)

W zeszycie przedmiotowym proszę na podstawie notatek i materiałów podesłanych wcześniej dokonać porównania wszystkich poznanych systemów montażowych modułów Pv. Porównanie wykonać w formie tabelarycznej.( w tabeli obowiązkowo mają być zawarte następujące kryteria :nazwa systemu/miejsce montażu , cechy charakterystyczne systemu, wady systemu, zalety systemu) .Oprócz wymienionych kryteriów można dodać inne , swoje ustalone indywidualnie.

Kl. I Tom5-BiHP

Temat :Kod ochrony urządzeń IP.

https://pl.wikipedia.org/wiki/IP_(stopie%C5%84_ochrony)

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

1. Podaj 4 przykłady urządzeń elektrycznych wraz z opisem i rozwinięciem ich kodu IP.

Kl. I Tom5- BiHP (1h-23.03.2020)

Kl. I Tbo- BiHP (1h-25.03.2020)

Temat :Czynniki chemiczne i ich oddziaływanie na organizm człowieka.

http://instsani.pl/357/czynniki-w-srodowisku-pracy-2

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

1.Scharakteryzuj (na dowolnie dwóch wybranych przykładach ) oddziaływanie czynników chemicznych występujących na stanowisku pracy na organizm człowieka.

2. Określ w jaki sposób można zapobiegać lub ograniczyć oddziaływanie środków chemicznych na organizm człowieka.

Kl. I Tom5- BiHP (1h-30.03.2020)

Kl. I Tbo- BiHP (1h-01.04.2020)

Temat :Bhp przy pracy  na wysokości.

http://www.instsani.pl/359/bhp-przy-pracy-na

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

1.Co rozumiemy pod pojęciem pracy na wysokości?

2. Opisz zasady dotyczące stanowiska , miejsca pracy na wysokości.

Kl. I Tbo- BiHP (1h-08.04.2020)

Kl. I Tom 5- BiHP (1h-06.04.2020)

Temat :Bhp przy pracy  na rusztowaniu.

http://www.instsani.pl/372/praca-na-rusztowaniu

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

1.Dokonaj podziału rusztowań.

2.Określ zasady bezpiecznej pracy na rusztowaniu.

Kl. I Tbo- BiHP (1h-15.04.2020)

Temat :Bhp podczas pracy-powtórzenie wiadomości.

W zeszytach przedmiotowych proszę w ramach powtórzenia  opracować krzyżówkę .Krzyżówkę opracować proszę na takich samych  zasadach jak kiedyś na zajęciach. Hasła pośrednie  do krzyżówki swoim zakresem mają dotyczyć tematów:Kod ochrony urządzeń IP. Czynniki chemiczne i ich oddziaływanie na organizm człowieka. Bhp przy pracy  na wysokości.Bhp przy pracy  na rusztowaniu. Hasło główne do krzyżówki to BEZPIECZEŃSTWO PRACY. Proszę pamiętać o estetyce pracy, która będzie wpływać na ocenę. Opracowane pracę proszę podesłać do 22.04.2020 celem ich oceny.

Kl. I Tom5- BiHP (20.04.2020)

Temat :Bhp podczas pracy-powtórzenie wiadomości.

W zeszytach przedmiotowych proszę w ramach powtórzenia  opracować krzyżówkę .Krzyżówkę opracować proszę na takich samych  zasadach jak kiedyś na zajęciach. Hasła pośrednie  do krzyżówki swoim zakresem mają dotyczyć tematów:Kod ochrony urządzeń IP. Czynniki chemiczne i ich oddziaływanie na organizm człowieka. Bhp przy pracy  na wysokości.Bhp przy pracy  na rusztowaniu. Hasło główne do krzyżówki to BEZPIECZNA PRACA. Proszę pamiętać o estetyce pracy, która będzie wpływać na ocenę. Opracowane pracę proszę podesłać do 24.04.2020 celem ich oceny.

Kl. I Tom5- BiHP (27.04.2020)

Temat :Odbiory i kontrola rusztowań. 

Proszę zapoznać się z materiałem podanym w linku poniżej.

http://www.instsani.pl/372/praca-na-rusztowaniu

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

1.Określ zasady odbioru rusztowań.

2.Rodzaje przeglądów(przerysować tabelę zawartą w materiale)

3.Kiedy wykonuje się przeglądy a kiedy odbiory rusztowań?

Kl. I Tbo- BiHP (22.04.2020)

Temat :Odbiory i kontrola rusztowań. 

Proszę zapoznać się z materiałem podanym w linku poniżej.

http://www.instsani.pl/372/praca-na-rusztowaniu

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

1.Określ zasady odbioru rusztowań.

2.Rodzaje przeglądów(przerysować tabelę zawartą w materiale)

3.Kiedy wykonuje się przeglądy a kiedy odbiory rusztowań?

