Internat Zespołu Szkół w Staszowie

Internat Zespołu Szkół jest jedyną koedukacyjną placówką w Staszowie, przeznaczoną dla uczniów wszystkich szkół średnich. Budynek usytuowany jest na obszarze parkowym z miejscami parkingowymi, naprzeciwko szkoły – “Staszicówki”. Wokół budynku znajduje się teren rekreacyjny i siłownia plenerowa. Cały obiekt jest ogrodzony i monitorowany, a co za tym idzie – bardzo bezpieczny. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się kryta pływalnia, siłownia.  

Głównym celem działania internatu jest wspomaganie dydaktycznej i wychowawczej roli szkoły oraz  wzmacnianie oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego. Prowadząc szeroki zakres działań opiekuńczo – wychowawczych pomagamy naszym wychowankom odnaleźć się w nowej rzeczywistości, zaadoptować w środowisku z dala od rodziny.

Zapewniamy równość szans, kształtujemy umiejętności pozwalające sprostać wymogom samodzielnego, odpowiedzialnego życia.

Dla młodzieży oferujemy 

– miejsca w pokojach 2- 3- i 4-osobowych z własnymi łazienkami
całodobową opiekę i wyżywienie
bardzo dobre warunki do nauki, wypoczynku,
rozwijanie zainteresowań
zajęcia wychowawcze
zajęcia sportowe
spotkania integracyjne (ogniska, dyskoteki) 
wyjazdy, wycieczki
wi-fi 

N A S Z  A D R E S :

Internat Zespołu Szkół im. St. Staszica
28 – 200 Staszów,  ul. Koszarowa 7
Tel. (fax.) 15 864 27 51
e-mail: internat.zs@interia.pl

 
Skip to content