Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Staszowie na rok szkolny 2021/2022
Oferta edukacyjna
Liceum ogólnokształcące
profil humanistyczny
Liceum ogólnokształcące
profil usportowiony
Technik informatyk
Technik programista (nowość)
Technik pojazdów samochodowych
Technik budownictwa
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik mechatronik
Technik spawalnictwa
Technik mechanik (nowość)
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Ślusarz
Stolarz
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Klasa wielozawodowa (każdy zawód
z praktyką u pracodawcy)
Branżowa szkoła II stopnia (nowość)
Opis kierunkuFilm promocyjny Zespołu Szkół w Staszowie

ZAPRASZAMY!
Tu jest miejsce dla Ciebie!
.