Dokumenty i opłaty

Kwestionariusz o przyznanie miejsca w internacie

– Oświadczenia rodziców: POLSKA, UKRAINA

– Opłata dla stałych mieszkańców

Opłata dla stałych mieszkańców

Opłata za wyżywienie i pobyt wychowanka w Internacie Zespołu Szkół w Staszowie to:

– 18,00 zł. dziennej stawki żywieniowej pomnożona przez ilość dni nauki szkolnej w danym miesiącu plus 70,00 zł. miesięcznej opłaty stałej za pobyt wychowanków z Polski ;

– Opłaty należy dokonać z góry, do pierwszego dnia każdego miesiąca przelewem na numer podanego rachunku bankowego: 41 9431 0005 2001 0021 8593 0011 .

Karta  przyjęcia kursanta do internatu Zespołu Szkół w Staszowie

– Opłata za pobyt kursanta w internacie

Opłata za pobyt kursanta w internacie 

Opłata za pobyt i wyżywienie kursanta w Internacie Zespołu Szkół w Staszowie to:

– 18,00 zł. dziennej stawki żywieniowej pomnożona przez ilość dni trwania kursu plus 50,00 zł. opłaty stałej za każdy tydzień pobytu w internacie;

– opłatę należy dokonać przelewem przed przyjazdem na numer podanego rachunku bankowego: 41 9431 0005 2001 0021 8593 0011.

–  Rodo

Skip to content