 

 

Kl. I Tom-Dokumentacja Techniczna

Temat:Przepisy i procedury uzyskania pozwolenia na budowę.

http://www.instsani.pl/72/przepisy-i-procedury-uzyskania-pozwolenia-na-budowe

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

1. Jakie dokumenty stanowią załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę?

Kl. I Tom-Dokumentacja Techniczna (2h-27.03.2020)

Temat:Rysunek odręczny i jego zastosowanie w dokumentacji.

http://www.instsani.pl/69/rysunek-odreczny

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

1. Określ zasady obowiązujące w rysunku odręcznym stosowanym na cele dokumentacji.

2 Wykonaj rysunek odręczny elementu ściany zawierającego  otwór okienny zabudowany , bez węgarka z parapetem.

Kl. I Tom-Dokumentacja Techniczna (1h-03.04.2020)

Temat:Rodzaje i elementy dokumentacji technicznej.

http://www.tb.resman.pl/bud/technikum/06.pdf

Na podstawie  materiałów w linku powyżej w zeszycie przedmiotowym opracować pytania znajdujące się w punkcie  4.1.2 

Kl. I Tom-Dokumentacja Techniczna (1h-03.04.2020)

Temat:Rodzaje  norm.

http://www.tb.resman.pl/bud/technikum/06.pdf

Na podstawie  materiałów w linku powyżej w zeszycie przedmiotowym opracować pytania znajdujące się w punkcie  4.2.2 

Kl. I Tom-Dokumentacja Techniczna (17.04.2020)

Temat: Elementy dokumentacji technicznej-powtórzenie wiadomości.

W ramach utrwalenia i powtórzenia wiadomości proszę pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować krzyżówkę . Krzyżówkę proszę opracować według takich samych zasad jak na zajęciach. Hasła pośrednie krzyżówki mają dotyczyć  następujących tematów:Przepisy i procedury uzyskania pozwolenia na budowę.Rysunek odręczny i jego zastosowanie w dokumentacji.Rodzaje i elementy dokumentacji technicznej.Rodzaje  norm. Hasło główne krzyżówki : DOKUMENTACJA TECHNICZNA. Podpisane prace proszę przysłać do 24.04. Proszę pamiętać o estetyce pracy ponieważ będzie ona miała wpływ na ocenę waszych prac.

Kl. I Tom-Dokumentacja Techniczna (24.04.2020)

Temat: Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania.

Proszę zapoznać się z materiałem podanym poniżej w linku.

Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania Dz.U.2002.75.690. Część 01 z 14. Dział I Przepisy ogólne

Na podstawie powyższego materiału proszę wyjaśnić pojęcia:

zabudowy jednorodzinnej,budynku zamieszkania zbiorowego,kondygnacji ,kubatury budynku,

Kl. I Tom-TMSEO

Kl. I Tom5-TMSEO

Temat:Instalacje wodociągowe wewnętrzne i zewnętrzne-powtórzenie

Na podstawie omówionych tematów i notatek w zeszycie przedmiotowym dokonać podsumowania i porównania rodzajów instalacji , rodzajów wodomierzy.

Tab. 1. Porównanie instalacji wodociągowych zewnętrznych.

Rodzaj instalacji

Cechy charakterystyczne

Wady

Zalety

       
       
       

Tab. 2. Porównanie instalacji wodociągowych wewnętrznych.

Rodzaj instalacji/systemu

Cechy charakterystyczne

Wady

Zalety

       
       
       

Tab. 3. Porównanie wodomierzy.

Rodzaj wodomierza

Cechy charakterystyczne

wady

zalety

zastosowanie

         
         
         

Kl. I Tom5-TMSEO 

Temat:Proces spalania paliw.(2h-24.03.2020)

http://www.instsani.pl/770/wiadomosci-wstepne-2-3-4-5-6-7-8-9

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

1.Zdefiniuj proces spalania. Określ rodzaje spalania i dokonaj ich krótkiej charakterystyki.

http://www.instsani.pl/770/wiadomosci-wstepne-2-3-4-5-6-7-8-9

Temat:Parametry charakteryzujące proces spalania.(1h-26.03.2020)

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

1.Podaj różnicę pomiędzy ciepłem spalania a wartością opałową . Podaj przykłady wartości liczbowe tych parametrów dla dwóch dowolnie wybranych paliw.

Kl. I Tom5-TMSEO 

Temat:Skojarzone wytwarzanie ciepła.(1h-31.03.2020)

http://www.instsani.pl/770/wiadomosci-wstepne-2-3-4-5-6-7-8-9

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

 1. Wyjaśnij pojęcie koogeneracji.
 2. Wymień etapy koogeneracji na dowolnym przykładzie.

Kl. I Tom5-TMSEO 

Temat:Sposoby przekazywania ciepła.(1h-31.03.2020, 1h-02.04.2020)

http://www.instsani.pl/770/wiadomosci-wstepne-2-3-4-5-6-7-8-9

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

1.Wymień sposoby przekazywania ciepła.

