101. rocznica odzyskania niepodległości w Staszicówce