Kadra zarządzająca

 

Dyrektor mgr inż. Jerzy Jabczuga

Wicecedyrektor ds. pedagogicznych
mgr Anna Słoczyńska

Wicecedyrektor ds. kształcenia zawodowego
mgr inż. Adam Tywoniuk

Wicecedyrektor ds. Centrum Kształcenia Zawodowego mgr inż. Szymon Nowak

Kierownik kształcenia praktycznego, doradca zawodowy, Powiatowy Koordynator Punktu Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego
mgr Małgorzata Stachura

Kierownik ds. praktyk mgr Mariusz Siłka

Kierownik internatu mgr Ewa Maj

Kierownik administracyjno – gospodarczy
 mgr Rafał Pawłowski

Główny księgowy mgr Anna Rozmysłowska
Skip to content