Praca_moc_energia

Doświadczenie, które teoretycznie omówiliśmy 11 marca przeprowadzicie po wznowieniu zajęć w szkole. Teraz natomiast przechodzimy do zagadnień związanych z energią. Proszę zapoznać się z rozdziałem 16 z podręcznika: “Praca i moc”. Nie jest konieczne poznawanie iloczynu skalarnego wektorów (pierwszy podtytuł – str. 144). Jako definicję pracy przyjmujemy wzór 16.2: W = F⋅ Δr⋅ cosα. Postarajcie się rozwiązać wszystkie zadania ze str. 149. Jako dodatkowa pomoc może służyć epodręcznik: tu praca, a tu moc z zastrzeżeniem, że zagadnienie pracy jest opracowane na poziomie podstawowym.

(25.03.2020) Proszę potraktować podany wcześniej temat jako dzisiejszy, ponieważ pojawiły się wątpliwości dotyczące legalności wprowadzania nowych zagadnień w okresie od 12 do 24 marca .

(30.03.2020) Kontynuacja tematu „Praca i moc”. Nikt nie zgłaszał problemów, więc rozumiem, że zadania z podręcznika zostały zrobione. Zatem dziś dodatkowe zadania:
1. Oblicz, jaką pracę wykonuje siła grawitacji w czasie drugiej sekundy swobodnego spadania ciała o masie 2 kg ?
2. Oblicz, jaką moc rozwija człowiek o masie 70 kg, który z obciążeniem 30 kg w ciągu pół minuty wchodzi na
wysokość 12 m.
3. Oblicz moc w czasie wystrzału pocisku o masie 10 g z karabinu, którego lufa ma długość 64 cm. Prędkość pocisku przy wylocie lufy wynosi 800 m/s. Załóż, że siła wywierana przez gazy prochowe w lufie jest stała.

(1.04.2020) Proszę zapoznać się z tematem „Rodzaje energii mechanicznej” (str. 150-154 z podręcznika) i zrobić krótką notatkę. Szczególną uwagę proszę zwrócić na związek energii z pracą (wzór 17.1) oraz wzory pozwalające policzyć energię potencjalną grawitacji i energię kinetyczną (wzory 17.3 i 17.7). Warto zauważyć, że wzór m·g·h pojawił się w zadaniu 2 z poprzedniej lekcji jako wzór na pracę. Dodatkową pomoc może stanowić ta i dwie następne strony z  epodręcznika, przy czym z energii potencjalnej obowiązuje tylko energia grawitacyjna.
Proszę pamiętać o potwierdzeniu „obecności”.

(6.04.2020) Kontynuacja tematu. Proszę zrobić zadania 1, 2 i 3 ze str. 154 z podręcznika. Rozwiązania zadań należy przesłać do mnie – tym razem będą na ocenę; termin: do 10 kwietnia. W zadaniu 1 można przygotować tabelę (np. co 0,1 s) i na jej podstawie sporządzić wykres (można użyć arkusza kalkulacyjnego – w takim wypadku jako rozwiązanie proszę przesłać plik z arkuszem i wykresem).

(8.04.2020) Proszę zapoznać się z tematem „Zasada zachowania energii mechanicznej”, na razie tylko teoria ze stron
155 i 156. Można też zajrzeć do epodręcznika. Ciąg dalszy po Świętach i najprawdopodobniej nadal w formie nauczania na odległość. Jutro mają pojawić się oficjalne informacje, jak to będzie wyglądać dalej.
A na razie życzę wszystkim spokojnych, zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy.

(15.04.2020) – ciąg dalszy tematu z 8 kwietnia. Proszę przeanalizować przykłady ze stron 157-163. Są w nich bardzo dobrze przedstawione przykłady zastosowania zasady zachowania energii. Warto też zapoznać się z dodatkami dotyczącymi brachistochrony i perpetuum mobile. Proszę zrobić zadania 2 i 4 ze str. 167.
I jeszcze jedna uwaga: zadania z 6 kwietnia przesłało mi tylko 10 osób; pozostali życzą sobie jedynki?