2.Dokonaj w formie tabeli porównania : konwekcji, przewodzenia i promieniowania jako sposobów przekazywania  ciepła.

 

Kl. I Tom5-TMSEO 

Temat:Paliwa-charakterystyka.( 2h-07.04.2020)

http://www.instsani.pl/776/paliwa-charakterystyka

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

1.Podaj definicję paliwa. Dokonaj podziału paliw ze względu na pochodzenie i zastosowanie.

2.Dokonaj charakterystyki ropy naftowej jako paliwa.

Kl. I Tom5-TMSEO (1h-16.04.2020)

Temat:Spalanie paliw-powtórzenie wiadomości.

W ramach powtórzenia i utrwalenia wiadomości z tematów dotyczących spalania paliw w zeszycie przedmiotowym pod tematem  proszę opracować krzyżówkę .Krzyżówkę opracować proszę na takich samych  zasadach jak była wykonywana na zajęciach. Hasła pośrednie  do krzyżówki swoim zakresem mają dotyczyć tematów :Proces spalania paliw,Parametry charakteryzujące proces spalania,Skojarzone wytwarzanie ciepła, Sposoby przekazywania ciepła. Hasło główne krzyżówki PROCES SPALANIA.Proszę pamiętać o estetyce pracy, która będzie wpływać na ocenę. 

Kl. I Tom5-TMSEO (21.04.2020)

Temat:Instalacje c.o.

Proszę zapoznać się z materiałem w linku poniżej:

http://www.instsani.pl/771/odprowadzanie-spalin-kominy

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym odpowiedzieć na następujące pytania:

1.Jakie są zadania instalacji c.o?

2.Dokonaj podziału instalacji c.o .

Kl. I Tom5-TMSEO (23.04.2020)

Temat:Instalacje c.o. grawitacyjne.

Proszę zapoznać się z materiałem w linku poniżej:

http://www.instsani.pl/781/instalacje-wodne-grawitacyjne

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym odpowiedzieć na następujące pytania:

1.Opisz krótko zasadę działania i cechy charakterystyczne instalacji c.o w systemie grawitacyjnym

 

Kl. I Tom-TMSEO 

Temat:Proces spalania paliw.(2h-26.03.2020)

http://www.instsani.pl/770/wiadomosci-wstepne-2-3-4-5-6-7-8-9

1.Zdefiniuj proces spalania. Określ rodzaje spalania i dokonaj ich krótkiej charakterystyki.

Temat:Parametry charakteryzujące proces spalania.(1h-26.03.2020)

1.Podaj różnicę pomiędzy ciepłem spalania a wartością opałową . Podaj przykłady wartości liczbowe tych parametrów dla dwóch dowolnie wybranych paliw.

Kl. I Tom-TMSEO 

Temat:Skojarzone wytwarzanie ciepła.(1h-02.04.2020)

http://www.instsani.pl/770/wiadomosci-wstepne-2-3-4-5-6-7-8-9

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

 1. Wyjaśnij pojęcie koogeneracji.
 2. Wymień etapy koogeneracji na dowolnym przykładzie.

Kl. I Tom-TMSEO 

Temat:Sposoby przekazywania ciepła.(2h-02.04.2020)

http://www.instsani.pl/770/wiadomosci-wstepne-2-3-4-5-6-7-8-9

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

1.Wymień sposoby przekazywania ciepła.

2.Dokonaj w formie tabeli porównania : konwekcji, przewodzenia i promieniowania jako sposobów przekazywania  ciepła.

Kl. I Tom-TMSEO 

Temat:Paliwa-charakterystyka.( 16.04.2020)

http://www.instsani.pl/776/paliwa-charakterystyka

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym opracować następujące pytania:

1.Podaj definicję paliwa. Dokonaj podziału paliw ze względu na pochodzenie i zastosowanie.

2.Dokonaj charakterystyki ropy naftowej jako paliwa.

Kl. I Tom-TMSEO (23.04.2020)

Temat:Instalacje c.o.

Proszę zapoznać się z materiałem w linku poniżej:

http://www.instsani.pl/771/odprowadzanie-spalin-kominy

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym odpowiedzieć na następujące pytania:

1.Jakie są zadania instalacji c.o?

2.Dokonaj podziału instalacji c.o .

Kl. I Tom-TMSEO (23.04.2020)

Temat:Instalacje c.o. grawitacyjne.

