Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie dla absolwentów Szkoły Podstawowowej

Lp.

Nazwa Zespołu szkół

/szkoły/adres

Typ szkoły do której prowadzić się będzie rekrutację na rok 2020/2021

Zawód(specjalność),w przypadku liceum ogólnokształcącego- ukierunkowanie- planowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym

Proponowana ilość oddziałów

danego typu szkoły

Planowane
języki obce

Planowana
 liczba uczniów

1.

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica
w Staszowie

Liceum Ogólnokształcące

język polski, język angielski, historia 

1

 

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

 

32

klasa usportowiona

1

32

Technikum

technik informatyk

1/2

 

 

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

 

 

16

technik programista

1/2

16

Technikum

technik pojazdów samochodowych

1

32

Technikum

technik budownictwa

1

 

32

Technikum

technik spawalnictwa

1/2

16

 

Technikum

technik mechanik

1/2

16

technik urządzeń i systemów energetyki

odnawialnej

1/2

16

Technikum

technik mechatronik

1/2

16

Branżowa Szkoła

I Stopnia

elektromechanik pojazdów samochodowych

1/2

 

 

Język rosyjski

Język angielski

15

mechanik pojazdów samochodowych

1/2

15

Branżowa Szkoła

I Stopnia

Ślusarz

1/3

Język rosyjski

Język angielski

12

Stolarz

1/3

12

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

1/3

12

Branżowa Szkoła

I Stopnia

cukiernik, fryzjer, piekarz, monter sieci, instalacji
i urządzeń sanitarnych;

 murarz-tynkarz, wędliniarz, krawiec, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, ślusarz  sprzedawca, kucharz, betoniarz-zbrojarz, blacharz samochodowy, lakiernik

i inne zawody

1

Język angielski

30

 

 

Branżowa Szkoła

 II Stopnia

technik pojazdów samochodowych

1

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

32