(20.04.2020) Proszę zapoznać się z tematem „Zderzenia ciał” (str. 169-174 w podręczniku) i zrobić notatkę. W temacie należy szczególną uwagę zwrócić na rozróżnienie zderzeń sprężystych (zachowany jest pęd i energia kinetyczna) i niesprężystych (zachowany jest tylko pęd). Warto też mieć świadomość istnienia zderzeń centralnych (opisywanych w jednowymiarowym układzie odniesienia) i niecentralnych, które do opisu wymagają użycia dwu- lub trójwymiarowego układu odniesienia. Nie ma konieczności zapamiętywania wzorów 19.3 i 19.4. Można je w razie potrzeby wyprowadzić z zasad zachowania. Zderzenia sprężyste kul o jednakowych masach są podstawą działania zabawki znanej jako kołyska Newtona (lub wahadło Newtona). Zderzenia ciał o różnych masach są przedstawione w kolejnym filmie.
Dziś prześlę oceny z zadań, które zadałem 6 kwietnia. Osoby, które nie dostarczyły zadań otrzymują jedynki.

(22.04.2020) Proszę zapoznać się z tematem „Sprawność urządzeń mechanicznych” (str. 175-178 w podręczniku) i zrobić notatkę. Trzeba mieć świadomość, że w dowolnym procesie związanym z przemianami energii (nie tylko mechanicznej) sprawność jest mniejsza od jedności: η < 1. Warto wiedzieć, że sprawność często podawana jest w procentach (zapisy
η = 0,8 oraz η = 80 % oznaczają to samo). Proszę zrobić zad. 1/178.

(27.04.2020) W związku z kolejnym przedłużeniem okresu nauczania na odległość, przypominam o konieczności potwierdzania zapoznania się z tematem (czyli formalnie: potwierdzania obecności na zajęciach). W przypadku fizyki odbywa się to poprzez przesłanie do mnie krótkiej wiadomości do końca tygodnia, w którym przypadały dane lekcje. Przypominam mój adres: a-fafara@o2.pl. W poprzednich tygodniach takie potwierdzenie otrzymałem od około 10 osób (jedynie wtedy, gdy była praca domowa napisało więcej). Oznacza to, że reszta ma zapisaną nieobecność(!), a ci, którzy nie przysłali pracy domowej mają dodatkowo jedynki. Wciąż jeszcze można dosłać zaległą pracę i wtedy obok jedynki będzie ocena pozytywna.
Zakończyliśmy kolejny dział; dziś i pojutrze robimy „Powtórzenie wiadomości o pracy, mocy i energii mechanicznej”. Podstawowe wiadomości z całego działu bardzo dobrze przedstawione są w podręczniku (str. 179-182). Dzisiaj proszę zrobić zadania: 4/183 i 6/184. Przy rozwiązywaniu zadań warto korzystać z przykładów z podręcznika. Jeśli ktoś ma jakieś pytania czy wątpliwości – proszę pisać.

(29.04.2020) Ciąg dalszy powtórzenia. Proszę dziś zrobić następujące zadania:
1) Jakim ruchem poruszałby się samochód, jeśli od momentu ruszenia kierowca utrzymywałby stałą, maksymalną moc silnika? Odpowiedź uzasadnij.
2) W pewnej rzece przepływ wody wynosi 700 m3/s. Jaką maksymalną moc można uzyskać z tej rzeki, gdyby zbudować na niej elektrownię z zaporą spiętrzającą wodę do wysokości 10 m ?
3) Dwie kule o masach 2 kg i 4 kg poruszają się naprzeciw siebie z szybkościami odpowiednio: 2 m/s i 4 m/s, a następnie zderzają się centralnie i całkowicie niesprężyście. Oblicz zmianę energii kinetycznej w trakcie zderzenia.