Proszę zapoznać się z materiałem w linku poniżej:

http://www.instsani.pl/781/instalacje-wodne-grawitacyjne

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym odpowiedzieć na następujące pytania:

1.Opisz krótko zasadę działania i cechy charakterystyczne instalacji c.o w systemie grawitacyjnym

Kl. III Tom-TMSEO (2h-01.04.2020)

Temat:Montaż instalacji z rur z tworzyw sztucznych-powtórzenie.
Proszę w ramach powtórzenia zapoznać się podanym poniżej materiałem dotyczącym montażu instalacji z rur z tworzyw sztucznych.

https://docplayer.pl/8216951-Montaz-instalacji-z-rur-z-tworzyw-sztucznych-713-02-z1-2-04.html

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym przepisać  i   odpowiedzieć  na pytania znajdujące się pod każdym rozdziałem .

Kl. III Tom-TMSEO (2h-08.04.2020)

Temat:Technologie łączenia rur z tworzyw sztucznych , rur miedzianych i rur stalowych-powtórzenie.

Na podstawie materiałów omawianych na zajęciach, notatek w zeszytach przedmiotowych dokonać porównania (w formie tabeli) technik stosowanych do łączenia rur wykonanych z tworzyw sztucznych, miedzi,stali.

Kl. III Tom-TMSEO (15.04.2020)

Temat:Instalacje PV-powtórzenie wiadomości.

W ramach powtórzenia wiadomości z tematu  instalacje Pv proszę ,aby każdy przygotował prezentację multimedialną dotyczącą  tematu: Instalacje fotowoltaiczne .

W prezentacji obowiązkowo proszę umieścić informacje dotyczące :historii instalacji Pv, budowy i generacji instalacji Pv, systemów Pv. W prezentacji można umieszczać filmy związane z tematem, proszę o zastosowanie jeśli to możliwe jak największej liczby zdjęć ,schematów itp  tak aby prezentacja była ciekawa i kolorowa.Obowiązkowo każda prezentacja ma być podpisana z imienia i nazwiska oraz ma posiadać na ostatnim slajdzie bibliografię .Prezentację proszę przesłać do 22.04.2020 celem jej oceny.

Kl. III Tom-TMSEO (22.04.2020)

Temat:Typy instalacji PV-powtórzenie wiadomości.

W ramach powtórzenia wiadomości proszę na arkuszach A4  wykonać schematy instalacji off-grid on-grid, opisać wszystkie elementy instalacji na schemacie . Na oddzielnej kartce dokonać krótkiej charakterystyki danego systemu , opisać funkcję poszczególnych elementów wchodzących w skład systemu. 

Kl. III Tom-MSEO (3h-30.03.2020)

Tematy:Wymiana ciepła. Kotły i kotłownie na paliwo stałe.

Proszę zapoznać się  z rozdziałami  4.1 i 4.2 w podanym poniżej materiale dotyczącym wymiany ciepła i kotłowni na paliwo stałe.

http://www.tb.resman.pl/bud/technikum/10i.pdf

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym przepisać  i   odpowiedzieć  na pytania znajdujące się pod rozdziałem 4.1, 4.2

 

Kl. III Tom-MSEO (3h-06.04.2020)

Tematy:Kotły i kotłownie na paliwo gazowe i olejowe

Proszę zapoznać się  z rozdziałem 4.3 w podanym poniżej materiale dotyczącym  kotłowni na paliwo gazowe i olejowe.

http://www.tb.resman.pl/bud/technikum/10i.pdf

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym przepisać  i   odpowiedzieć  na pytania znajdujące się punkcie 4.3.2

Kl. III Tom-MSEO (3h-20.04.2020)

Tematy:Armatura regulacyjna w instalacjach.

Proszę zapoznać się z materiałami podanymi w linku poniżej

http://www.tb.resman.pl/bud/technikum/10i.pdf

Pod tematem w zeszycie przedmiotowym przepisać  i   odpowiedzieć  na pytania znajdujące się punkcie 4.4.2

Kl. III Tom-KwB  (1h-01.04.2020)

Tematy:Kosztorys inwestorski -ćwiczenia.

Na podstawie materiału który prześlę na grupę proszę   wypełnić tabelę nr 8 i 9 (  na kartkach formatu A4 długopisem  lub można wydrukować  a następnie wypełnić). Następnie każdą kartkę proszę podpisać z imienia i nazwiska i przesłać do mnie jej skan lub zdjęcie.

Kl. III Tom-KwB  (1h-08.04.2020)

Tematy:Kosztorys inwestorski -ćwiczenia.

Kończymy zadanie podane 01.04.2020. W przyszłym tygodniu podeślę poprawne rozwiązanie zadania.

Kl. III Tom-KwB  (1h-15.04.2020)

Tematy:Kosztorys inwestorski -ćwiczenia.