Kadra zarządzająca

 

Dyrektor mgr inż. Jerzy Jabczuga
Wicecedyrektor ds. pedagogicznych
mgr Anna Słoczyńska
Wicecedyrektor ds. kształcenia zawodowego
mgr inż. Adam Tywoniuk
Wicecedyrektor ds. Centrum Kształcenia Zawodowego mgr inż. Szymon Nowak
Kierownik kształcenia praktycznego, doradca zawodowy, Powiatowy Koordynator Punktu Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego
mgr Małgorzata Stachura
Kierownik ds. praktyk mgr Mariusz Siłka
Kierownik internatu mgr Ewa Maj
Kierownik administracyjno – gospodarczy
 mgr Rafał Pawłowski

Skip to content